کاربرد فنون و رو شهای مصورسازی اطلاعات و تأثیر سواد دیداری در فعالیت های آموزشی

نویسنده

هیأت علمی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، توسعه فنون مؤثر مصورسازی اطلاعات و پشتیبانی از فرایندهای آموزشی است. در این پژوهش روش های سودمند مصورسازی برای دانش آموزان، به شکلی خاص مورد بررسی قرار می گیرد.فنون مصورسازی برای ایجاد ساختار مؤثر تصاویر و گرا ف ها به کار می روند تا دانش آموزان را به درک ساده تراطلاعات موجود در کتابها و دیگر رسانه ها کمک کنند. مصورسازی اطلاعات فنونی را تثبیت می کند که به دانش آموزان اجازه م یدهد محتوای تصویر، نماد و گراف را به شیوه دیداری در کتاب و دیگر منابع
اطلاعاتی تبیین کنند و بتوانند از ابزارهای مؤثر در کاربردهای آموزشی بهره گیرند.
مصورسازی اطلاعات می تواند به شیو ههای گوناگون برای درک بهتر اطلاعات دیداری در کتا بهای درسی، مانند: تاریخ، جغرافیا، زمین شناسی، زیست شناسی، ریاضیات، آمار، رایانه، شیمی، و دروس رشته های هنری مانند: فیلم، سینما و گرافیک مورد استفاده قرار گیرد.
تصویرسازی تشبیه فضایی، کهکشانی، نمودار مارپیچی، چشم انداز دیواری و تحلیل پویا از جمله روش های مهم مصورسازی به شمار می آیند.
از سوی دیگر، مهارت های سواد دیداری عاملی مؤثر در بهره گیری از مصورسازی اطلاعات است. نتایج این مطالعه در تعامل کاربردهای مصورسازی فوایدی برای دانش آموزان در بر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the application of techniques and methods of visualization and the impact of visual literacy on educational activities

نویسنده [English]

  • Fariborz Dorudi
National Library and Archives of IR of Iran
چکیده [English]

The main goal of this research is developing more effective techniques for visualization of information, and providing support for educational process.
In particular, the paper discusses useful methods of visualization for students. The visualization techniques is used to construct more effective picture and graph, which can help the students to more easily understand the information
represented in books and other media. The information visualization detection technique allows the students to visually detect picture, symbol and graph in a book or other information resources by visualizing its contents, and can be a
useful aid in educational applications. Information visualization can be used in different ways to create a better understanding of visual information in history, geography, geology, biology, mathematics, statistics, computer, chemistry, art, film, cinema, graphics etc textbooks. Visualizing of Spatial metaphor, Galaxy, Spiral Graph, perspective wall and Dynamic analysis are important methods of information visualization. On the other hand, skills of visual literacy is
necessary when using information visualization. The results of this study would be beneficial for students’ use of interactive visualization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visualization of Information
  • Visualization Techniques
  • Visual Literacy
  • Students
  • Educational Activities