اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

طیبه ماهروزاده

فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه الزهرا

mahrouzadeh.tgmail.com


مشخصات فردی:

نام: طیبه   نام خانوادگی: ماهروزاده   تاریخ تولد :  1329         محل تولد : تهران

ایمیل: Mahrouzadeh.t@gmail.com

 

شغل فعلی:

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ورییس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

 

تحصیلات:

کارشناسی : مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه تهران، 1352

کارشناسی ارشد : فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه تربیت مدرس،

دکتری : فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش برنامه ریزی درسی  (دانشگاه تربیت مدرس )

رتبه علمی : دانشیار

 

عنوان پایان نامه ارشد:

سکولاریسم و تعلیم و تربیت- دانشگاه تربیت مدرس-1367.

 

عنوان رساله دکتری:

فلسفه تربیتی کانت- دانشگاه تربیت مدرس-1376.

 

سوابق شغلی:

دبیر جبر، فیزیک و حساب دبیرستان دخترانه دوشیزگان اسلامی

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه الزهراء

مدیر گروه تعلیم و تربیت دانشگاه الزهراء

موسس مجتمع فرهنگ (مخصوص علوم انسانی)

مدیر دبیرستان دخترانه فرهنگ

مشاور وزیر  در امور زنان و خانواده

عضو هیات ممیزه دانشگاه الزهرا

عضو کمسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی هیات ممیزه مرکزی

عضو کمسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه الزهرا

عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا

عضو کمسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای عالی آموزش و پرورش

عضو کارگروه تعلیم و تربیت شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی

مسوول کمیته " فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی" ، شورای تحول علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی

نماینده وزارت علوم در کارگروه بازنگری و اصلاح رشته مطالعات زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو کمیته تخصصی علوم انسانی شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان 1393

عضویت در شورای راهبردی شبکه آموزش سیما

عضو شورای راهبردی ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش

عضو کمسیون خط مشی ها و اهداف شورای عالی آموزش و پرورش

عضو کمیته انتخاب اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه الزهرا

عضو کارگروه صلاحیت علمی پژوهشکده زنان

عضو کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

دبیر علمی اجلاس تاسیسی شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

 دبیر علمی سمینار " نقش زنان مسلمان در پیشبرد علم و فناوری " برگزار کننده : شبکه زنان دانشمند اسلام ، دانشگاه تهران و دانشگاه الجزایر

 ناظر کتاب " زنان و آموزش عالی در کشورهای اسلامی " ، مولف : سید مریم حسینی گرگانی و سید جواد صالحی ، تهران : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی "

عضو کارگروه تعلیم و تربیت اسلامی 1391

نماینده هیئت اجرایی جذب در کارگروه های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی1396

 

افتخارات شغلی:

-ارائه طرح تأسیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاسیس آن

- انتخاب کتاب « مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم » ( به زبان عربی) به عنوان کتاب برگزیده سال ناشران عرب ، بیروت ، لبنان . سال 1386(2007)

-پژوهشگر  منتخب دانشگاه الزهرا ، سال 87 – 1386

-پژوهشگر برجسته در سالهای  84-1383  ،85-1384  ،86- 1385  و  92  - 1391

-تأسیس دبیرستان دخترانه فرهنگ  مخصوص علوم انسانی  برای اولین بار در ایران(1372) ، اداره 24 دبیرستان علوم انسانی در سراسر ایران و انتخاب دبیرستان دخترانه فرهنگ به عنوان یکی از چهار دبیرستان با مرتبه عالی (1382)

 

سوابق تدریس:

نام درس:

مقطع:

دانشگاه محل تدریس:

روانشناسی تربیتی

کارشناسی

دانشگاه الزهرا

برنامه ریزی آموزشی متوسطه

کارشناسی

دانشگاه الزهرا

فلسفه تعلیم و تربیت

کارشناسی

دانشگاه الزهرا

برنامه ریزی درسی ( کارشناسی ارشد )

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

نظریه های تربیتی و روشهای تدریس

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

آراء تربیتی مکتبهای فلسفی

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

تعلیم و تربیت اسلامی

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا

تاریخچه مکاتب روانشناسی

دکتری

دانشگاه الزهرا

انسان از دیدگاه اسلام

دکتری

دانشگاه الزهرا

روشهای تدریس 

پست دکتری

بیمارستان مسیح دانشوری

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

دکتری

دانشگاه الزهرا

فلسفه تربیت اسلامی

دکتری

دانشگاه الزهرا

 

 

آثار و نوشته ها:

مقالات علمی-پژوهشی:

1-"  مبانی فلسفی آراء تربیتی کانت"  .  مجله پژوهش در تعلیم و تربیت شماره 7و8 . (علمی – پژوهشی ،  ISC). زمستان 76 و بهار 77

2-" تربیت دینی چرا و چگونه ". مجله پیوند .(مجله علمی )شماره 261 – 263 . تابستان 1380. 

3-"تربیت دینی ونقش آن در تربیت خانوادگی ".مجله اورنگ ، فصلنامه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان (علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ). دوشنبه ، تاجیکستان . شماره 3 .بهار 1384

4-"دین و ارزشها از دیدگاه کانت و فیلسوفان نوکانتی " .مجله اندیشه های نوین تربیتی . (علمی – پژوهشی ،  ISC)  شماره 1 . بهار 1384، 7-24.

5-" مهاجرت نخبگان و علل آن " ,مجله چشم انداز ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ,تیرو مرداد 1384، 40-46.

6-" دین  ، معنویت و تربیت اخلاقی در خانواده ". مجله علم و دین (علمی ). مسکو . روسیه .شماره 10 .

7-"سنت ، مدرنیسم و توسعه " .مجله احیای فرهنگ ایرانی در دنیای اسلاو( ایرانیکا) وابسته به آکادمی روسیه  با همکاری انستیتوی خاورشناسی فرهنگستانهای علوم روسیه و تاجیکستان . مسکو ، روسیه . شماره 3و4 . 1385

8-التربیته و التعلیم .( جهانی شدن و تعلیم و تربیت ).  الجامعه ، ( (ISC مجله اتحاد، جماعات العالم الاسلامی ( آیسیسکو ) . رباط ، مغرب . 1385 علمی ـ فرهنگی و تربیتی

9-" Ethics, Religious Education and secularism "   (اخلاق ، تربیت دینی وسکولاریسم). Educational Research Journal of Iranian. شماره 1 تابستان 1385

10-" نقش آموزه های دینی در خشونت خانوادگی " . مجله تعلیم و تربیت اسلامی،(علمی – پژوهشی ،  ISC) شماره 3، سال اول،پائیز 1385

11-"طراحی برنامه درسی و ابعاد آن از دیدگاه آیزنر و زایس". فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. (علمی –پژوهش، ISC ) ، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت. دوره دوم شماره 24، تابستان و پاییز 1389، 79-103.

12بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و نگرش به روش های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی ( مقطع راهنمایی) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. ( علمی –پژوهشی ، ISC ) ، دوره 6. شماره 3 .پاییز 1389، 67-94.

13-« تاثیر روش اجتماع پژوهشی برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارتهای شهروندی » ، اندیشه های نوین تربیتی(علمی – پژوهشی ،  ISC). دوره 7 ، شمارة 3 ، پاییز 1390،2-3.

14-آموزش فلسفه به کودکان و جایگاه تفکر انتقادی،فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت نشریه علمی- پژوهشی انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ،دوره دوم، شماره 30،زمستان و بهار 91-90(ISC

15-« مدرسه زندگی ،ماهیت و چگونگی تحقق آن » ، مجله اندیشه های نوین تربیتی (علمی – پژوهشی ،  ISC). دوره 8 ، شمارة 1 ، بهار 1391، 147-170.

16-"ویژگیهای استاد شایسته در آموزش عالی : ارائه یک الگو". فصلنامه ارتباطات و آموزش در توسعه منابع انسانی (ISC)  ، سال سوم ، شماره 7 ، 1391، 57-41.

17- " تاثیر آموزش گفتگو محور بر تفکر انتقادی دانشجویان "، مجله آموزش عالی (علمی – پژوهشی ،  ISC)،سال چهارم ، شماره   15  ، 1391، 31-64.

18-« جهانی شدن و هویت یابی دینی نوجوانان »  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،  دوفصلنامه علمی – پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی،  ISC ، سال هشتم ، بهار و تابستان 1392، شماره  16، 139-162.

19-" گفتگو از جدل فلسفی تا عمل تربیتی " . مجله اندیشه ورزی در معارف اسلامی و علوم تربیتی"  ISC ، دوره ی 1 شماره ی1، 1392، 137-161.

20-" بررسی ماهیت تربیتی تفکر انتقادی از دیدگاه اسلام و پساساختارگرایی "مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی،  ISC ،دوره ی 6 شماره ی 11،پاییز و زمستان1392 ، 45-66.

21.انسان کامل از دیدگاه ادیان ابراهیمی  و آئین های دینی (زرتشت، بودیزم و اوپانیشادها)،مجله اندیشه های دینی،دوره ی اول شماره 4،آوریل 2014(فروردین 1393)، هند : دهلی، 59-68.

22- مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه دردختران وابسته به مواد یا عضو خانواده های وابسته به مواد و دختران عادی. فصلنامه خانواده و پژوهش ، وزارت آموزش و پرورش . پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش – علمی –پژوهشی، ISC، دوره 1 ، شماره 22 ، تابستان 94، 55-71.

23. تأثیر سبکهای تربیتی والدین برانجام اعمال عبادی فرزندان ، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی ،علمی – پژوهشی ISC  ، دوره 8 شماره 14 ، بهارو تابستان 1394، 9-30.

24. بررسی سبکهای یادگیری افراد و ارتباط اولویت سبک ها با گرایش آنها به تفکرانتقادی ،هفتمین همایشفلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی با تأکید بر آموزش و یادگیری در سطح آموزش  عمومی و عالی،اردیبهشت 1395.

25."بررسی تاثیر داستانهای گلستان سعدی بر پرورش قضاوت اخلاقی نوجوانان با استفاده از روش آموزش فلسفه به کودکان(P4C)"،فصلنامه آموزشی-پژوهشی- تحلیلی فلسفه و کودک،بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

26."تبیین رویکرد پدیدارشناسی در برنامهً درسی"، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی،دوره12،ش 4،زمستان95،30-7.

27. راهکارهای آموزش مفهوم مرگ به کودکان با تکیه بر قرآن و روایات اسلامی،ماهنامه علمی-ترویجی معرفت،شماره 237،شهریور 1396

28. "بررسی آسیب های اخلاقی منشور حقوق بشر در مولفه حقوق اساسی زن و خانواده و ارائه الگوی سلامت آن از دیدگاه اسلام،فصلنامه چالش های جهان،سال دوم،شماره اول(پیاپی 5)،بهار 95،صص 157-178.

29."بررسی و نقد آسیب های  اخلاقی حقوق اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زن و خانواده در منشور حقوق بشر (نسبت علم اسلامی با علم سکولار در نگاه به زن) "،نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی(وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال 1396،پذیرش چاپ

30."تاثیر داستانهای کلیله و دمنه بر مهارتهای تفکر انتقادی،استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه فلسفه برای کودکان"،دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی،پذیرش چاپ،1396

 

 

سمینار:

31- " دین و ارزشها از دیدگاه کانت و فیلسوفان نوکانتی "  . همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاسهای دینی . قم ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه . 1382

32- "  بررسی تاثیر نگرش مذهبی برسازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی " . همایش مبانی نظری و سنجش مقیاسهای  دینی . قم ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه . 1382

33-" سیمای انسان در جهان بینی دینی" . همایش دین در جهان معاصر . سالن همایشهای بنیاد ژاپن . ژاپن .138228-" عملکرد عاطفی ، تربیتی و اقتصادی خانواده از منظر اسلام"  . برنده جایزه . همایش سراسری زنان ،  مسائل فرهنگی ـ اجتماعی و جهانی سازی . 1383

