کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
تعداد مقالات: 13
2. ارزشیابی برنامۀ درسی اجراشده و کسب شده رشتۀ مکانیک خودرو، شاخۀ فنی وحرفه ای

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-99

محمود برزگر؛ حسن رضا زین آبادی


4. ارزشیابی برون داد برنامۀ آموزش قرآن پایۀ پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 89-1388

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-44

محمدحسن میرزامحمدی؛ عبداله افشار؛ سیدرسول شاهرضائی؛ محترم قبادی


5. ارزشیابی دوره های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 161-186

احد نویدى؛ محمود برزگر


6. ارزشیابی شبکه ملی مدارس ایران (رشد) بر اساس ملاک های طراحی سایت های آموزشی و مقایسه آن با دیگر سایت های آموزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 7-30

غلامرضا حمیدزاده؛ محمود قاسمی؛ سمیه عزیزآبادی؛ سیدعلی محمدنژاد


7. ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه رشد بر اساس معیارهای طراحی سایت های آموزشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 140-153

سمیه محمدی؛ محمد حسن امیر تیموری؛ محمود قاسمی؛ محمد آتشک


8. اشاعه و کاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 154-187

محرم آقازاده؛ افسانه سنه


11. ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 135-170

زهرا دانش پژوه؛ ولی اله فرزاد