اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1216
تعداد پذیرش 82
تعداد عدم پذیرش 1023

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 79
تعداد مقالات 565
تعداد مشاهده مقاله 149798
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 570689
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 55 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 289 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 55 روز
درصد پذیرش 7 %