اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حیدر تورانی

مدیریت آموزشی استاد تمام پژوهشکده برنامه ریزی درسی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

heidar_tooraniyahoo.com


 

مـشخصـات فـردی:

  نام و نام خانوادگی: حیدر تورانی    دکترای مدیریت آموزشی -  استاد تمام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

سمت های فعلـی:

 1. رییس پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نو آوری های آموزشی
 2. عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوریهای آموزشی
 3. عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 4. مشاور علمی- پژوهشی و برنامه ریزی رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 5.  سردبیر فصلنامه مدیریت مدرسه
 6. مدیر مسوول نشریه شوق تغییر
 7. نایب رییس انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران

سوابق تحصیلی :

مقطع

رشته تحصیلی

تاریخ دریافت گواهینامه

محل دریافت گواهینامه

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

1367-1363

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

1372-1369

واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاداسلامی

دکتری (PHD  )

مدیریت آموزشی

1379-1375

واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی

سوابق تدریس :

نام درس

نام دانشگاه

مقطع تدریس

سال

- تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه‌طباطبایی

کارشناسی

از سال1374

- تئوری های سازمان و مدیریت

دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه امام علی (ع)

کارشناسی

1372،1373،1374

- مدیریت توسعه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی

88-1387

- مبانی سازمان و مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی- کارشناسی ارشد

88-1387

- سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی

88-1387

- آموزش بزرگسالان

علوم‌تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد

88-1387

- روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی ارشد

90-89

- مدیریت استراتژیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی ارشد

90-89

نظریه سازمان و مدیریت پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتری

از سال 94

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

کارشناسی ارشد

از سال 94

مدیریت منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتری

97-96

برنامه ریزی درسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دکتری

95-94

سیاستگذاری آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دکتری

95-94

 

 

 

 

 

سوابق اجرایی- علمی ، برنامه ریزی و کارشناسی  :

ردیف

نوع فعالیت

محل فعالیت

سال فعالیت

1

معاون پرورشی منطقه 5 تهران

منطقه 5 تهران

1368 - 1367

2

رئیس آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

منطقه 5 تهران

1374-1368

3

رئیس آموزش و پرورش منطقه 10 تهران

منطقه 10 تهران

1376-1374

4

مشاور طرح و برنامه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

1378-1376

5

سردبیر خبرگذاری ایسکا نیوز

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

6

مشاور معاونت امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

1384-1378

7

مدیر کنترل کیفیت دوره مدیریت تغییر با دانشگاه وسترن سیدنی

استرالیا

1381

8

مدیر کمیته آموزش و ترویج سند ملیآموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

1385

    9

دبیر کمیته علمی مطالعات مؤلفه‌های اصلی آموزش و پرورش در سند ملی آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

1385

10

مدیرتهیه برنامه های پنجساله سوم ، چهارم و پنجم  سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1387-1384

 

11

معاون پژوهشی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1387 ادامه دارد

12

مدیر گروه پژوهش در نوآوری های آموزشی و تربیتی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1387 ادامه دارد

13

عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن مدیریت آموزشی ایران

انجمن مدیریت آموزشی ایران

1389

14

دبیر علمی همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1388

15

سردبیر رشد مدیریت مدرسه

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1387

16

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت

استان مرکزی اراک

1388

17

معاون پژوهشی پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1385

18

مدیر گروه نوآوریهای آموزشی و تربیتی

پژوهشکده برنامه‌ریزی آموزشی

1388

19

عضو هیئت تحریریه فصلنامه نوآوریهای آموزشی

پژوهشکده برنامه‌ریزی آموزشی

1388

20

عضو شورای پژوهشی سازمان

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1388

21

عضو شورای انتشارات موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1388

22

عضو کمیته پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

1388

23

عضو کمیته مدیریت و بهره وری سازمان

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

1388

24

عضو کمیته علمی تحول بنیادین آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

1388

 

 

تالیف و ترجمه کتاب:

 

ردیف

نام کتاب

تالیف

ترجمه

محل انتشار

سال انتشار

 

1

 کیفیت بخشی آموزش و پرورش دوره ابتدایی با رویکرد مدیریت کیفیت  جامع

 

×

 

انتشارات قو /تهران

چاپ اول 1381

چاپ دوم 1382

2

یادگیری مبتنی بر تفاوت‌های فردی

 

×

انتشارات قو ، تهران

1382

3

مدیریت فرایند مدار در مدرسه

×

 

انتشارات تزکیه

تهران

چاپ اول 1382

چاپ ششم 1387

4

کاربرد یادگیری مساله محوری در کلاس درس

 

×

انتشارات آییژ

1384

5

نیازسنجی آموزش در سازمان‌ها

 

×

انتشارات آییژ

1384

6

کاربست مدیریت فرایندمدار در مدرسه

×

 

انتشارات تزکیه /تهران

چاپ اول 1384

چاپ چهارم 1386

7

مدیران خلاق

 

×

انتشارات تزکیه / تهران

1 384

8

 شوق تغییر

×

 

انتشارات مدرسه / تهران

چاپ اول 1385

چاپ سوم 1387

9

تدریس اثربخش در مدارس

 

×

انتشارات قو / تهران

1387

10

برنامه ریزی ، تدریس ومدیریت کلاس درس

 

×

انتشارات تزکیه  /تهران

1388

11

شوق تغییر

*

 

انتشارات مدرسه برهان

چهارم1388

12

راهنمای عملی برنامه‌ریزی راهبردی مدرسه

*

 

انتشارات عابد

اول 1389

13

نوآوری‌های آموزشی در مدارس ایران و جهان

*

 

انتشارات مدرسه برهان

1391

14

راهنمای آموزش مهارتهای تفکر و پژوهش

*

 

انتشارات مدرسه برهان

1392

15

راهنمای عملی برنامه‌ریزی راهبردی مدرسه

 

 

انتشارات پیشگامان پژوهش مدار

1394

16

راهنمای تفکر و پژوهش

 

 

انتشارات برهان

1394

17

شوق تغییر(با تجدید نظر و اضافات)

 

 

انتشارات برهان

1395

18

اعتماد جمعی

 

*

انتشارات مدرسه

1395

19

رهبری اثربخش

*

 

انتشارات مرآت

1396

20

برنامه ریزی مدیران مدارس

*

 

انتشارات مرآت

1396

21

مدرسه باز مدرسه سالم

 

*

انتشارات مرآت

1396

 

 

مقالات:

 

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات کامل مجله

 

1

اهمیت تفکر وتعقل منطقی در تعلیم وتربیت

ماهنامه تربیت ،1372

 

2

مدیران وکاربردی کردن موضوع های درسی

فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش ، 1377

 

3

مدیریت در فعالیت های گروهی دانش آموزی

ماهنامه تربیت ، 1377

 

4

نهضت سفرهای آموزشگاهی

ماهنامه تربیت ، 1377

 

5

فرایند تدوین طرح های آموزشی و تربیتی

ماهنامه تربیت ، 1377

 

6

نقش مدیریت ورهبری آموزشی در فرایند بهبود وتوسعه برنامه های درسی

همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی،معاونت برنامه ریزی ونیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش ، 1378

 

7

مفهوم مشارکت وفرایند آن درآموزش وپرورش

فصلنامه فرهنگ مشارکت ، 1378 

 

8

آموزش و پرورش وشکوفایی ملی

ماهنامه تربیت ، 1378

 

9

آموزش وپرورش و همبستگی ملی

ماهنامه تربیت ، 1378

 

10

راهبردهای اساسی نگهداشت منابع انسانی در آموزش و پرورش

ماهنامه تربیت ، 1378

 

11

رویکرد مشارکتی وفرایند آن در آموزش وپرورش

فصلنامه فرهنگ مشارکت ، 1379

 

12

فرایند انتقال فناوری ونقش آن در توسعه اجتماعی واقتصادی در کشورهای در حال توسعه

رشد تکنولوژی آموزشی ، 1379

 

13

الگویی برای ارتقای مستمر کیفیت در فرایند برنامه درسی دوره ابتدایی

فصلنامه علمی- پژوهشی تعلیم وتربیت ،1380

 

14

ارتقای کیفی برنامه درسی به روش بهسازی فرایند

فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری هایآموزشی، 1381  

 

15

مدارس کیفی جامع به روش مدیریت فرایندمدار

ارائه شده درهمایش ملی اصلاحات درآموزش وپرورش ، 1381

 

16

جایگاه آموزش محیط زیست در آموزش رسمی کشور

ارائه شده در همایش ملی تخصصی آموزش محیط زیست، 1382

 

17

توسعه آموزش مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر

پذیرفته شده در همایش علمی فراخوان مقالات،دانشگاه آزاد اسلامی ،رودهن، 1382

 

18

بهسازی فرایند واستانداردسازی آموزش

ارائه شده به همایش ملی استاندارسازی مدارس، 1382(علمی – پژوهشی)

 

19

تجزیه وتحلیل موردی بارویکرد برنامه ریزی استراتژیک در مدرسه

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، 1382

 

20

مدیریت فرایند مدار در مدرسه مبتنی بر فعالیت گروهی

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، 1382

 

21

مدیریت مدرسه ومعناگرایی

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، 1382

 

22

مدیران وتوجه به مثلث انتظار

ماهنامه رشدمدیریت مدرسه،شماره 1، 1383

 

23

گام های فرایند حل مسأله

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره3، 1383

 

24

خود ارزیابی در مدیریت تغییر

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 9 ، 1383

 

25

Work_based learning:a practical approach for learning to work and working to learn

کنفرانس بین المللی دانشگاه پرتقال ، 1384

( علمی – پژوهشی )

 

26

توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات وارائه الگوی مفهومی در آموزش و پرورش

همایش از آموزش الکترونیکی تا دانشگاه مجازی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ، 1384

 

27

تدین،تحمل و تعامل سه ویژگی مهم مدیران امروز

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 3، 1384

 

28

سند ملی آموزش وپرورش چیست ؟

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 4 ، 1384

 

29

مدیریت کیفیت و استاندارد سازی

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، شماره  6 ، 1384

 

30

مشورت سرچشمه مشارکت

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه ، شماره  7 ، 1384

 

31

شش عینک تفکر

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 8 ، 1384

 

32

کلیدهای خویشتن شناسی

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه شماره 8 ، 1384

 

33

استخدام اندیشه های دراکر در مدیریت مدرسه

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 9 ، 1384

 

34

ارائه مدلی برای انتقال آرا و اندیشه های امام خمینی به دانش اموران در فرایند برنامه ریزی درسی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (ویژه نامه 1384)

 

35

توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباط در آموزش و پرورش پایه یک مدل مفهومی

4025/س/هـ مورخ 27/9/84

 

36

بررسی دلالت ها و سبک های مدیریت در بروز نوآوری

همایش ملی نوآوریهای آموزشی تهران،1385

 

37

بررسی فرایند یاددهی – یادگیری از منظر TQM

 همایش ملی نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران،شیراز،1385

 

38

یادگیری مسأله محورو چگونگی کاربرد ان در کلاس درس دوره ابتدایی

همایش ملی نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران،شیراز،1385

 

39

مدیریت مدرسه مبتنی بر حل مساله

کنفرانس بین المللی استراتژی هاو تکنیک های حل مسأله،تهران،1385

 

40

بررسی دلالتهای نظریه ها و سبک های مدیریت در بروز نواوریهای آموزشی

فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوریهای آموزشی -ویژه نامه نوآوریها،چالش هاو راه حل ها،شماره 15، 1385

 

41

چگونه فرایندهای خلاقیت ونوآوری را مدیریت کنیم ؟

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره 5، 1385

 

42

خلاقیت ونوآوری دو حرکت همزمان

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه،شماره7، 1385

 

43

بررسی میزان عملی بودن و تأثیر برخی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آمارمردودی

فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی،شماره 18، 1385

 

44

چهارچوب مفهومی و تدوین شاخصهای کمی و کیفی در سازمانهای علمی، پژوهشی

نشریه علمی ،  پژوهشی پویش ، دوره دوم ، شماره دوم ، بهار ، تابستان و پاییز 1385 ، شماره مسلسل 5

 

45

مدل و ارائه راهکارهای مناسب بهبود کیفیت در سازمانهای علمی پژوهشی

نشریه علمی ، پژوهشی پویش ، دوره دوم ، شماره سوم ، زمستان 1385 ، بهار و تابستان 1386 ، شماره مسلسل 6

 

46

تدریس اثر بخش

مجله رشد تکنولوژی آموزشی ،شماره 7و8، 1386

 

47

Qualitative enhancement of curriculum through improving processes

Quarterly Journal of Educational Innovations

2008

 

48

بررسی رابطه میان رعایت اصول روابط انسانی و بهره‌وری در میان دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

نشریه علمی ، پژوهشی نوآوریهای آموزشی، شماره 29، 1388

 

49

گونه‌شناسی رهیافت‌های تلفیقی در طراحی برنامه‌های درسی و دلالت‌های کاربرد آن برای رشته اقتصاد

نشریه علمی ، پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای، دوره دوم شماره 1، 1388

 

50

نقش تسهیل‌گریی مدیر برای توسعه نوآوری در مدرسه

نظام خلاقیت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، مرداد 88

 

51

بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیران مدارس و ارائه راهکارهای مناسب

نشریه علمی ، پژوهشی فصلنامه تعلیم و تربیت، 1389

 

52

بررسی فرهنگ سازمانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهبود آن

نشریه نشریه علمی ، پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی، 1389

 

53

بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی

نشریه نشریه علمی ، پژوهشی  مطالعات اقتصاد اسلامی، 1388

 

54

سرعت‌گیرهای تغییر

نشریه رشد مدیریت مدرسه، 1389

 

55

نقش رویکرد مهندسی ارزش در ارتقای کیفیت آموزش

نشریه تخصصی مهندسی فرهنگی، 1389

 

56

بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی

کنفرانس ملی رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش، صدا و سیما، 1389

 

57

بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیران مدارس

فصلنامه نشریه علمی ، پژوهشی تعلیم و تربیت سال 27 شماره 3 پاییز 1390

 

58

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با رویکرد دانش‌آموز پژوهنده و سازمان یادگیرنده

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات پاییز1390

 

59

تجارب جهانی در زمینه نوآوری‌های آموزشی از منظر شیوه‌های تشخیص، انتخاب، اشاعه و کاربرد نوآوری

فصلنامه نشریه علمی ، پژوهشی  نوآوری های آموزشی پاییز1391

 

60

بررسی سبک‌های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، پاییز و زمستان 1391

 

61

الگوهای گوناگون مدیریت مدرسه محور

رشد مدیریت مدرسه 1391

 

62

مدیریت مدرسه محور محلی

رشد مدیریت مدرسه 1391

 

63

آموزش و بهسازی رهبری سازمانی

رشد مدیریت مدرسه1391

 

64

رهبری 360درجه

رشد مدیریت مدرسه 1391

65

سبک زندگی و تربیت زمینه‌ساز

نهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت تیر 1392

66

امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران

فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، بهار و تابستان1392

67

The Role of Teaching Persian Conversation Program in Educational Success of Non-Persian Adult Learners in Iran

Journal of Educational and Management Studies-2013

68

A Comparisom Study of General Proverbs Used by Iranian Women and Men

AutborHouse 1663 Liberty Drive Bloomington, IN 47403-2013

69

Asian women from Different perspectives

AutborHouse 1663 Liberty Drive Bloomington, IN 47403-2013

70

بررسی رابطه میان هوش چندگانه و سبک رهبری تحول آفرین مدیران مدارس متوسطه

فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش‌ سازمانها زمستان 1392

71

ارزشیابی برنامه درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

مجموعه مقالات همایش ملی تغییر در برنامه درسی دانشگاه بیرجند 1392

72

سنجش سطح اعتماد الکترونیک مدارس مبتنی بر دلالت‌های تربیت اسلامی

تربیت اسلامی فضای مجازی چالش‌ها و راهکارها اردیبهشت 1393

73

تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزان بر رضایت شغلی آنان

فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش‌ سازمانها زمستان 1393

74

تبیین و تحلیل بصیرت مورد نیاز در حوزه رهبری و مدیریت

فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات کمی در مدیریت 1393

75

مدرسه ما چگونه کانون پیشرفت محلی می‌شود

دو ماهنامه آموزشی تخصصی شوق تغییر، شماره 17، 1394

76

مدیران مدارس و توسعه اختیارات

فصلنامه آموزشی تخصصی مدیریت مدرسه شماره 111- 1394

77

تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزان بر رضایت شغلی آنان

دو فصل نامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، شماره 2، سال 1393

78

سنجش سطح اعتماد الکترونیک مدارس با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت

دو فصل نامه علمی و پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، شماره 1، سال 1394

79

رهبری تحولی و تعالی سازمانی

دو ماهنامه آموزشی تخصصی شوق تغییر، شماره 19، 1394

80

آنچه مدیران مدارس باید از برنامه درسی بدانند

فصلنامه آموزشی تخصصی رشد مدیریت مدرسه، شماره 7، 1394

81

مدیریت و رهبری در مدارس امروز ایران

فصلنامه آموزشی تخصصی مدیریت مدرسه، شماره 110، 1394

82

شاخص ها ، راهبردها و الزامات نظام مدیریت و راهبری در نظام آموزشی کشور

پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی- مطالعات انقلاب اسلامی 24 مجموعه مقالات پیشرفت عدالت محور 1394

83

الگوی ارزیابی برنامه کیفیت بخشی آموزش عالی با رویکرد سیستمی

کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی – دانشگاه فرهنگیان – دانشگاه تهران 1394

84

مدیریت خلاقیت و نوآوری در مدرسه با توجه به فضاهای جدید یادگیری

کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر ،کمیسیون ملی یونسکو ایران - 1394

85

The Effect of Knowledge Management Strategy (BHATT) on th Schools’ Efficiency (By Impelmenting Self –organized Teams of Teacherts)

دومین کنفرانس بین المللی چالش های جدید در مدیریت تجارت 2015

86

بررسی نیازها و علائق آموزشی بیسوادان و سوادآموزان گروه سنی 49-10ساله

فصلنامه علمی و پژوهشی نوآوریهای آموزشی شماره 57 بهار 1395

87

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برون سپاری ITدر دانشگاه ها با استفادهاز تکنیک AHP

کنفرانس ملی مدیریت مهندسی آستانه اشرفیه 1395

88

نقش مدیریت دانش در چابکی سازمان

کنفرانس ملی مدیریت مهندسی آستانه اشرفیه 1395

89

Ranking Iran private schools and its Executive system.

 

The social science 11(16):3981-3986,2016 ISSN:1818-5800 Med well Journals, 2016

90

موانع حمایت از نوآوری‌ها و ارائة مدل مناسب به‌منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش‌وپرورش

 

فصلنامه علمی پژوهشی نوآوریهای آموزشی

1396

91

موانع و شیوه های جذب کودکان بازمانده از تحصیل  در مناطق روستائی و عشایری

 

فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت 1396

31

الگوهای اقتضائی سازمان برای توسعه مدرسه

دوماهنامه شوق تغییر شماره 29، خرداد و تیر 1396

32

سفرنامه یادگیری مدیر مدرسه

فصلنامه رشد مدیریت مدرسه پاییز 1396

           

 

 

سوابق پژوهشی:

انجام طرحهای پژوهشی ( به عنوان مجری )

ردیف

نام پژوهش

نام دستگاه سفارش‌دهنده

سال

1

 عوامل مؤثر در تدریس زبان انگلیسی

دانشگاه تهران

 

1367

 

    2

شناسایی توزیع نیازهای  معلمان و مدیران دوره‌ابتدایی شهر تهران بر حسب سطوح طبقه بندی شدة مازلو

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

1372

 

3

مقایسه اندازه توانش های کلامی وکمی دانش آموزان قوی،متوسط،ضعیف وسنجش ارتباط بین پیشرفت قبلی و بعدی آنان در دروس پایه سوم راهنمایی

آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

 

 

1373

4

بررسی رابطه رضایت شغلی با نیازهای معلمان و مدیران

آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

 

1374

5

ارئه الگویی برای ارتقای مستمر کیفیت در برنامه درسی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

1379

6

طراحی و ساخت شاخص های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در آموزش و پرورش

معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

 

1379

7

طراحی وساخت شاخص های فرایندی برنامه سوم توسعه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

 

1382

8

شناسایی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده مرتبط با حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

15/6653/30

1/10/83

1385

9

برنامه جامع تحقیقات مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی

موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی

 

1385

10

تهیه وتدوین برنامه توسعه پنجساله سوم و پنجساله چهارم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

 

88-1379

 

11

تهیه وتدوین برنامه توسعه معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

10371/1/101

1/11/85

88-1386

12

تهیه و تدوین برنامه آموزش و پرورش روستایی ایران

وزارت آموزش و پرورش

6705/1/101

20/6086

88-1386 

13

بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیران مدارس

شورای عالی آموزش و پرورش

 

1387

 

14

اصلاح ساختار اداری وتشکیلاتی امور زنان و خانواده

مرکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری

 

1388

 

15

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مبارزه با فساد و ظلم علیه زنان

مرکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری

 

1388

 

16

تقویت و تعالی فرهنگ و تعمیق باوزهای دینی و انقلابی زنان

مرکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری

4601

23/5/87

1388

 

17

توسعه و ساماندهی پژوهشهای مربوط به زنان

مرکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری

4601

23/5/87

1388

 

18

بررسی تجارب جهانی از منظر شیوه های انتخاب ، اشاعه و کاربرد نوآوری های آموزشی

موسسه پژوهشی نوآوری‌های آموزشی

26189/1/101

10/11/87

1389

19

بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود آن

دانشگاه آزاد اسلامی

360-ط

11/12/88

1389

 

20

تاثیر سبکهای رهبری مدیران مدارس در زمینه سازی برای هدایت معلمان به ابداع و کاربرد نو آوری های آموزشی

موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی

17248/1/101

24/6/89

1390

21

روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند برنامه پنجم توسعه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

1390

22

سند راهبردی برنامه پنج ساله پنجم توسعه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

20504/1/101

28/7/88

1390

23

بررسی روشهای توسعه اختیارات مدیران مدارس

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

16/7039/1208

11/9/86

1390

24

ارزشیابی برنامه درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدائی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

26375

3/8/91

1392

25

بررسی راهکارهای کیفیت‌بخشی دوره‌های اختصاصی آموزش ضمن‌خدمت مدیران و معاونان (آموزشی، پرورشی، اجرایی) مدارس شهر تهران و حوزه ستادی آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

43/51/ق

24/12/90

1392

27

بررسی نیازها و علائق آموزشی بی‌سوادان و سوادآموزان گروه سنی 49-10 ساله

نهضت سوادآموزی

4193/4/2/91

28/12/91

1392

26

ارزشیابی از بسته آموزشی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

21837/1/101

1/10/92

1393

27

حمایت مادی و معنوی از طرح‌های موفق و نوآوری‌های تربیتی بومی

شورای عالی آموزش و پرورش

 

1394

28

بررسی مبانی نظری رتبه‌بندی مدارس و طراحی ملاک‌ها و نظام اجرایی رتبه‌بندی مدارس غیردولتی (دوره متوسطه اول و دوم متوسطه)

سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

32997

29/2/1393

1394

29

بررسی مبانی نظری رتبه‌بندی مدارس و طراحی ملاک‌ها و نظام اجرایی رتبه‌بندی مدارس غیردولتی (دوره متوسطه اول و دوم ابتدایی)

سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

32997

29/2/1393

1394

30

بررسی و شناسایی موانع حمایت از نوآوری‌ها و ارایه الگوی مناسب

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

25895/1/101

10/12/93

1395

 

سوابق پژوهشی:

انجام طرحهای پژوهشی ( به عنوان همکار )

ردیف

نام پژوهش

نام دستگاه سفارش‌دهنده

سال

1

 بررسی عوامل تاثیرگذار در مشارکت موثر معلمان و مدیران مجتمع‌های آموزشی و پرورشی و مدارس مستقل در فعالیت‌های سوادآموزی

نهضت سوادآموزی

1392

2

ارزشیابی از فعالیت‌های برون سپاری در سوادآموزی و ارائه برنامه مناسب برای بهبود کیفیت آموزشی

نهضت سوادآموزی

1393

3

روش شناسی و مستند سازی دوره تربیت مدیران مبتنی بر یادگیری بر بنیاد کار (مجری)

اداره کل آموزش  پرورش شهر تهران

1393

4

تبیین نقش آموزش و پرورش در مهندسی فرهنگی کشور"

شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز مطالعات راهبردی

1393

5

تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

1395

6

بازآرایی ساختار دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

1395

 

 

 

 

استاد راهنمای پایان نامه های دانشگاهی:

ردیف

نام رساله

مقطع

دانشگاه

سال

 

1

بررسی رابطه بین میزان مهارت های فنی مدیران مدارس واثر بخشی آنان

کارشناسی ارشد

مرکز آموزش مدیریت دولتی قزوین

 

