نویسنده = اعظم منصوری نیک
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط میان تصویر بدن، میزان سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 51-66

فریبرز صدیقی ارفعی؛ محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک