کلیدواژه‌ها = آموزش مجازی
تبیین انواع جهت‌گیری‌های معلمان ابتدایی نسبت به آموزش مجازی در دوره‌ی پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jei.2023.376193.2515

بهروز آزاد دولابی؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد جوادی پور


امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش وپرورش کشور

دوره 4، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 111-129

فهیمه نصیری؛ کورش فتحی واجارگاه