تعداد دوره‌ها

21

تعداد شماره‌ها

82

تعداد مقالات

588

تعداد مقالات ارسال شده

1,494

تعداد مقالات رد شده

1,251

درصد عدم پذیرش

84

تعداد مقالات پذیرفته شده

98

درصد پذیرش

7

زمان پذیرش (روز)

291

متوسط زمان داوری

22

  • هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.

 

  • دانلود متن کامل مقالات از سایت فصلنامه رایگان است
  • مقالات پس از آماده شدن بدون تاخیر در دسترس  کاربران قرار داده می شود.   
                            
 
  • این نشریه با استفاده از همانندجوی همیاب سیناوب سرقت ادبی را بررسی می کند.
  • در هر مرحله از فرایند داوری امکان بررسی مشابهت برای سردبیر وجود دارد که نتیجه مشابهت یابی برای داوران قابل مشاهده است.

                        

  • نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دوسوکور است.
شماره جاری: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 83، مهر 1401 

شناسایی شاخص‌های منش مربیگری مدیران مدارس مقاطع ابتدایی

صفحه 47-68

10.22034/jei.2022.321352.2214

جواد امجدی حور؛ مهدی مصلح گرمی؛ الهه سلطانی؛ عادل زاهد بابلان


شناسایی مؤلفه‌های سواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول

صفحه 123-150

10.22034/jei.2022.303166.2094

زهره طهماسبی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ باقر انصاری؛ اسدالله عباسی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی دستیار مدیر اجرایی ویراستار انگلیسی گرافیست
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان