تماس با ما

برای تماس با دفتر  نشریه می توانید روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 تا 14 با تلفن 88302022 - 021 تماس حاصل نمایید.همچنین از طریق سایت فصلنامه می توانید وضعیت مقاله خود را ببینید . همچنین با توجه به شرایط کشور، نویسندگان محترم می توانند سوالات خود را به آدرس پست الکترونیک فصلنامه ارسال نمایند . در اسرع وقت پاسخگوی عزیزان  می باشیم.

پست الکترونیک فصلنامه:   noavaryedu@gmail.com  

نشانی : تهران خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی طبقه ششم. 

همچنین از طریق فرمت زیر می توانید سوال های خود را مطرح نمایید.


CAPTCHA Image