کلیدواژه‌ها = الگو
تعداد مقالات: 4
1. نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 89-126

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


4. الگویی برای پژوهش در ارزشیابی تحصیلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1381، صفحه 39-58

خسرو باقری؛ عبدالوهاب یزدانی