اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1482
تعداد پذیرش 98
تعداد عدم پذیرش 1246

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 588
تعداد مشاهده مقاله 210485
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 707862
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 54 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 119 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 72 روز
درصد پذیرش 7 %