کلیدواژه‌ها = شایستگی یا صلاحیت های حرفه ای
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان اثربخش

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-48

بیژن عبدالهی؛ عطیه دادجوی توکلی؛ غلامعلی یوسلیانی