دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل محتوای کیفی جلوه های بصری کتاب درسی پایه هفتم «انگلیسی در مدرسه: دانه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22034/jei.2023.384997.2576

ویدا رحیمی‌نژاد؛ بشری گل بخش؛ نصرالله تسلیمی


تحلیلی بر وضعیت آموزش سپاس‌گزاری در کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی براساس تکنیک آنتروپی شانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jei.2023.374974.2506

محمدحسین بابایی؛ زینب السادات اطهری


ارزیابی کیفیت تدریس الکترونیکی معلمان و سواد اطلاعاتی آنان و پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر آبدانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jei.2023.320043.2205

مرجان معصومی فرد؛ روح اله نوری


طراحی الگوی توسعه حرفه ‏ای معلمان برای ایفای نقش رهبری در مدارس ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jei.2023.376135.2513

الهام وثوقی فرد؛ غلامرضا شمس؛ محمود ابوالقاسمی


تبیین انواع جهت‌گیری‌های معلمان ابتدایی نسبت به آموزش مجازی در دوره‌ی پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jei.2023.376193.2515

بهروز آزاد دولابی؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد جوادی پور