اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1585
تعداد پذیرش 106
تعداد عدم پذیرش 1316

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 83
تعداد مقالات 596
تعداد مشاهده مقاله 241509
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 745223
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 53 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 299 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 7 %