تعداد دوره‌ها

20

تعداد شماره‌ها

77

تعداد مقالات

554

تعداد مقالات ارسال شده

1,095

تعداد مقالات رد شده

936

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

80

درصد پذیرش

7

زمان پذیرش (روز)

288

متوسط زمان داوری

22

  • هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.

 

  • دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.      
                            
 
  • این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

                        

  • نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دوسوکور است.
شماره جاری: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تابستان 1400 

3. شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

صفحه 61-78

10.22034/jei.2021.245227.1603

محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ سعید پورروستایی اردکانی؛ نورعلی فرخی؛ سمیه مهتدی جعفری


5. گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 95-118

10.22034/jei.2021.236444.1530

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمد جوادی پور؛ مهران عزیزی محمودآباد