تعداد دوره‌ها

22

تعداد شماره‌ها

85

تعداد مقالات

619

تعداد مقالات ارسال شده

1,747

تعداد مقالات رد شده

1,466

درصد عدم پذیرش

84

تعداد مقالات پذیرفته شده

129

درصد پذیرش

7

زمان پذیرش (روز)

306

متوسط زمان داوری

22

«نشریه نوآوری های آموزشی» یک فصل نامه دو سرکور با بررسی همتا است که مقالات با کیفیت بالا در تمام جنبه های تحقیقات آموزشی را منتشر می کند. «نوآوری های آموزشی»  یک مجله دسترسی آزاد است که مقالات در قالب های زیر را می پذیرد: مقالات پژوهشی، مقالات مروری، بررسی های سیستماتیک و فراتحلیل.

 

مدل کسب و کار ناشر

هزینه پردازش مقاله (APC)

این مجله هزینه ای برای خواندن و یا عضویت در نشریه دریافت نمی کند. با این حال، برای انتشار دسترسی آزاد، نویسندگان باید هزینه پردازش مقاله (APC)، به مبلغ 600,000 تومان را پرداخت کنند.


حق تکثیر

بر اساس مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند، اما به همه اجازه می دهند که محتوا را دانلود، استفاده مجدد، چاپ، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند به شرطی که منابع و نویسندگان اصلی به درستی ذکر شوند.


سیاست های دسترسی آزاد
تمام مقالات منتشرشده در «نوآوری های آموزشی» تحت مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)  هستند. دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی، می توانند آثاری را کپی، توزیع، نمایش و اشتقاق کنند.

شماره جاری: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 86، تیر 1402، صفحه 1-250 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان