دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل محتوای کتاب‌های علوم دوره دوم ابتدایی براساس الگوی خلاقیت پلسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22034/jei.2024.378598.2532

داود طهماسب زاده شیخلار؛ حمزه برزگر؛ یوسف ادیب


ارزیابی عوامل موثر چابکی یادگیری در یادگیری الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22034/jei.2024.389586.2599

مستانه سلیمی؛ زهرا طالب؛ عصمت مسعودی ندوشن


اعتباریابی سازوکارهای کالبدی شایستگی معلم در نقش یادگیرنده مادام العمر در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/jei.2024.404100.2685

طاهره احمدی؛ پروین صمدی


طراحی مدل خرد سازمانی مدیران ابتدایی فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/jei.2024.428411.2815

اسماعیل پاکروان؛ مژگان امیریان زاده؛ عباداله احمدی؛ مسلم صالحی