تعداد دوره‌ها

20

تعداد شماره‌ها

73

تعداد مقالات

528

تعداد مقالات ارسال شده

1,023

تعداد مقالات رد شده

868

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

72

درصد پذیرش

7

زمان پذیرش (روز)

297

متوسط زمان داوری

22

  • هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.

 

  • دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.      
                            
 
  • این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

                        

  • نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دوسوکور است.
شماره جاری: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تابستان 1400 

3. شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

10.22034/jei.2021.245227.1603

سمیه مهتدی جعفری؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ نورعلی فرخی؛ سعید پورروستایی اردکانی


5. گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان

10.22034/jei.2021.236444.1530

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمد جوادی پور؛ مهران عزیزی محمودآباد


بانک ها و نمایه نامه ها