تعداد دوره‌ها

21

تعداد شماره‌ها

81

تعداد مقالات

581

تعداد مقالات ارسال شده

1,412

تعداد مقالات رد شده

1,196

درصد عدم پذیرش

85

تعداد مقالات پذیرفته شده

94

درصد پذیرش

7

زمان پذیرش (روز)

287

متوسط زمان داوری

22

  • هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.

 

  • دانلود متن کامل مقالات از سایت فصلنامه رایگان است
  • مقالات پس از آماده شدن بدون تاخیر در دسترس  کاربران قرار داده می شود.   
                            
 
  • این نشریه با استفاده از همانندجوی همیاب سیناوب سرقت ادبی را بررسی می کند.
  • در هر مرحله از فرایند داوری امکان بررسی مشابهت برای سردبیر وجود دارد که نتیجه مشابهت یابی برای داوران قابل مشاهده است.

                        

  • نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دوسوکور است.
شماره جاری: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 82، تیر 1401 

الگو‌سازی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر خودکارآمدی معلمان با میانجی‌گری فرهنگ مدرسه

صفحه 49-66

10.22034/jei.2022.297909.2049

عادل زاهد بابلان؛ افشین عابدی نیا؛ حسین تقوی قره بلاغ؛ پدرام قربانزاده طولارود پایین


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان