اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حسن رضا زین آبادی

مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی

hzeinabadiyahoo.com


به نام جهان داور دادگر

مشخصات فردی

 

نام: حسن رضا

نام خانوادگی: زین‌آبادی

سال تولد: 1357

مرتبه علمی: دانشیار پایه 17

آدرس محل کار: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان شهید قرنی و خیابان استاد نجات الهی، شماره 242. گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی. کد پستی: 1599964514. تلفن: 09123236202

پست الکترونیک:    zeinabadi_hr@khu.ac.ir      hzeinabadi@yahoo.com

سوابق تحصیلی

دکترا در رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، 1388

عنوان رساله: نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران: ارائه یک الگو.

کارشناسی ارشد در رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، 1383

عنوان پایان‌نامه: ارزیابی درونی کیفیت گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه خوارزمی.

کارشناسی در رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.

عنوان پایان‌نامه: بررسی میزان اثربخشی مدیران آموزشی از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمایی منطقه 6 تهران.

 

سوابق استخدامی

Danish School of Education, University of Aarhus: Guest PhD student, 2008

بورسیه هیأت علمی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1386-1388.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی. از 1388 تاکنون

 

سوابق اجرایی

کارشناس آموزش و نیازسنجی آموزشی. شرکت پشتیبانی امور دام کشور، دفتر مطالعات و بررسی ها، اداره آموزش، وزارت جهاد کشاورزی (81-1380)

کارشناس پژوهش و ارزشیابی آموزشی. مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (82-1385).

کارشناس آموزش. اداره آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران (1384-1385).

مشاور بهسازی منابع انسانی. شرکت مپنا (1385).

عضو کمیته اجرایی دومین نشست فرهنگی و صنفی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در کشورهای اسکاندیناوی. تابستان 2009. سوئد (ملمو) / دانمارک (کپنهاک).

عضو شورای پژوهشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی (1392)

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه خوارزمی (1390-1393).

بازرس انجمن مدیریت آموزشی ایران (1391 ـ 1393)

عضو تخصصی شورای تحقیقات. اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، وزارت آموزش و پرورش (1392 ـ 1393)

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان عضویت هیأت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی. (1393)

عضو شورای گروه مدیریت. پردیس بین الملل، دانشگاه خوارزمی (1393 ـ 1395)

مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی، دانشگاه خوارزمی (1393-1395)

مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی، دانشگاه خوارزمی (1395-1397)

عضو شورای پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (1394)

دبیر کمیته بازنگری برنامه های درسی، دانشگاه خوارزمی (1394 ـ 1397)

مدیر گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی (1394 ـ ادامه دارد)

مدیر گروه مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل، دانشگاه خوارزمی (1394 ـ ادامه دارد)

دبیر هیأت نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی استان البرز (1393-1397).

عضو کارگروه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی، مؤسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی (1394 ـ ادامه دارد).

عضو حقیقی شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه های آموزش عالی (1396 ـ ادامه دارد)

عضو کمیته ارزشیابی کارکنان دانشگاه خوارزمی، دانشگاه خوارزمی (1397)

عضو کارگروه برنامه ریزی آموزشی کارکنان، دانشگاه خوارزمی (1397)

عضو گروه تخصصی علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). (1399)

 

رتبه‌های علمی

رتبه سوم در رشته مدیریت آموزشی در کنکور کارشناسی ارشد (80-79)

رتبه سوم در رشته تحقیقات آموزشی در کنکور کارشناسی ارشد (80-79)

رتبه دوم در دوره کارشناسی ارشد با معدل 25/18

رتبه اول در آزمون ورودی دکتری (84-83)

رتبه اول پایان دوره دکتری با معدل 71/18

 

افتخارات و جوایز علمی

دانشجوی دکتری نمونه، دانشگاه خوارزمی، 1387.

پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش، 1388.

پژوهشگر برتر سال دانشگاه خوارزمی، 1390.

پژوهشگر برتر شهرداری تهران، 1391.

برگزیده در بخش تألیف و ترجمه کتاب انجمن های علمی دانشجویی، 1393.

پژوهشگر برتر سال دانشگاه خوارزمی، 1394.

استاد نمونه دانشگاه خوارزمی، 1396.

پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش، 1396.

 

کتابهای ترجمه شده

رویانستین، ای. ال (2003). راهنمایی برای خودارزیابی در سطح برنامه. ترجمه : حسن رضا زین‌آبادی و اسماعیل زارعی زوارکی. تهران: انتشارات علوم و فنون 1383.

 ال‌ـ‌خاواس، الین (2001). اعتبارسنجی در امریکا: ریشه‌ها، توسعه‌ها و چشم‌اندازهای آینده. ترجمه: حسن رضا زین‌آبادی؛ مرجان سلیمی؛ فاخته اسحاقی؛ کورش پرند. تهران: انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور 1384.

برینان، جان و شاه، تارلا (؟). مدیریت کیفیت در آموزش عالی. ترجمه: کیوان صالحی؛ حسن رضا زین‌آبادی و کورش پرند. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1390.

دیویس، ب.، و دیویس، ب. جی. (2011). مدیریت استعداد در آموزش. ترجمه حسن رضا زین آبادی و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمی، 1397.

 

تألیف / تصنیف / گردآوری

پرند، کورش؛ حبیبی ینگجه، عزیز؛ خنیفر، حسین؛ زین‌آبادی، حسن رضا؛ مسلمی، ناهید و فرح آبادی، رامک (1391). مبانی آموزشهای تکمیلی بین سطوح تحصیلی. تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در ایران (جلد 1). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در ایران (جلد 2). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در ایران (جلد 3). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در ایران (جلد 4). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش؛ توکلی گلپایگانی، علی و مهرعلیزاده، یداله. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در چشم انداز پژوهش: آموزش فنی و حرفه ای و زنان. (جلد 1). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش؛ توکلی گلپایگانی، علی و مهرعلیزاده، یداله. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در چشم انداز پژوهش: آموزش فنی و حرفه ای، اشتغال و آینده پژوهی. (جلد 2). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش؛ توکلی گلپایگانی، علی و مهرعلیزاده، یداله. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در چشم انداز پژوهش: آموزش فنی و حرفه ای، تضمین کیفیت و نیازهای مهارتی /  آموزش فنی و حرفه ای، یادگیری، مدیریت و رفتار سازمانی (جلد 3). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش؛ توکلی گلپایگانی، علی و مهرعلیزاده، یداله. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در چشم انداز پژوهش: آموزش فنی و حرفه ای، اقتصاد و تولید ملی /  آموزش فنی و حرفه ای، فناوری و نظام جامع مهارت و فناوری. (جلد 4). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش؛ توکلی گلپایگانی، علی و مهرعلیزاده، یداله. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در چشم انداز پژوهش: آموزش فنی و حرفه ای و کارآفرینی. (جلد 5). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش؛ توکلی گلپایگانی، علی و مهرعلیزاده، یداله. (1392). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در چشم انداز پژوهش: آموزش فنی و حرفه ای، مشاغل خانگی و توسعه پایدار روستایی /  آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی. (جلد 6). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش. (1393). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال (جلد 1). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش. (1393). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال (جلد 2). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

زین‌آبادی، حسن رضا و پرند، کورش. (1393). آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال (جلد 3). تهران: انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.

 

مقالات علمی در مجلات معتبر داخلی

سال 1384

زین آبادی، حسن رضا؛ کیامنش، علیرضا و فرزاد، ولی‌اله (1384). ارزیابی درونی کیفیت گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی برای بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتباربخشی گروههای مشاوره و راهنمایی کشور. تازه‌ها و پژوهشهای مشاوره. 4 (15)، 92 ـ 69.

زین‌آبادی، حسن رضا. (1384). رویکردها و الگوهای ارزشیابی آموزشی در سازمان های غیر آموزشی. بصیرت و تربیت اسلامی، 2 (3 و 4)، 171-183. (علمی ـ ترویجی)

سال 1385

صالحی, کیوان؛ زین آبادی، حسن رضا و کیامنش, علیرضا (1385). نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستانهای کاردانش: موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستانهای کاردانش منطقه 2 شهر تهران. نوآوریهای آموزشی. دوره 5، شماره 16, صفحه 163-119.

شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌اله؛ سنگری، علی‌اکبر؛ زین آبادی، حسن رضا و غنایی، زیبا (1385). نقش وضعیت اقتصادی‌ـ‌اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارائه مدلهای علّی. مطالعات روان‌شناختی. دوره 2، شماره 3 و 4، صفحه 170ـ139.

سال 1386

دانشورپور، زهره؛ غنایی، زیبا؛ شکری، امید و زین آبادی، حسن رضا (1386). تفاوت‌های فردی در سبک هویت و صمیمیت اجتماعی: نقش تعهد هویت. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. سال دوم، شماره 7، صفحه 51ـ76.

شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌اله؛ سنگری، علی‌اکبر؛ زین آبادی، حسن رضا؛ غنایی، زیبا و نقش، زهرا (1386). نقش عوامل شخصیت، رویکردهای یادگیری و سبکهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. مجله روان شناسی. سال یازدهم، شماره 4، صفحه 447ـ481.

زین آبادی، حسن رضا؛ صالحی, کیوان و پرند، کورش (1386). دختران و آموزش فنی‌حرفه‌ای: ارزشیابی کیفیت ابعاد فردی, اجتماعی و اقتصادی بروندادهای هنرستانهای دخترانه شهر تهران. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 5، شماره 2، صفحه 164ـ129.

Salehi, K., Zeinabadi, H. R., & Kiamanesh, A. (2008). An analytical view on the performance of vocational schools. Quarterly Journal of Educational Innovations. 24, 197-208.

سال 1387 (2009)

زین‌آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و فرزاد، ولی‌اله (1387). رفتار شهروندی سازمانی معلمان: تحلیلی بر ماهیت، اهمیت، روش‌شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندها. نوآوری‌های آموزشی. سال هفتم، شماره 28، صفحه 75-110.

شکری، امید؛ دستجردی، رضا؛ دانشورپور، زهره؛ غنایی، زیبا؛ زین آبادی، حسن رضا و گراوند، فریبرز (1387). تفاوت‌های جنسیتی در مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره 15، شماره 3، صفحه 54ـ62.

سال 1388 (2010)

صالحی, کیوان؛ زین آبادی، حسن رضا و پرند، کورش (1388). کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستانهای‌ فنی…حرفه…ای: موردی از ارزشیابی هنرستان های فنی‌حرفه ای دخترانه شهر تهران. نوآوری‌های آموزشی. دوره 8، شماره 29. صفحه 203-152.

شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ زین آبادی، حسن رضا؛ غنایی، زیبا و طرخان، رضاعلی (1388). روابط بین روان‌رنجورخویی، سبک‌های مقابله، تنشگرهای تحصیلی، واکنش‌ها به تنشگرها و بهزیستی ذهنی. مجله روان شناسی. سال سیزدهم، شماره 1 (پیاپی 49)، صفحه 53-36.

زین‌آبادی، حسن رضا (1388). رفتار شهروندی سازمانی، خشنودی شغلی و تعهد به مدرسه: آیا تفاوت معناداری میان معلمان زن و مرد وجود دارد؟ تحقیقات زنان، سال 3، شماره 1، صفحه 27-6.

زین‌آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و فرزاد، ولی‌اله (1388). سبک رهبریِ کارآمد برای مدیران مدارس امروز: گذار از رهبری آموزشی به رهبری تحولی. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. دوره 2، شماره 2، 135-184.

سال 1389 (2011)

زین آبادی، حسن رضا (1389). الگوی تأثیر سبک رهبری تحولی بر اعتماد پیروان به مدیر: آزمون اثرات مستقیم و غیر مستقیم. مشاوره شغلی و سازمانی. دوره دوم، شماره 5، 158-139.

زین آبادی، حسن رضا (1389). نقش نگرش های شغلی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری. تازه‌ها و پژوهشهای مشاوره. جلد 9، شماره 36، صفحه 54-29.

عطاران، محمد؛ زین‌آبادی، حسن رضا و طولابی، سعید (1389). انتخاب استاد راهنما و رابطه استاد راهنما ـ‌ دانشجو: دیدگاههای دانش‌آموختگان دوره دکتری. مطالعات برنامه درسی. سال چهارم، شماره 16، صفحه 96-129.

زین‌آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و فرزاد، ولی‌الله (1389). نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبری تحولی. نوآوری‌های آموزشی. سال نهم، شماره 34، صفحه 89-126.

زین‌آبادی، حسن رضا (1389). رهبران تحول‌بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟ زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 2، صفحه 141-115.

