• هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است. 

 

 

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 71، پاییز 1398، صفحه 1-176 

3. طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه

صفحه 59-82

محمدتقی طغرایی؛ سیدسعید میرواحدی؛ سمیه هاشمی


5. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های شهر یادگیرنده با تأکید بر یادگیری مادام‌العمر

صفحه 105-126

محمد یوسفی؛ اسماعیل شیعه؛ محمدرضا خطیبی؛ نوید سعیدی رضوانی


7. تأثیر سوادآموزی بر افزایش سرمایة اجتماعی و روان‌شناختی سوادآموزان

صفحه 149-166

احمد شریفان؛ علی باقرزاده؛ مهدی نامجومنش؛ عابدین بازگیر