کلیدواژه‌ها = تجسم
آموزش مبتنی بر تجسم خلاقانه از منظر انواع دانش رهیافتی بر الزام تدریس هنر در مدارس

دوره 19، شماره 4، دی 1399، صفحه 39-64

10.22034/jei.2020.121548

غلامعلی احمدی؛ علیرضا امینی زرین؛ آیدین مهدیزاد تهرانی


تأثیر آموزش تجسم محور بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1390، صفحه 25-50

ابراهیم ریحانی؛ جواد حاجی بابایی؛ رضا عرب زاده