تعداد دوره‌ها

21

تعداد شماره‌ها

80

تعداد مقالات

571

تعداد مقالات ارسال شده

1,327

تعداد مقالات رد شده

1,127

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

90

درصد پذیرش

7

زمان پذیرش (روز)

287

متوسط زمان داوری

22

  • هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.

 

  • دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.      
                            
 
  • این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

                        

  • نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دوسوکور است.
شماره جاری: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 81، فروردین 1401 

5. رابطه نظر و عمل در فرآیند برنامه‏ریزی ‏درسی: یک تجربه بومی

10.22034/jei.2021.285005.1911

محمود مهرمحمدی؛ آمنه احمدی؛ نگار الهامیان؛ فاطمه زهرا احمدی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها