کلیدواژه‌ها = کارآمدی جمعی
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ نگرش شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 7-30

الهه حجازی؛ ناهید صادقی؛ سکینه خاتون خاکی