کلیدواژه‌ها = شاخۀ فنی وحرفه ای
تعداد مقالات: 2
2. ارزشیابی برنامۀ درسی اجراشده و کسب شده رشتۀ مکانیک خودرو، شاخۀ فنی وحرفه ای

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-99

محمود برزگر؛ حسن رضا زین آبادی