کلیدواژه‌ها = عمل
تعداد مقالات: 4
2. فلسفۀ تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تحقق «معلم پژوهنده»

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 7-25

فرشته آل حسینی؛ سیدمهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده؛ محمود مهرمحمدی


4. عاملیت آدمی از دیدگاه ریچارد رورتی و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 111-132

خسرو باقری؛ نرگس سجادیه