1384

 

2

بررسی امکان بهره گیری ازTQM در دوره ابتدایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

ساوه

 

1385

 

3

رابطه سطح تحصیلات و سنوات خدمتی مدیران مدارس با مهارت های فنی وانسانی آنان در مدارس شهر چهار دانگه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

ساوه

 

1386

 

4

.مقایسه تاثیر روش های فعال تدریس وروش سخنرانی بر پیشرفت درس علوم اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دخترانه اسلام شهر

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

ساوه

 

1386

 

5

مقایسه تاثیر روش بارش مغزی واکتشافی هدایت شده بر آفرینندگی دانش آموزان سال اول راهنمایی شهرستان قروه

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

ساوه

 

1386

6

بررسی رابطه بین رعایت اصول روابط انسانی مدیران با بهره وری آنان در دبیرستان های دخترانه دولتی شهر تهران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

1386

 

7

بررسی نیازهای آموزشی پیمانکاران عمومی ارتباطات عمومی سیارو ارائه یک الگوی آموزشی مناسب

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران مرکز

 

1386

 

8

بررسی رابطه عملکرد خانواده با سرسختی روانشناختی  دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کنگاور

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

 

1386

9

ارائه شاخصهای عملکرد بهبود تطبیقی در آموزش و پرورش ایران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد اصفهان

1387

10

بررسی نظام تصمیم گیری آموزش و پرورش شهر تهران و آسیبهای آن

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی –تهران مرکز

1389

11

بررسی وضعیت به‌کارگیری مدیریت دانش در شرکت توسعه منابع آب و نیرو از دیدگاه کارکنان رسمی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی –تهران مرکز

1390

12

بررسی تاثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مهارت‌های مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی –تهران مرکز

1390

13

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش

 

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی –تهران مرکز

1390

14

بررسی تاثیر فشارهای شغلی بر رضایت کاری و عملکرد شغلی مدیران دوره توسطه شهرستانهای ورامین – پاکدشت – قرچک*

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی –گرمسار

1391

15

بررسی تاثیر حمایت سازمانی درک شده هنرآموزان بر رضایت شغلی آنان در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش منطقه 11 شهر تهران

کارشناسی ارشد

آزاد اسلامی گرمسار

1391

16

رابطه هوش چندگانه و سبک رهبری تحول آفرین مدیران مدارس متوسطه شهر ورامین

کارشناسی ارشد

آزاد اسلامی واحد گرمسار

1391

17

مقایسه وضعیت فرسودگی و رضایت شغلی معلمان زن مدارس عادی و استثنایی مدارس شهر تهران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد واحد گرمسار

1392

18

شناسایی روشهای بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران

1392

19

شناسایی و اولویت بندی عوامل عملکردی فعالیت و پشتیبانی موثر بر امور کانتینری به منظور کاهش هزینه های با رویکرد MCDM

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران

1394

20

آسیب شناسی حوزه های تحول در دانشگاه پیام نور استان تهران و راهکارهای بهبو د آن

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان

1395

21

رابطه بین سلامت سازمانی و مدیریت دانش در سازمان تامین‌اجتماعی شهر تهران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد واحد جنوب

1395

22

رابطه بین عوامل ساختاری و عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری نیروی انسانی در مخابرات ایران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد واحد جنوب

1395

23

بررسی تاثیر یادگیری سازمان بر مدیریت جانشین پروری با نقش میانجی تعهد سازمانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

بهمن 1395

24

تعیین مولفه های مدیریت جانشین پروری در سازمان جهاد خودکفایی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

بهمن 1395

25

اثر واسطه ای یادگیری سازمانی بر رابطه میان هوش سازمانی و چابکی سازمانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

1396

26

تاثیر مدیریت دانش کارکنان بر اثربخشی سازمانی با تاکید بر متغیر میانجی چابک سازی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

1396

27

بررسی رابطه توانمندسازی با عملکرد کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

1396

28

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی با نقش واسطه ای تعهد سازمانی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

1396

29

بررسی رابطه سیستم های اطلاعاتی مدیریت با تصمیم گیری مدیران و کارکنان

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

1396

 

استاد مشاور پایان نامه های دانشگاهی :

1

نیاز سنجی آموزش زیست محیطی مدارس استان خوزستان

کارشناسی ارشد

علوم و تحقیقات آزاد اسلامی ، اهواز

1387

2

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارزشیابی دانش آموزان از کیفیت آموزش

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه

1387

3

بررسی نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌ ستادی آموزش و پرورش تهران و آسیب‌شناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

1389

4

بررسی و تدوین صلاحیت های ضروری معلمان جهت انجام ارزشیابی کیفی – توصیفی و اعتباربخشی آن توسط صاحبنظران، کارشناسان و مدرسان

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی –تهران مرکز

1390

16

مقایسه سبک های تفکر دبیران و دانش آموزان دبیرستانهای هوشمند و عادی پسرانه شهر تهران

کارشناسی ارشد

آزاد اسلامی واحد گرمسار

1391

17

تشخیص عوامل موثر در تقویت ارزش های دینی دانش آموزان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

