کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
ارزشیابی ریاضی دورۀ راهنمایی تحصیلی براساس نظر معلمان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 96-130

سهیلا غلام آزاد


ارزشیابی برون داد برنامۀ آموزش قرآن پایۀ پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 89-1388

دوره 12، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 23-44

محمدحسن میرزامحمدی؛ عبداله افشار؛ سیدرسول شاهرضائی؛ محترم قبادی


ارزشیابی دوره های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای

دوره 11، شماره 2، تیر 1391، صفحه 161-186

احد نویدى؛ محمود برزگر


ارزشیابی شبکه ملی مدارس ایران (رشد) بر اساس ملاک های طراحی سایت های آموزشی و مقایسه آن با دیگر سایت های آموزشی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 7-30

غلامرضا حمیدزاده؛ محمود قاسمی؛ سمیه عزیزآبادی؛ سیدعلی محمدنژاد


ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه رشد بر اساس معیارهای طراحی سایت های آموزشی

دوره 8، شماره 4، دی 1388، صفحه 140-153

سمیه محمدی؛ محمد حسن امیر تیموری؛ محمود قاسمی؛ محمد آتشک


اشاعه و کاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی

دوره 8، شماره 4، دی 1388، صفحه 154-187

محرم آقازاده؛ افسانه سنه


ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی

دوره 5، شماره 4، دی 1385، صفحه 135-170

زهرا دانش پژوه؛ ولی اله فرزاد