سال 1390 (2012)

زین آبادی، حسن رضا (1390). آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی سازمانی معلمان از منظر روانشناسی اجتماعی. مجله روانشناسی. سال پانزدهم، شماره 2، 197-179.

زین آبادی، حسن رضا (1390). رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه: باز آزمون و تغییر یک الگوی آزمون شده در صنعت. نشریه مدیریت دولتی، دوره سوم، شماره 7، 80-63.

سال 1391 (2013)

 

نادری، امیر؛ حاجی حسین‌نژاد، غلامرضا؛ زین‌آبادی، حسن رضا و تاجیک اسماعیلی، عزیز‌الله (1391). ویژگیهای اهداف فعالیتهای فوق برنامه دانش‌آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی. فصلنامه روانشناسی تربیتی.سال 8، شماره 2، صفحه 71-98.

زین‌آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و فرزاد، ولی‌الله (1391). نقش سبک رهبری تحولی مدیران در نگرش های شغلی و رفتار شهروندی سازمانیِ (OCB) معلمان: آزمون الگوهای علّی. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال 28، شماره 1، صفحه 9-34.

شیخ الاسلامی، عبدالرضا؛ صالحی، کیوان و زین آبادی، حسن رضا (1391). ارزشیابی میزان توفیق برنامه های کارآفرینی و نقش آن در اشتغال مولد: مطالعه موردی در نظام مهارت آموزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه. پژوهش در نظامهای آموزشی. سال 6، شماره 17، صفحه 1-24.

زین‌آبادی، حسن رضا و همتی، مریم (1391). ارزشیابی کیفیت گروهای آموزشی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران: کاربست الگوی سیستمی. فصلنامه امداد و نجات. سال 4، شماره 4، پیاپی 16، صفحه 25-35.

زین‌آبادی، حسن رضا و مرادعلی رضایی ورمزیار (1391). سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علّی. اندیشه های نوین تربیتی. سال 8، شماره 2، صفحه 65-90.

جمشیدی، لاله؛ آراسته، حمیدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و زین‌آبادی، حسن رضا. (1391). توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست های خرد. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال 1، شماره 3، صفحه 65-87.

یاسینی, علی؛ زین‌آبادی، حسن رضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و آراسته، حمیدرضا (1391). بررسی نقش میانجیگر احساس کارآمدی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهد حرفه ای و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی. نشریه مدیریت دولتی.دوره 4، شماره 4، صفحه 129-148.

یاسینی, علی؛ زین‌آبادی، حسن رضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و آراسته، حمیدرضا (1391). تأثیر سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی: بررسی نقش میانجی گری متغیر اعتماد در مدرسه. مدیریت بر آموزش سازمان ها. سال 1، شماره 1، صفحه 9-48.

جمشیدی، لاله و زین‌آبادی، حسن رضا (1391). خصوصی سازی آموزش عالی دولتی و مهارت آموزی: مطالعه موردی دانشگاه علمی ـ کاربردی. فصلنامه مهارت آموزی، سال 1، شماره 1، صفحه 33-47. (علمی ـ ترویجی)

سال 1392 (2014)

 

زین‌آبادی، حسن رضا و همتی، مریم (1392). تدوین عوامل، ملاکها، نشانگرها و معیارهای قضاوت برای ارزشیابی کیفیت گروه‌های آموزشی در مؤسسه آموزش عالی علمی‌ـ‌ کاربردی هلال ایران. فصلنامه امداد و نجات. سال 4، دوره 5، شماره 1، صفحه 1-12.

زین‌آبادی، حسن رضا و مرادعلی رضایی ورمزیار (1392). باز پژوهی نقش نگرش­های شغلی معلمان در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نگاهی نو به نقش علی یک متغیر نهفته برونزا و یک متغیر نهفته درونزا. مشاوره شغلی و سازمانی. سال 5، شماره 15، صفحه 129ـ148.

یاسینی, علی؛ زین‌آبادی، حسن رضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و آراسته، حمیدرضا (1392). سنجش تأثیر رهبری مدیر و معلمان همیار بر تجارب آموزشی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. تحقیقات روانشناختی، دوره 5، مسلسل 19، صفحه 49-64. (علمی ـ پژوهشی ISC).

زین‌آبادی، حسن رضا و اسدزاده، سمیه. (1392). کیفیت فرهنگ رهبری برنامه درسی و حرفه‌ای گرایی معلمان: یافته های یک پژوهش کمی در مدارس ابتدایی شهر تهران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال هشتم، شماره 30، صفحه 97-118.

زین‌آبادی، حسن رضا و فاعلی، مریم. (1392). رهبری فناوری مدیر و پذیرش فناوری از سوی معلم: تغییر، آزمون و پیشنهاد یک الگو. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال 29، شماره 4، صفحه 83-106.

زین‌آبادی، حسن رضا و محمدی، فائق. (1392). پیامدهای توزیع رهبری در مدرسه: نگاهی ویژه به رفتار شهروندی سازمانی معلمان. پژوهش در نظامهای آموزشی. سال 8، شماره 22، صفحه 79-100.

حجازی، اسد؛ نوه ‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، محمدرضا و زین‌آبادی، حسن رضا. (1392). نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی.  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره سوم، شماره 3، صفحه 113-137.

زین‌آبادی، حسن رضا؛ حسینی ‌قصر، صغری و علیزاده، مرتضی. (1392). ارزشیابی کیفیت دوره‌های مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفته ارم مشهد: کاربست الگوی درونداد، فرآیند، برونداد (IPO). فصلنامه مهارت آموزی، سال اول، شماره سوم، صفحه 67-82. (علمی ـ ترویجی)

حجازی، اسد؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، محمدرضا و زین آبادی، حسن رضا. (1392). آموزش کارآفرینی در آموزش عالی: چالش ها و راهبردها. فصلنامه مهارت آموزی، سال 2، شماره 5، صفحه 53-65. (علمی ـ ترویجی)

سال 1393 (2015)

 

حجازی، اسد؛ نوه ‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، محمدرضا و زین‌آبادی، حسن رضا. (1393). شناسایی و تحلیل نقش مؤلفه‌های آموزشی در توسعه آموزش کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 92-1391. مدیریت بهره وری. سال هشتم، شماره 29، صفحه 99-118.

شاه طالبی، سعیده؛ پرداختچی، محمد حسن؛ قهرمانی، محمد و زین‌آبادی، حسن رضا. (1393). بررسی پیشایندهای اعتماد در آموزش عالی: آزمون تأثیرات رهبری خدمتگزار، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی درک شده. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره 7، شماره 13، صفحه 91-127.

حسینی ‌قصر، صغری؛ زین‌آبادی، حسن رضا و علیزاده، مرتضی. (1393). تحلیلی بر روش شناسی و یافته های پژوهش های انجام شده در زمینه کارآفرینی و ویژگی های کارآفرینان. پژوهش های مدیریت در ایران. دوره 18، شماره 4، صفحه 43-63.

حیدری فرد، رضا.، زین آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن.، و بهرنگی، محمدرضا. (1393). معلم نوآور کیست؟ یافته های یک پژوهش کیفی. مجله رفتار سازمانی در آموزش و پرورش. 2(1)، 5-19.

سال 1394 (2016)

 

زین‌آبادی، حسن رضا و احمدیانفر، سهیلا. (1394). تأملی بر مشکلات مدیران تازه‌ کار در مدارس ابتدایی: یافته‌های یک پژوهش ترکیبی. فصلنامه نوآوری های آموزشی. 14(54)، 61-83.

حجازی، اسد؛ نوه ‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، محمدرضا و زین‌آبادی، حسن رضا. (1394). شناسایی برنامه های تأثیرگذار بر برنامه های توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران: چهارچوبی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6(1)، 229-242.

زین آبادی، حسن رضا.، و کاووسی، طهماسب. (1394). کاربست رویکرد حل مسئله در ارزشیابی کیفیت برنامه های درسی در آموزش عالی: تدوین نشانگان، و ارزشیابی برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی. دو فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها. 4(1)، 127-161.

پهلوان صادق، اعظم.، عبدالهی، بیژن.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و زین آبادی، حسن رضا. (1394). طراحی و تبیین الگوی جامعه یادگیرنده حرفه ای در نظام آموزش عالی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. 2(10)، 17ـ 38.

برزگر، محمود و زین‌آبادی، حسن رضا. (1394). ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده رشته مکانیک خودرو، شاخه فنی و حرفه ای. فصلنامه نوآوری های آموزشی. 14(56)، 79-99.

حیدری فرد، رضا.، زین آبادی، حسن رضا.، بهرنگی، محمدرضا.، و عبدالهی، بیژن. (1394). تأملی بر رهبری نوآورانه در مدرسه: یافته های یک مطالعه پدیدارنگارانه. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان ها. 4(2)، 33-62.

علیمردانی، اکرم.، زین آبادی، حسن رضا.، حسین پور پولادزهی، شهره.، و کرد فیروزجاهی، فهیمه. (1394). دانشگاه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش در علوم انتظامی. 3(3)، 37-72.

زین‌آبادی، حسن رضا.، کرد فیروزجاهی، فهیمه.، حسین پور پولادزهی، شهره.، و علیمردانی، اکرم. (1394). رفتار شهروندی سازمانی اجباری معلمان: شناسایی نشانگرها، ابعاد و ارزیابی وضع موجود. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 8(15)، 119-136.

زین‌آبادی، حسن رضا.، و قلوزی، مهنوش. (1394).تأملی بر مهارت های روش شناسی پژوهش در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی: یافته های یک مطالعه آمیخته. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی.  3(6)، 29-52.

حیات، علی اصغر.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا.، و آراسته، حمیدرضا. (1394). مطالعه کیفی نیازها و روش های توسعه حرفه ای مدیران مدارس. مجله علمی پژوهشی مطالعات آموزش و یادگیری. 7(2)، 43-64.

زین‌آبادی، حسن رضا.، و محمدوند، مریم. (1394).مدیران به عنوان رهبران فناوری در مدرسه: یافته های یک پژوهش ترکیبی اکتشافی در مدارس هوشمند شهر تهران.  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 6(4)، 21-1.

یعقوب نژاد قاین، ناصر؛ بهرنگی، محمد رضا؛ و زین آبادی، حسن رضا. (1394). معلمان تازه کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته های یک پژوهش کیفی ـ کمی در مدارس ابتدایی شهر تهران. مجله علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 22(2)، 5-20.

پهلوان صادق، اعظم.، عبدالهی، بیژن.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و زین آبادی، حسن رضا. (1394). شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی. پژوهش نامه مدیریت تحول. 7(14)، 75-103.

زین‌آبادی، حسن رضا.، و قاسم زاده، رسول. (1394). مقایسه تطبیقی نظام تربیت و گزینش مربیان فنی و حرفه ای و مهارتی رسمی ایران با برخی از کشورهای موفق دنیا. فصلنامه مهارت آموزی، سال 4، شماره 13، صفحه 21-32. (علمی ـ ترویجی)

عابدی کوشکی، سارا.، زین آبادی، حسن رضا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و جعفر نژاد، احد. (1394). بررسی نقش رضایت شغلی در تعهد سازمانی در یک سازمان آموزشی. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، سال 8، شماره 4، صفحه 29-38. (علمی ـ ترویجی)

سال 1395 (2017)

 

زین‌آبادی، حسن رضا.، و محمودی، زینب. (1395). نقش مدیران در ایجاد و توسعه تسهیم دانش در معلمان ابتدایی: معرفی متغیر رهبری تسهیم دانش. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 14(57)، 85-103.

حسین پور پولادزهی، شهره.، زین‌آبادی، حسن رضا.، و علیمردانی، اکرم.، و کرد فیروزجاهی، فهیمه. (1395). تأملی بر رفتارهای ضد تولیدی معلمان در تدریس: واکاوی نشانگان، ابعاد و ارزیابی وضع موجود در مدارس شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 32(1)، 117-144.

کریمی، مرضیه.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا.، و بهرنگی، محمدرضا. (1395). بررسی دانش زیست محیطی پزشکان و پرستاران شاغل در سازمان پارس جنوبی و شیوه های مناسب آموزش زیست محیطی به آنان. گامهای توسعه در آموزش پزشکی. 13(1)، 61-74.

زین‌آبادی، حسن رضا.، و عباس زادگان، بهاره. (1395). رفتار شهروندی در تدریس: تأملی بر نقش پیش بین اخلاق حرفه ای استاد. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی. 6(11)، 27-46.

صادقی، زینب.، بهرنگی، محمدرضا.، عبدالهی، بیژن.، و زین آبادی، حسن رضا. (1395). تأثیر مدیریت آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در بهبود یادگیری دانشجویان. دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 9(2)، 1ـ8.

حیدری فرد، رضا.، زین آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن.، و بهرنگی، محمدرضا. (1395). فرهنگ و جو سازمانی نوآورانه مدرسه: یک پژوهش کیفی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 7(2)، 53-74

کچویی، محسن.، عباس زاده، ناصر.، زین آبادی، حسن رضا. (1395). بررسی رابطه چگونگی استقرار مدیریت دانش با سلامت سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 10(1)، 101-119.

زین آبادی، حسن رضا.، و نمکی، فاطمه. (1395). نقش مدیران در ایجاد و توسعه احساس کارآمدی در معلمان: معرفی متغیر رفتارهای کارآمدی ساز مدیر به روش ترکیبی اکتشافی. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان ها، 5(1)، 111-130.

مصدق، هادی.، زین آبادی، حسن رضا.، بهرنگی، محمدرضا.، و عبدالهی، بیژن. (1395). بررسی اقدامات جذب هیئت علمی در میان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، دانشگاههای دولتی دنیا و نظام آموزشی سابق حوزه علمیه قم. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی، 5(11)، 20-3.

سعیدی، یاسین.، آراسته، حمیدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1395). ویژگی های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی.  7(13)، 122-154.

جعفرنژاد، احد.، زین آبادی، حسن رضا.، عابدی کوشکی، سارا. (1395). روشی نوین در ارزشیابی و رتبه بندی معلمان با استفاده از درخت تصمیم گیری. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 15(60)، 29-42.

مصدق، هادی.، زین آبادی، حسن رضا.، بهرنگی، محمدرضا.، و عبدالهی، بیژن. (1395). آسیب شناسی ‌فرایند ‌جذب‌ هیئت علمی ‌در ‌دانشگاه‌ های دولتی‌ وزارت‌ علوم،‌ تحقیقات ‌و ‌فناوری از نگاه صاحبنظران: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 8(3)، 1-33.  

زین آبادی، حسن رضا.، یاسینی، علی.، و میرهادیان، لیلا. (1395). بررسی اثر سبک رهبری خدمتگزار سرپرستاران بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با میانجیگری معنویت در کار: مورد مطالعه بیمارستان های آموزشی شهر رشت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 24(5)، 165-151.

زین آبادی، حسن رضا.، مرادی برزل آباد، رقیه.، عاسینی، علی.، و تابان، محمد. (1395). محیط پژوهش آموزی، کیفیت تعامل استاد ـ دانشجو و خودکارآمدی پژوهش: ارائه یک الگو. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 5(2)، 339-358.

یاسینی، علی.، رضایی خواه، هدایت.، تابان، محمد.، و زین آبادی، حسن رضا. (1395). شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو (Q). فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، 5(1)، 107-120.

عابدی کوشکی، سارا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1395). نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم با میانجیگری رضایت شغلی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 10(4)، 125-140.

کرد فیروزجایی، فهیمه.، زین آبادی، حسن رضا.، آراسته، حمیدرضا.، و عبدالهی، بیژن. (1395). جلوه های سکوت معلم در مدرسه: یک پژوهش کیفی. مدیریت مدرسه، 4(2)، 69-85. (پاییز)

همتی.، مریم.، نوه ابراهیم.، عبدالرحیم.،زین آبادی، حسن رضا.، و عباسیان، حسین. (1395). ارائه الگو برای توسعه مراکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری. فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات. 8(4)، 1-20. (زمستان)

عابدی کوشکی، سارا.، زین آبادی، حسن رضا.، جعفر نژاد، احد.، و باقری نیا، حسن. (1395). بررسی نقش فضیلت سازمانی در عملکرد کارکنان در یک سازمان نظامی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. 39(1)، 55-68. (علمی ـ ترویجی)

سال 1396

 

زین آبادی، حسن رضا.، و عبدالحسینی، بیتا. (1396). مدرسه موفق، مدیر موفق: مطالعه تطبیقی یافته های پروژه بین المللی مدیر مدرسه موفق (ISSPP). نوآوری های آموزشی، 16(61)، 21-42. (بهار)

علیمردانی، اکرم.، آراسته، حمیدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1396). شناسایی معیارهای تصمیم گیری به منظور برون سپاری فعالیت های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی. پژوهش های دانش انتظامی،19(1)، 151-183. (بهار).

عابدی کوشکی، سارا.، زین آبادی، حسن رضا.، و نوه ابراهیم، عبدالرحیم. (1396). بررسی نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(1)، 195-207. (بهار).

زین آبادی.، حسن رضا.، و عابدی، سارا. (1396). مدرسه فاضل و معلم شهروند: آزمون یک الگو با میانجیگری نگرش های شغلی معلمان در دبیرستان های کلان شهر کرج. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 62(16)، 43-56. (تابستان).

زین آبادی.، حسن رضا.، و عدلی، مریم. (1396). اصول و روشهای تربیتی با نگرشی به اراده و اختیار انسان در سیره رضوی. فصلنامه فرهنگ رضوی، 5(17)، 59-96. (بهار)

زین آبادی، حسن رضا.، سلماسی، مریم.، سلطانی ثانی، عبداله.، و طهماسبی، حمید. (1396). تأملی بر عوامل موثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه، 32(2)، 61-84. (تابستان). 

حسین پور طولازدهی، شهره.، زین آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن.، و عباسیان، حسین. (1396). مدرسه به عنوان جامعه یادگیرنده حرفه ای پژوهش محور: یک پژوهش پدیدارنگارانه. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 63(16)، 7-24. (پاییز)

صفری، اکرم.، عبدالهی، بیژن.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و زین آبادی، حسن رضا. (1396). واکاوی موانع رشد حرفه ای همکارانه معلمان در مدارس: پژوهشی آمیخته. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 5(1)، 41-60 (بهار و تابستان).

قمری، آزاده.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا.، و تابش فر، غلامحسین. (1396). ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با تأکید بر توسعه قابلیت های اقتصادی بانک شهر. اقتصاد و مدیریت شهری. 5(3)، 1-13. (تابستان) (پیاپی، 19) (8341)

اشرفی، سکینه.، و زین آبادی، حسن رضا. (1396). نقش و وظایف مدیران مدارس در جهت توسعه و تقویت کامیابی شغلی معلمان: یک مطالعه آمیخته. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 5(1)، 195-215. (بهار و تابستان)

نوراد صدیق، میترا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، آراسته، حمیدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1396). واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مؤلفه های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیر دولتی شهر تهران (به روش آمیخته). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(3)، 1-28. (پاییز).

اشرفی، سکینه.، و زین آبادی، حسن رضا. (1396). عجین شدن با شغل معلمی: واکاوی نشانگان، ابعاد و ارزیابی وضع موجود در مدارس شهر خرم آباد. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 64(16)، 7-24. (زمستان).

حاجی آقایی مرزه، محسن.، و زین آبادی، حسن ضا. (1396). نقش مدیران گروه های آموزشی در ایجاد و تقویت تسهیم دانش در میان استادان. دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6(2)، 281-196. (پاییز و زمستان).

غلامحسین پور انوری، ثریا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، آراسته، حمیدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1396). رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاه ها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان. پژوهش های مدیریت عمومی، 10(36)، 143-160. (تابستان).

حسین پور طولازدهی، شهره.، زین آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن.، و عباسیان، حسین. (1396). آموزش و یادگیری پژوهش محور در محیط ساختن گرا: طراحی مدلی بر اساس پژوهش پدیدارنگارانه. فصلنامه تعلیم و تربیت، 33(4)، 9-3. (زمستان).

ملایی نژاد، اعظم.، زین آبادی، حسن رضا.، کیامنش، علیرضا.، عباسیان، حسین. (1396). نیازهای آموزشی والدین دانش آموزان دوره ابتدایی در حوزه سلامت جسمانی. فصلنامه تعلیم و تربیت. 33(4)، 6-91. (زمستان).

فرزانه، محمد.، زین آبادی، حسن رضا.، و دارابی، فاطمه. (1396). واکاوی شایستگی های دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی جهت اشتغال در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان های صنعتی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. 7(20)، 73-102. (زمستان).

ملایی نژاد، اعظم.، زین آبادی، حسن رضا.، کیامنش، علیرضا.، عباسیان، حسین. (1396). نیازهای آموزشی والدین دانش آموزان دوره ابتدایی در حوزه تربیت اجتماعی. خانواده و پژوهش. 14(4)، 91-118. (زمستان).

علیمردانی، اکرم.، آراسته، حمیدرضا.، زین آبادی، حسن رضا.، و محبی، علی. (1396). امکانسنجی بـرون سپاری آموزشِ مهارت های رشتة مبارزه با مواد مخدر با استفاده از روش تصمیم گیری چنـد معیـاره. فصـلنامة پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، 12(48)، 33-52.

مرد، سیدمحمد.، زین آبادی، حسن رضا.، و آراسته، حمیدرضا. (1396). نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق: یافته های یک مطالعه پدیدارشناسانه. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 5(2)، 100ـ120. (پاییز و زمستان)

عبدالحسینی، بیتا.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا.، ضرغامی، سعید. (1396). شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارارادایم کوانتومی: پژوهشی کیفی. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 5(2)، 61-85. (پاییز و زمستان).

حیدری فر، رضا.، زین آبادی، حسن رضا.، بهرنگی، محمدرضا.، و عبدالهی، بیژن. (1397). ایجاد ساختار توانمندساز و حامی نوآوری لازمه تحقق مدارس نوآور؛ پژوهشی ترکیبی. دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها، 6(2)، 115-151. (پاییز و زمستان)

نوراد صدیق، میترا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، آراسته، حمیدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1396). شناسایی مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران با استعداد مدارس غیردولتی؛ پژوهشی آمیخته. دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها، 6(2)، 183-224. (پاییز و زمستان).

رنگریز، حسن.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا.، تیموری، نازنین. (1396). بررسی متغیرهای تأثیرگذار در طراحی الگوی جذب و تأمین نیروی انسانی مبتنی بر نظام شایستگی در شرکت های پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 9(34)، 83-114. (زمستان).

زین آبادی، حسن رضا. ، و بابان آبادی، فرشته. (1396). تأملی بر عوامل و نشانگان کارآمدی و اثربخشی یک کتاب مطرح در رشتة مدیریت آموزشی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 21(40)، 1-24. (بهار و تابستان).

زین آبادی، حسن رضا.، هداوندی، محمدرضا.، ابراهیمی، ایوب.، فراهانی، کتایون.، و صفی خانی، یحیی. (1396). ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با چابکی سازمانی جمعیت هلال احمر در حوادث. فصلنامة علمی پژوهشی امداد و نجات، 9(2)، 46 – 62. (تابستان).

زین آبادی، حسن رضا.، و موسوی امیری، سیده طیبه. (1396). تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالشها و راهکارها. نوآوری و ارزش آفرینی، 6(12)، 41-56. (پاییز و زمستان).

حاتمیان، جمال.، زین آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن.، و عباسیان، حسین. (1396). شناسایی، طراحی و آزمون الگوی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفه‌ای در مدارس ابتدایی: یک پژوهش آمیخته. دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم، 1(3)، 73-104. (پاییز و زمستان).

فرزانه، محمد.، زین آبادی، حسن رضا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و عبدالهی، بیژن. (1396). دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها. فصلنامه صنعت و دانشگاه، 10(35 و 36)، 39-50. (بهار و تابستان). (علمی ـ ترویجی)

روح بخش، الهام.، و زین آبادی، حسن رضا. (1396). تدوین عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت مراکز رشد دانشگاهی. فصلنامه صنعت و دانشگاه، 10(37 و 38)، 7-25. (پاییز و زمستان). (علمی ـ ترویجی)

Hayat, A., Abodollahi, B., Zeinabadi, H., & Arasteh, H. (2015). A study of the professional development needs of Shiraz high schools’ principals in the area of educational leadership. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 3(3), 99-104.

سال 1397

 

حاتمیان، جمال.، زین آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن.، و عباسیان، حسین. (1397). شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامعه یادگیرنده حرفه ای در مدارس ابتدایی: یک پژوهش کیفی. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 6(1)، 126-107. (بهار ـ تابستان).

زین آبادی، حسن رضا.، کچویی، محسن.، آراسته، حمیدرضا.، و عباسیان، حسین. (1397). انگیزش انتقال و انتقال آموزش‌های ضمن خدمت اقدام‌ پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران. اندیشه های نوین تربیتی. 14(1)، 82-55. (بهار).

نوروزی وند، طاهره.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). پدیده افشاگری سازمانی معلم در مدرسه: یافته های یک پژوهش پدیدارشناسی. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 11(1)، 9-30. (بهار ـ تابستان).

نوراد صدیق، میترا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، آراسته، حمیدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده ‌بنیاد، ارائه الگو. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(4)، 53-70. (بهار).

تیموری، نازنین.، رنگریز، حسن.، عبدالهی، بیژن.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 10(1)، 75-100. (بهار).

ابراهیمی، ایوب.، زین آبادی، حسن رضا.، هداوندی، محمدرضا. (1397). مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری دانشجو ـ معلمان دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 6(17)، 121-146. (پاییز و زمستان).

قمری، آزاده.، زین آبادی، حسن رضا.، آراسته، حمیدرضا.، و بهرنگی، محمدرضا. (1397). بهره وری سازمانی با نگهداشت استعدادهای نیروی انسانی: ارائه الگو (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). اقتصاد و مدیریت شهری، 6(3)، 80-67. (تابستان).

سرباز حسینی، علی اکبر.، زین آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن.، و عباسیان، حسین. (1397). تبیین عوامل بهروزی سازمانی در دانشگاه. پژوهش های مدیریت انتظامی. 13(2)، 307-331. (تابستان)

زین آبادی، حسن رضا.، پورموسوی، سید احمد.، و فرزانه، محمد. (1397). مدیران مدارس و شبکه های اجتماعی مجازی :کنکاشی بر کاستیها، قوتها، فرصتها، تهدیدها و ارائه ی راهبردها. دوفصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها. 7(1)، 79-102. (بهار و تابستان)

فرزانه، محمد.، زین آبادی، حسن رضا.، و یزدانی، زهره. (1397). بررسی شایستگی های پایه در بین دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی و ارزیابی میزان اثربخشی آن در دانشگاه های دولتی شهر تهران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(2)، 23-50. (تابستان)

تنهایی، علیرضا.، زین آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن.، و حیدری، دانیال. (1397). شناسایی موانع یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی، یافته های یک مطالعه آمیخته. امنیت پژوهی. 17(61)، 170-137. (بهار).

زین آبادی، حسن رضا.، فرزانه، محمد.، و دارابی، فاطمه. (1397). مهاجرت علمی: تأملی بر دلایل تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته ها به مدیریت آموزشی. مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 7(13)، 146-168 (بهار و تابستان).

علیجان نوده پشنگی، مجید.، بهرنگی، محمد رضا.، عبدالهی، بیژن.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). مؤلفه‏ های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی مجازی، 6(2)، 80-65 (پاییز).

غلامی، زهرا.، آراسته، حمیدرضا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). تأملی بر کارکرد آموزشی دانشگاه­های نسل سوم در ایران:  ارائه الگوی مفهومی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(4)، 38-31 (پاییز).

غلامی، زهرا.، آراسته، حمیدرضا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری. فصلنامەمطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(27)، 253-231 (تابستان).

کیایی طالقانی، ناهید.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). تأملی بر شاخص های تعیین رده تشکیلاتی در دانشگاه های برتر ایران: مقایسه 20 دانشگاه جامعه برتر سال 95-94 نظام رتبه بندی ISC. نشریه تحلیل مالی، 2(1)، 69-86. 

هاشم زاده، معصوم.، آراسته، حمیدرضا.، عباسیان، حسین.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). تبیین مؤلفه های رهبری در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم. آموزش در علوم انتظامی. 5(20) ، 183ـ218 (پاییز)

سیدرضا دولابی.، عطیه.، و زین آبادی، حسن رضا. (؟؟؟؟). تأملی بر چشم اندازهای دانشگاه های مطرح دنیا: مقایسه تطبیقی 50 دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه بندی تایمز. نامه آموزش عالی. 11(42)، 55-79. (تابستان). (علمی ـ ترویجی).

زین آبادی، حسن رضا.، آراسته، حمیدرضا.، بهرنگی، محمدرضا.، و قمری، آزاده. (1397). ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(90)، 11-43. (زمستان). ثبت شده

صفری، اکرم.، عبدالهی، بیژن.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه ای همکارانه در سازمان های آموزشی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(3)، 269-289. (پاییز). ثبت شده

کریمیان، حیدر.، آراسته، حمیدرضا.، بهرنگی، محمدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). طراحی و تبیین چارچوب شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان دوره ابتدایی دانشگاه فرهنگیان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، 178-190. DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.20. (زمستان، آذر و دی).

زین آبادی، حسن رضا.، آراسته، حمیدرضا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، و دهقانی زاده، مرضیه. (1397). طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاههای دولتی استان یزد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 13(3)، 284-303. DOI: https://doi.org/10.18502/jmed.v13i4.523. (زمستان).

آراسته، حمیدرضا.، نصری، قدیر.، زین آبادی، حسن رضا.، و تنهایی، علیرضا. (1397). تأملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه. مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 8(33)، 145-166. (زمستان).

آندش، مهدی.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، آراسته، حمیدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1397). شناسایی و اعتباریابی شاخص های توسعه یافتگی آموزشی دانشگاه های دولتی. تدریس پژوهی، 6(3)، 174-147. (پاییز).

حسنی راد، تورج.، زین آبادی، حسن رضا.، آراسته، حمیدرضا.، و عباسیان، حسین. (1397). بسترهای مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی در راستای ارتقای سلامت جامعه. مجله توسعه آموزش جندی شاپور، 9(3)، 1 13. (ویژه نامه).

هجرتی، مرتضی.، زین آبادی، حسن رضا.، و بهرنگی، محمدرضا. (1397). بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیع شده مدیران و نگرش دبیران نسبت به تغییرسازمانی. پویش در علوم تربیتی و مشاوره، 4(8)، 19-42. (بهار و تابستان)

سال 1398

 

بهرنگی، محمدرضا.، ایزدیان، زینب.، عبدالهی، بیژن.، و زین آبادی، حسن رضا. (1398). جایگاه مطالعات آموزش پزشکی پژوهشگران ایرانی در بین تحقیقات آموزشی نمایه شده در پایگاه علمی وب آو ساینس. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(12)، 114-123. (تابستان)

حسین پور، شهره.، و زین آبادی، حسن رضا. (1398). مدرسه پژوهش محور: تدوین و آزمون یک الگوی علی به روش ترکیبی اکتشافی. خانواده و پژوهش، 16(42)، 22-47. (بهار).

