اخبار و اعلانات

دریافت رتبه الف

با کمال مسرت به اطلاع میرساند  نشریه نوآوری های آموزشی از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به دریافت رتبه "الف" گردید. کسب این موفقیت را به تمامی پژوهشگران، اعضای محترم هیات تحریریه و نویسندگان محترم مقالات ارزشمند منتشر شده تبریک عرض می نماییم.

مطالعه بیشتر