نویسنده = معصومه بقاییان
تعداد مقالات: 1
1. اثر جنسیت و سطح فعالیت بدنی بر خودپندارۀ بدنی دانش آموزان دورۀ راهنمایی تحصیلی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 82-94

معصومه بقاییان؛ عباس بهرام؛ حسن خلجی