34- "پلورالیزم دینی از منظر استاد مطهری " . همایش بین المللی  حکمت مطهر . صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . 1383

35- " فلسفه تربیتی کانت و مبانی اخلاقی آن ". سمینار بین المللی کانت ، مطالعات انتقادی در فلسفه کانت .  به سفارش موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران . 1383

36- Ethics, Religious Education and Secularism”"، چهارمین نشست با شورای  جهانی کلیساها . ژنو ، سوئیس .1384 (چاپ در مجله) 

37-" انسان از دیدگاه سنت و مدرنیسم " ،  سمینار علم و دین ومفهوم حیات انسان و مباحث کاربردی . دانشگاه تهران ، مرکز تحقیقات علوم پزشکی . 1384

38- " تاثیر آموزه های دینی بر خشونتهای خانوادگی " . سمینار بین المللی گفتگوی اندیشمندن اسلام و مسیحی . سالن اجلاس سران 1384

39- " The importance of  religion  in  family education "  ،  سمینار مفهوم انسان در ادیان اسلام ، مسیحیت ویهود . دانشگاه پستدام ، آلمان ،1384

40- "المعرفه بالنفس عند ابن سینا و ابن حزم " ، سمینار ابن حزم اندلسی . مرکز آندلس شناسی دانشگاه فاس . فاس . مغرب. 1385

41-  "  التربیه والتعلیم " ارائه مقاله در سمینار جهانی شدن و ائتلاف تمدنها .آیسسکو ، شفشاون ، مغرب . 1385 ( چاپ در مجله  الجامعه)

42- " علم و دین " . نخستین همایش بین المللی علم و دین ، مفهوم حیات ، انسان و سلامت . سالن اجلاس سران  .  1385

43- " بحران  جامعه مدرن و معنویت " . همایش بین المللی زنان ملسمان اندیشمند . تهران ، سالن اجلاس سران ، 1386

44-" Perfect man in Islam , Zoroastrianism, Buddhism and Upanishads "   . گردهمایی منزلت انسان در ادیان ابراهیمی . انستیتو تحقیقات بین المللی صلح ( PERIO)  . اسلو –نروژ، 1387

45- " مشارکت زنان در آموزش عالی " ،" سمینار  بانوی ایرانی " رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ، آتن ، یونان . 1387

46-  "جهانی شدن و هویت یابی جوانان" ، چهارمین نشست گفتگوی دینی اسلام و کلیسای حواریون  ارمنی، حوزه جاثلیقی سیلسسی ارامنه- آنطیلیاس، بیروت، بهار 1389

47- " جایگاه تربیت دینی در خانواده و آموزش معارف دینی"، همایش بین المللی "تنوع فرهنگی و همگرایی جهانی"، 1389

48- "آموزش فلسفه به کودکان و تفکر انتقادی " . فلسفه : نظرو عمل ، همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه،1389

49- "مشارکت زنان در آموزش عالی ایران " همایش بین المللی نقش زنان مسلمان دانشمند در پیشبرد علوم و فناوری (12و13 دسامبر2012). 176-182، 28/10/94، برگزارکنندگان : شبکه زنان دانشمند جهان اسلام ، دانشگاه تهران و دانشگاه الجزایر 

50-« تأثیر شیوه های فرزند پروری خانواده بر هویت یابی نوجوانان » ، سمینار مشترک چین و ایران: چین، پکن ، 1392 ( 2013 ).

51- " نقش زنان در آموزش و تربیت خانواده و گسترش فرهنگ "، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و بخش بین الملل فدراسیون زنان چین ، پکن ، 1392 ( 2013 )

 

 

مقالات انگلیسی:

52-"An analysis and comparison between educative perspective of Immanuel-Kant and MortezaMotahari ".Journal of American science, 2013 ,  9 (6): 143-149.

 

53-Sustainable Development and Necessity of Empowering women in Emergent sciences and Technologies ارائه شده در نشست علمی" زنان مسلمان در توسعه جوامع "، یونسکو ، پاریس ، شهریور 1390 ( 2011 )

54-"Higher Education of Women in Islamic countries(OIC) and situation of balance approach",International Scientific and practical conference Gender Aspect of social Modernization of the society ,Kazakhstan .Jenpy  university, 2011

55-"Higher Education of Women in Islamic Countries," Empowerment of women in the new era of Scientific and Technology in Muslim countries", Swiss Garden Residence, Kuala Lumpur(September 2011)

 

 

کتاب :

  ـ فلسفه تربیتی کانت . 1379 ، چاپ دوم 1383 ، چاپ سوم 1390،  تهران : انتشارات سروش . کتاب برگزیده سال انتشارات سروش .ترجمه شده به زبان عربی . با عنوان"فلسفة کانت التربویة". انتشارات بین المللی الهادی ، بیروت، لبنان 1422هـ ق /2006 م .

-العلمــانیه و العصرانیه   ( دراسه علی ضوء الاسس الفلسفیه و الاجتماعیه ) انتشارات بین المللی الهادی 1427هـ ق/ 2006 م. کتاب برگزیده سال ناشران عرب . تابستان 2007 .

-مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم (چالش هایی در حوزه معرفت دینی). اخذ مجوز چاپ از انتشارات سمت.

-آشنایی با  جهان بینی اسلامی ( انسان شناسی ، معرفت شناسی ، هستی شناسی و ارزش شناسی )(آماده چاپ )

-ترجمه کتاب “ The  models of Teaching “    تالیف جویس و ویل، آماده برای چاپ

 

طرح های پژوهشی:

مجری طرح پژوهشی با عنوان: آموزش عالی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی   (OIC)، بر اساس آمار یونسکو، مرجع تایید کننده: وزرات علوم، تحقیقات و فناوری- سال 1390.

 

 

سایرفعالیتهای پژوهشی: 

- تحقیق موردی درباره مدارس تجربی و تحقیقات تربیتی در ژاپن  ( ژاپن ،1380) 

- تحقیق موردی دبیرستان وابسته به دانشگاه کانازاوا درباره اجرای برنامه درسی تلفیقی در ژاپن (ژاپن ، کانازاوا ،1380 و 1384)

-  تحقیق موردی درباره بررسی نظام امتحانات در نظام آموزش عالی روسیه (مسکو،1381)    

 -  تحقیق موردی در باره چگونگی اجرای برنامه درسی تلفیقی در مدرسة modern school، هند ، دهلی زمستان1383

 -  تحقیق موردی درباره بررسی برنامه درسی تلفیقی در سازمان تربیتی ، فرهنگی ، علمی یونسکو ، ژنو،1387

-  تحقیق موردی درباره برنامه درسی تلفیقی در مغرب ، وزارت آموزش و پرورش ،  رباط ، مغرب،1385

- تحقیق موردی درباره برنامه درسی تلفیقی در چین ، پکن ،1389

 

 

ترجمه مقاله :

1-   "Kant” Prospects Quarterly  review of education, 87-88. Thinker on education. Vol2, UNESCO, 1999

 

 

عضویت در هیئت تحریریه مجلات :

- مجله پژوهش در تعلیم و تربیت( علمی – پژوهشی ،ISC )از سال  1370 

- مجله نوآوریهای آموزشی ( علمی – پژوهشی ،ISC )از آغاز به کار مجله

- مجله اندیشه های نوین تربیتی ( علمی – پژوهشی ،ISC )از سال 1383

- مجله پژوهش های تربیتی ، موسسه تحقیقات  تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم ،(علمی – ترویجی )از سال1385

- مجله تعلیم و تربیت اسلامی (علمی – ترویجی )از سال 1386

- مجله پیوند  ، سازمان انجمن اولیا و مربیات وزارت آموزش و پرورش از سال1386

- مجله دوفصلنامه تعلیم وتربیت اسلامی(علمی – پژوهشی ،ISC). قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1387

- فصلنامه پژوهش­های تعلیم و تربیت اسلامی,(علمی – پژوهشی )  وزارت آموزش و پرورش, پژوهشکده تعلیم و تربیت  ،  (1388)

- مجله فرهنگ و رسانه ( علمی – پژوهشی ،ISC ) پژوهشگاه علوم انسانی از سال 1389

- فصلنامه علمی-پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آن،سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی1396

