• هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است. 
  • قابل توجه نویسندگان محترم: در نشریه علمی- پژوهشی نوآوری‌های آموزشی بابت داوری و چاپ مقاله هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی‌شود.

 

 

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، بهار 1398، صفحه 1-188 

1. توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در چشم‌انداز آینده و ارائة مدل

صفحه 7-32

غلامعلی علی محمدی؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری


2. طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای معلمان: یک مطالعه آمیخته

صفحه 33-60

امید قنبرپور؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نو‌ابراهیم


3. تبیین الگوی تدریس خلاق مبتنی بر اصول ریزوماتیک ژیل دلوز

صفحه 61-84

علی عبداله یار؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید مهدی سجادی؛ محسن فرمهینی فراهانی