اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 875
تعداد پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش 705

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 72
تعداد مقالات 520
تعداد مشاهده مقاله 97499
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 313516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 61 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 273 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 29 روز
درصد پذیرش 5 %