علایق پژوهشی

-فلسفه و آراء تربیتی کانت

-اموزش فلسفه به کودکان P4C

-برنامه درسی تلفیقی

-انسان شناسی در ادیان ابراهیمی و آیین های هندی

-فلسفه تربیتی کانت

-فلسفه پست مدرن و تعلیم و تربیت

-انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی

 

سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی:

برگزاری کارگروه علمی با عنوان برنامه فلسفه برای کودکان و تفکر انتقادی از دیدگاه فلاسفه غربی و مسلمان در کارگروه فلسفه و کودک- بنیاد حکمت اسلامی صدرا

طراحی و اجراء کارگاه با عنوان آموزش مفاهیم دینی به کودکان پیش دبستانی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

1-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تاثیر روش های آموزش گفت و گو محور (بحث گروهی و بحث سقراطی) بر تفکر انتقادی دانشجویان"، پدیدآورنده:

 منصوره حاج حسینی-1391.

2-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"ویژگی های استاد شایسته در آموزش عالی ایران و پیامدهای آن بر دانشجویان:معرفی یک الگو"، پدیدآورنده:نسرین بنکداری-1391.

3-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"ضرورت تفکر انتقادی و نقد و بررسی آن در مدارس شهر تهران"، پدیدآورنده: فاطمه اسدی-1387.

4-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و نگرش  به روشهای تدریس فعال در بین معلمین ریاضی"، پدیدآورنده: ناهید سخنور-1387.

5-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تبیین ونقدو بررسی مدرسه زندگی از دیدگاه دیویی وارائه راهکارها"، پدیدآورنده: منصوره عباسی-1387.

6-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تاثیر روش اجتماع پزوهشی آموزش فلسفه به کودان برپرورش مهارتهای شهروندی"، پدیدآورنده: شیوا رمضان پور- 1387.

7-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تحلیل محتوای کتاب سال دوم دین و زندگی براساس دیدگاه انسان شناسی شهیدمطهری"، پدیدآورنده: محبوبه نژادمقدم-1388.

8-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی دیدگاه فمنیسم و تاثیرآن برتعلیم و تربیت"، پدیدآورنده: فاطمه مشکینی-1389.

9-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تبیین آراء پیازه و ویگوتسکی از نظردیدگاه سازنده گرایی"، پدیدآورنده: نگار سیلانان- 1389. 

10-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"آموزش مفهوم مرگ به کودکان براساس آموزه های  اسلامی"، پدیدآورنده: غزاله نثاری- 1389. 

11-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"مبانی تربیت اجتماعی در قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی درتفسیرالمیزان"، پدیدآورنده: نیره قاسمی طوسی- 1389.

12-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بنیادهای فلسفی مدرسه با نشاط ازدیدگاه صاحب نظران تربیتی"، پدیدآورنده: ملاحت سید شربتی- 1391.

13-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تبیین رویکرد تکثرگرایی معرفتی و نقد  و دلالتهای آن در تعلیم وتربیت"، پدیدآورنده: نرجس غلام رستمی- 1391. 

14-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"معاد در قرآن وتاثیرات تربیتی آن"، پدیدآورنده: فاطمه شمسی گوشکی- 1391.

15-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"دیدگاه دانش آموزان نسبت به تاثیر معلم درس دین و زندگی بر تعمیق وتضعیف باورهای دینی آنان"، پدیدآورنده:

مریم السادات جعفرنیا- 1391.

16-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی ارتباط مفروضات فلسفی روش های تدریس با رشد روحیه پژوهشگری دانشجویان"، پدیدآورنده: آمنه طورانی- 1391.  

17-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تاثیر وضعیت مزاجی برویزگیهای روحی و روانی فردوکاربردآن درتعلیم و تربیت "، پدیدآورنده: فائزه رجایی- 1392.

18-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی تربیت دینی در سند تحول آموزش و پرورش"، پدیدآورنده: معصومه اکبری- 1393.

19-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی سیرتاریخی تحول رویکردهای یاددهی – یادگیری در ایران پس از دارالفنون"، پدیدآورنده: قائمه رخشانی فر- 1393.

20-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی وتحلیل تعلیم و تربیت زنان در دوره قاجار با تاکید برزمینه های فرهنگی و اجتماعی"، پدیدآورنده:  مینو حقیقی فشی- 1393.

21-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی میزان دینداری درابعادمختلف (اعتقادی ،مناسکی ، تجربی ، فکری وپیامدی) دردانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه

الزهراء(س) "، پدیدآورنده: بهاره رفیع زاده- 1393.

22-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"آسیب شناسی تربیتی علل گرایش به بهائیت"، پدیدآورنده: مرضیه خوشی- 1393.

23-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"گزینش و باز نویسی داستان های گلستان سعدی به منظور استفاده در برنامه های فلسفه برای کودکان"، پدیدآورنده:  حلیا عالی- 1393.

24-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی تطبیقی آراء جان دیویی و استاد مطهری در باب آزادی و دلالت های تربیتی آن"، پدیدآورنده: پریا امیری نژاد- 1393.  

25-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی و مقایسه آرای تربیتی مونته سوری و رجیو در تعلیم و تربیت کودکان پیش دبستانی"، پدیدآورنده: مینا دیده ور- 1393.  

26-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی تاثیر درس فلسفه بر پرورش ذهنیت فلسفی دانش آموزان پایه 3 رشته علوم انسانی شهرستان شاهرود"، پدیدآورنده:

فاطمه نجفی-1393.

27-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی جایگاه فلسفه مهدویت در کتابهای دین و زندگی مقاطع متوسطه اول و دوم"، پدیدآورنده: فاطمه امام جمعه- 1394.

28-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی جایگاه اعتقاد به معاد در قران و اندیشه های ائمه اطهار و آثار تربیتی حاصل از ان"، پدیدآورنده: سوسن بلالی- 1394.

29-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی و مقایسه دیدگاه های تربیتی ایمانوئل کانت و مطهری"، پدیدآورنده: زهرا موسوی- 1390.

30-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تحلیل و تبین مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی استاد مطهری بر اساس مولفه های هوش معنوی"، پدیدآورنده:

 نجیبه ناصری هرسینی-1394.

31-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"مقایسه تطبیقی تفکر انتقادی از دیدگاه انیس و استاد مطهری"، پدیدآورنده: فهیمه ملانوری شمسی- 1394.

32- تبیین ماهیت،غایت و روش تربیت اخلاقی در آرا فیض کاشانی و خواجه نصیر الدین طوسی، پدیدآورنده:نجمه ذبیحی-1395.

33-بررسی تاثیر داستانهای کلیله و دمنه بر آموزش فلسفه به کودکان پایه ششم ابتدایی، پدیدآورنده:زهرا ملکی-1395.

34-بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر بعد شناختی تربیت اقتصادی دانش آموزان دختر پایه هفتم با استفاده از متون ادبیات فارسی، پدیدآورنده:فاطمه شفیعی-1395.

35-بررسی تطبیقی هویت انسان در مکاتب اسلام و پست مدرنیسم با تاکید بر آراء لیوتار و استاد مطهری ،پدیدآورنده:معصومه زند وکیلی -1395.

36-مطالعه تطبیقی اهداف اقتصادی-حرفه ای سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ایران و نظام آموزش ژاپن در مقطع ابتدایی و راهکارهای اجرایی آن، پدیدآورنده: زهرا بصیرتی بزرگی-1395.

37-بررسی مبانی فلسفی بازی از منظر نظام تربیتی اسلامی و ارائه ویژگی های اسباب بازی مطلوب،پدید آورنده:الهام صفر نواده-1395.

 38-بررسی تاثیر حکایت های مثنوی معنوی در قالب اشعار کودکانه( بر برنامه فلسفه برای کودکان مولفه های پرسشگری،استدلال و تفکر انتقادی) در پایه چهارم ابتدایی،پدیدآورنده:شیوا رستمی-1396.

39-بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر خشم دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی،پدید آورنده:زهرا طورانی-1396.