تعداد دوره‌ها

21

تعداد شماره‌ها

83

تعداد مقالات

596

تعداد مقالات ارسال شده

1,552

تعداد مقالات رد شده

1,295

درصد عدم پذیرش

83

تعداد مقالات پذیرفته شده

106

درصد پذیرش

7

زمان پذیرش (روز)

297

متوسط زمان داوری

22

  • هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.

 

  • دانلود متن کامل مقالات از سایت فصلنامه رایگان است
  • مقالات پس از آماده شدن بدون تاخیر در دسترس  کاربران قرار داده می شود.   
                            
 
  • این نشریه با استفاده از همانندجوی همیاب سیناوب سرقت ادبی را بررسی می کند.
  • در هر مرحله از فرایند داوری امکان بررسی مشابهت برای سردبیر وجود دارد که نتیجه مشابهت یابی برای داوران قابل مشاهده است.

                        

  • نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دوسوکور است.
شماره جاری: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 84، دی 1401 

مطالعهٔ ویژگی‌های ‌عناصر ‌برنامهٔ درسی آموزش علوم مبتنی بر روش STEAM

صفحه 105-132

10.22034/jei.2022.331597.2280

مریم اصغری اصل سردرود؛ صادق ملکی آوارسین؛ حسین بقایی؛ جهانگیر یاری حاج عطالو


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان