تعداد مقالات: 528
26. تأثیر روش آموزشی افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 7-21

رحیم بدری گرگری؛ عترت الزهرا قناعت پیشه


28. تحلیل محتوایِ شناختیِ استعارۀ کارکردی در کتاب های درسی فارسی دورۀ ابتدایی

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-22

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ حسین قاسم پور مقدم؛ زهرا باباسالاری


30. بررسی سبک زندگی اسلامی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش وپرورش

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-36

حسن مظاهری؛ نعمت الله موسی پور؛ فائزه ناطقی؛ محمد سیفی


33. بهینه سازی جداره های ساختمان مدرسه در جهت دستیابی به معماری پایدار مدارس نمونه موردی شهر شیراز

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-24

پری ناز کشتکاران؛ خسرو موحد؛ زهرا برزگر مروستی


34. مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-24

شهره حسین پور طولازدهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


36. مقایسة دانش آموزان با خوشه های مختلف عاطفة تحصیلی از لحاظ فرسودگی تحصیلی

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 7-24

جواد مصرآبادی؛ ژیلا کاردان حلوایی


37. مسئولیت پذیری شخصی و هیجان های تدریس در معلمان: نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 7-20

طوبی چگینی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


38. فهم پدیدارشناسانة تجربة زیستة معلمان دورة ابتدایی از ارتباطات کلامی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-22

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ زینب مختاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


40. توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در چشم‌انداز آینده و ارائة مدل

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-32

10.22034/jei.2019.88531

غلامعلی علی محمدی؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری


42. طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه

دوره 18، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 7-38

10.22034/jei.2019.99251

احمدرضا دوراندیش؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی


43. طراحی الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رویکرد شایستگی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 7-26

10.22034/jei.2020.103560

محسن دیبایی صابر؛ مهدی سبحانی نژاد


44. تبیین چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی از منظر اسناد تحولی

دوره 19، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-30

10.22034/jei.2020.107722

آمنه احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ مرتضی طاهری


45. طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرآیند تربیت‌معلم

دوره 19، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 7-34

10.22034/jei.2020.112721

مهدی محمدآقایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ عبدالرضا سبحانی


46. طراحی و اعتباربخشی الگوی نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور (SBCNA)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 9-34

کامبیز کامکاری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محرم آقازاده؛ زهرا گویا؛ کورش فتحی واجارگاه


47. بازنگری در الگوی آموزش دینی جوانان و نوجوانان در دوره تحصیلی متوسطه

دوره 2، شماره 1، بهار 1382، صفحه 9-34

پروین صمدی؛ محمود مهرمحمدی