نویسنده = گویا قدیمی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل پیامدهای برنامه های مداخله ای اصلاح رفتار بر بی انضباطی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی