کلیدواژه‌ها = آموزش مفاهیم
1. آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن با استفاده از تکنولوژی آموزشی و روان شناسی رنگ ها

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 38-59

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه پیرایش مقدم