کارشناسی ارشد

آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

1391

 

ناظر طرح های پژوهشی :

ردیف

نام پژوهش

نام دستگاه سفارش دهنده

سال

1

بررسی میزان استفاده دانش آموزان از رسانه های غیر درسی

موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی

1385

2

راهنمایی عملیاتی برای ارزشیابی تکوینی در مدارس راهنمایی کشور

معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش

1385

3

بررسی میزان عملی بودن و تاثیر برخی راه کارهای پیشنهادی برای کاهش آمار مردودی

موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی

1385

  

4

بررسی روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در اثر بخشی برنامه‌های آموزشی و درسی دوره ابتدایی

موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی

1386

 

5

بررسی وضعیت طرح های نوآورانه آموزشی از منظر شیوه های اشاعه ، کاربرد ، آموزش و تعمیم پذیری

موسسه پژوهشی نوآوری های آموزشی

1387

6

ارزشیابی از برنامه چهارم توسعه سازمان

سازمان پژوهش

1388

7

آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه اول

آموزش و پرورش قزوین

1389

8

آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه دوم

آموزش و پرورش قزوین

1389

9

آداب و مهارت های زندگی ویژه معلم پایه سوم

آموزش و پرورش قزوین

1389

10

کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزان پایه اول

آموزش و پرورش قزوین

1389

11

کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزان پایه دوم

آموزش و پرورش قزوین

1389

12

کتاب کار آداب و مهارت های زندگی دانش آموزان پایه سوم

آموزش و پرورش قزوین

1389

13

آداب و مهارت های زندگی  راهنمای تدریس معلم ( پایه دوم متوسطه)

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

1389

14

آداب و مهارت های زندگی کتاب کار دانش آموز ( پایه دوم متوسطه)

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

1389

15

آداب و مهارت های زندگی راهنمای تدریس معلم(سال اول متوسطه)

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

1389

16

آداب و مهارت های زندگی کتاب کار دانش آموز (سال اول متوسطه)

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

1389

17

روش‌شناس و فرآیند تدوین سند ملی آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش

1389

18

نیازسنجی از اعضای سازمان دانش‌آموزی در زمینه اوقات فراغت

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1390

20

برنامه پنج ساله پنجم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1390

19

بررسی سلامت سازمانی در ده مجتمع آموزشی پیشرو در تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد اسلامی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

1391

20

تحلیل محتوای کتاب  های جدیدالتالیف آموزش و پرورش در سال تحصیلی 89-88 از منظر پرورش خلاقیت و بروز نوآوری در دانش آموزان

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

1391

21

ارزشیابی پایانی از برنامه درسی زبان انگلیسی متوسطه

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

1391

22

بررسی سلامت در ده مجتمع آموزشی پیشرو در تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

1391

23

ارائه الگوی مطلوب برای معرفی اندیشه ها و شخصیت حضرت امام خمینی(ره) در کتاب ها و مجلات آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

1391

24

ترجمه دانشنامه روش های پژوهش کیفی در دو جلد

پژوهشگاه مطالعات آ»وزش و پرورش

1394

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی :

ردیف

نام کارگاه

محل برگزاری کارگاه

سال

1

کارگاه علوم به سفارش یونسکو ( دبیر کارگاه)

باشگاه معلمان ، تهران

1374

2

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

وزارت بهداشت

1379

3

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

حمل و نقل

1381

4

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

وزارت نفت

1382

5

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

بوشهر

1382

6

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

قزوین

1382

7

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

1382

8

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

آموزش و پرورش منطقه 4 تهران

1382

9

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

ایلام

1383

10

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

1383

11

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

شهرستان آباده

1383

12

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

شهرستان شهرری

1383

13

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

شهرستان کرج

1383

14

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

شهرستان شهریار

1383

15

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

شهرستان کاشان

1383

16

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

کردستان

1384

17

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

فارس

1384

18

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

1384

19

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

آموزش و پرورش منطقه 12 تهران

1384

20

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

گنبد

1384

21

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

بیرجند

1384

22

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

کرمانشاه

1384

23

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

سنندج

1384

24

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

شیراز

1384

25

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

رباط کریم

1384

26

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

تهران

1385

27

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

آموزش و پرورش منطقه13 تهران

1385

28

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

هنرستانهای حوزه هنری ایران

1385

29

ارتقای مدیریت برای اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سازمان آیسسکو

دانشگاه آزاد اسلامی

 اصفهان ، خوراسگان

28 تا31 شهریور 1385

30

مدیریت فرایند مدار و دلالتهای آن در فعالیت های پرورشی

معاونین پرورشی مناطق تهران

1386

31

مدیریت حل مساله

بوشهر

شهریور و آبان 86

32

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

باغ بهادران اصفهان

خرداد و شهریور 86

33

مدیریت فرایند مدار و کاربست آن برای مدیران مدارس

آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

1387

34

مدیریت استراتژیک و روشهای حل مساله

سازمان انجمن اولیاء و مربیان کشور

بهمن 1387

35

مدیریت تغییر و حل مساله

معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

اسفند 1387

36

مدیریت کیفیت جامع

سازمان آموزش و پرورش اراک

بهمن 1388

37

کیفیت بخشی آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش کاشان

اسفند 1388

38

برنامه ریزی استراتژیک و یکساله

آموزش و پرورش شهرستان بوستان و گلستان

تیر ومرداد 89

39

تحقیق کیفی

کمیته راهبردی و توانمندسازی سازمان پژوهش

دی 92

40

نشست علمی فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه

مجتمع فرهنگی ملاصدرا

تیر 1393

41

دوره آموزشی مدیران مناطق شهر تهران مبتنی بر یادگیری بر بنیاد کار

آموزش و پرورش شهر تهران

1393

42

دوره آموزشی تبیین زیرساخت مدیریت تعالی در مدرسه

آموزش و پرورش منطقه 5 دبیرستان حضرت فاطمه(س)

1393

43

کارگاه آموزشی تعالی مدیریت مدرسه

آموزش و پرورش استان مرکزی

1393

44

کارگاه آموزشی برنامه تعالی مدیریت مدرسه

آموزش و پرورش استان مازندران

1393

45

برنامه استراتژیک در آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهران

1393

46

دوره آموزشی خودارزیابی مدارس

آموزش و پرورش شهر تهران

1393

47

دوره آ»وزشهای کوتاه مدت برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

1393

48

شرکت در نشست تخصصی صلاحیت های حرفه ای معلمان در هزاره سوم

دانشگاه شهید رجایی

1394

49

کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت جامع، مدیریت تغییر و تکنیکهای حل مساله

موسسه جهادی رویش مهر- مدیران برتر مدارس سیستان

1396

50

 

 

 

 

 

کنفرانس ها و سمینارها :

ردیف

نام کنفرانس

محل برگزاری

سال

1

حضور دو هفته ای مطالعاتی در آموزش وپرورش کشورهای چین وژاپن

چین و ژاپن

1380

2

جایگاه آموزش محیط زیست در نظام رسمی آموزش و پرورش کشور

تهران

82

3

دو دوره حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

ایران

83-1382

4

حضور یک هفته ای در سمینار تضمین کیفبت در مدارس

اسکاتلند

15 تا 20 ژوئن 2003

5

دو دوره حضور در پنجمین  کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

ایران

تیرماه 1383

تیرماه 1384

6

همایش علمی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش

تهران

10/106/630 مورخ 19/1/83

7

نتیجه‌گرایی ضرورتی برای پایداری و پویایی سازمانها

تهران

1383

8

حضور دو روزه در کنفرانس بین المللی استراتژی ها وتکنیک های حل مسئله

تهران

1385

9

حضور دو روزه در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

ایران

تیرماه 1386

10

دوازدهمین همایش مطالعات برنامه درسی ایران

بیرجند

1392

11

هشتمین همایش علمی دفتر همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش

قم

1393

12

The Third International Coference on Quality Management

تهران

2002

13

ٍEffective Audit and Performance fo Continual Improvement Seminar

تهران

2002

14

Human Motivation and Quality Improvement Seminar

تهران

2002

15

The Third International Conference on Quality Management

تهران

2002

16

Quality Assurance in Shool

انگستان

2003

17

Participated in the Regional Workshop on Methodologies of Teaching science in Primary

تهران

1996

18

Techology Foresight Methods & Practices

تهران

2005

19

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر برون سپاری ITدر دانشگاه ها با استفادهاز تکنیک AHP

کنفرانس ملی مدیریت مهندسی آستانه اشرفیه 1395

1395

20

نقش مدیریت دانش در چابکی سازمان

کنفرانس ملی مدیریت مهندسی آستانه اشرفیه 1395

1395

 

 

رتبه های پژوهشی:

 • ·         پژوهشگر برگزیده آموزش و پرورش، 1382، تقدیر نامه شماره 1/5586/9001 مورخ20/9/82 وزیر آموزش و پرورش .
 • ·         پژوهشگر ممتاز، 1380، تقدیرنامه شماره 2106/6/101 مورخ26/10/80 وزیر آموزش و پرورش .
 • ·         رتبه ممتاز در مقاله فرآیند انتقال فن‌آوری و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، تقدیرنامه شماره 2101/6/101 مورخ  .
 • ·         26/10/80 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .
 • ·          مدارس کیفی جامع به روش مدیریت فرآیند مدار، رتبه‌اول تقدیر نامه شماره 2301/61/101 مورخ 21/9/81 رئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی
 • ·         پژوهشگر برتر کشوری (ملی)، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،1389
 • ·         for Having Successfully completed the requirements for the in – country protram on Human Rights Education in Schools 5 سپتامبر تهران
 • ·         in appreciation of in voluement the course management committee of the Garduate Diploma in Social Scienceاسترالیا 2002        
 • ·         مهارت ششم از مجموعه مهارتهای هفتگانه رایانه، گواهی حضور شماره 1622065-8401011 / 165494 مورخ 9/11/84
 • ·         Quality Management System Requirements & Documentation-from BRS academy,date:12Feb2013, certify No ,QM/BRS-1013-1854:
 • ·         پژوهشگر برتر کشوری – وزارت آموزش و پرورش -1395