اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1090
تعداد پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش 932

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 77
تعداد مقالات 553
تعداد مشاهده مقاله 124654
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 489141
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 7 %