نویسنده = محمد حسنی
تعداد مقالات: 4
3. آزمون الگوی شناختی - اجتماعی رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-32

فرزانه میکائیلی منیع؛ مجتبی عاشوری؛ محمد حسنی


4. زمینه یابی اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 85-122

محمد حسنی؛ غلامعلی احمدی