ایزدیان، زینب.، بهرنگی، محمدرضا.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا.، و خادمی، روح الله. (1398). بررسی و خوشه بندی موضوعی پژوهش های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. دورە X ،شمارە X. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/SLIS.2018.24910.1447

تنهایی، علیرضا.، آراسته، حمیدرضا.، زین آبادی، حسن رضا.، و نصری، قدیر. (1398). تاملی بر راهکارهای ارتقاء اثرگذاری دانشگاه در امنیت جامعه ای جمهوری اسلامی ایران. امنیت پژوهی، 18(65)، 33-54. (بهار)

طرحانی، عباس.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا.، و عباسیان، حسین. (1398). طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس. اندیشه های نوین تربیتی، 15(1)، 111-134.

اشرفی، سکینه.، و زین آبادی، حسن رضا. (1398). نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش و پرورش در جهت تقویت و توسعه عجین شدن معلمان با شغلشان: نتایج یک مطالعه آمیخته. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 12(1)، 239 ـ 256. (بهار و تابستان).

کامکار، زهره.، عبدالهی، بیژن.، زین آبادی، حسن رضا.، و عباسیان، حسین. (1398). ارائه الگوی تلفیقی جوامع یادگیرنده حرفه ای ناب. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 7(1)، 146 ـ 162. (بهار).

همت یار، زهرا.، عبدالهی، بیژن، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، زین آبادی، حسن رضا. (1398). شناسایی ابعاد و مؤلفه های رفتاری رهبران آموزشی بینش مند در مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی و پدیدارشناسانه. دوفصلنامه مدیریت مدرسه، 8(3)، 143 ـ 160 (پاییز).

قرباندوست، راضیه.، آراسته، حمیدرضا.، عباسیان، حسین.، و زین آبادی، حسن رضا. (1398). آسیب شناسی بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11(4)، 21 ـ 33 . (زمستان)

حسنی راد، تورج.، زین آبادی، حسن رضا.، عباسیان، حسین.، آراسته، حمیدرضا. (1398). تبیین الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان یک سیستم مدیریت آموزش در ایران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(2)، 133-154. (تابستان)

Sadria, N., Abbasian, H., Zeinbadi, H., and Behrangi, M. R. (2018). Designing an optimal model for the educational system in University of Applied Science and Technology, Iranian Journal of Educational Sociology. 1(10), 39- 49.

Taherifar, F., Abbasian, H., Zeinabadi, H., and Naveebrahim, A. (2019). Designing a predictive and positive model of academic participation in students with emphasis on management variables in secondary schools of Karaj. Iranian Journal of Educational Sociology. 2(3), 85- 101.

هاشم زاده، معصوم.، آراسته، حمیدرضا.، عباسیان، حسین.، و زین آبادى، حسن رضا. (1398). ارائه الگوى تعالى سازمانى بر پایه قرآن کریم. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 14(3)، 387-406.

اربابی، مانیا.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، زین آبادی، حسن رضا.، و حسن پور، اکبر. (1398).شناسایی و اعتباریابی شایستگی های مشاغل کلیدی سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی. فصلنامه پژوهشنامه مالیات

اشرفی، سکینه.، و زین آبادی، حسن رضا. (1398). شناسایی نشانگان کامیابی شغلی معلمان و ارزیابی وضع موجود آن. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(3)، 25-48. (پاییز).

نجاتی حاتمیان، لیلا.، عباسیان، حسین.، زین آبادی، حسن رضا.، و آراسته، حمیدرضا. (1398). واکاوی پدیده بدبینی سازمانی معلمان در مدارس: پژوهشی کیفی. مدیریت مدرسه، 8(4)، 135-153. (زمستان)

کیایی طالقانی، ناهید.، زین آبادی، حسن رضا.، آراسته، حمیدرضا.، و عباسیان، حسین. (1398). تأملی بر علل مؤثر بر بروز کژکاردی های پژوهش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران. مجله آموزش عالی ایران، 11(1)، 39-66. (بهار)

ستاردباغی، علیرضا.، زین آبادی، حسن رضا.، عباسیان، حسین.، و عبدالهی، بیژن. (1398). خاستگاه های کسب شایستگی های حرفه ای معلمان؛ تبیین مدل یادگیری غیررسمی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 6(23)، 103-125. (زمستان)

سال 1399

 

اشرفی، سکینه.، و زین آبادی، حسن رضا. (1399). واکاوی پدیده بدبینی تحصیلی دانشجویان آموزش از راه دور: شناسایی نشانگان و ابعاد به روش کیفی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 8(14)، 178-204. (بهار و تابستان)

خباز شیروان، محمود.، زین آبادی، حسن رضا.، جعفری نیا، سعید.، و حسن پور، اکبر. (1399). مطالعه کیفی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش کینه توزی سازمانی پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(1)، .... ـ ......

ابراهیمی، ایوب.، عباسیان، حسین.، آراسته، حمیدرضا.، زین آبادی، حسن رضا. (1399). شناسایی مؤلفه های اثرگذار در مربی گری فرایند کارورزی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 22(9)، 7-38. (بهار و تابستان)

اشرفی، سکینه.، آراسته، حمیدرضا.، زین آبادی، حسن رضا.، عباسیان، حسین. (1399). واکاوی الزام‌های اجرایی دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام‌نور از منظر پداگولوژی. فناوری آموزش

کیایی طالقانی، ناهید.، زین آبادی، حسن رضا.، آراسته، حمیدرضا.، و عباسیان، حسین. (1399). شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران: تحلیل کیفی دیدگاه ها و تجربیات پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاست گزاران پژوهش در کشور. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگزاری عمومی

زین آبادی، حسن رضا.، قربان دوست، راضیه.، محمدی، زهرا.، و شعبانی شفیع آبادی، مرضیه. (1399). بررسی اثربخشی دوره آموزشی ضمن خدمت (احیاء نوزاد) پرستاران و ماماها بر اساس دو سطح مدل کرک پاتریک. پژوهش در آموزش علوم پزشکی

قرباندوست، راضیه.، آراسته، حمیدرضا.، عباسیان، حسین.، و زین آبادی، حسن رضا. (1399). راهکارهای موثر جهت پیاده سازی بهینه بسته های تحول و نوآوری در آموزش. دوفصلنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل،

هدهدی، بهزاد.، عبدالهی، بیژن.، آراسته، حمیدرضا.، و زین آبادی، حسن رضا. (1399). طراحی الگوی هوش معنوی با رویکرد اسلامی به عنوان سرمایه معنوی. فصلنامه عرفان اسلامی

امانی، مرتضی.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم.، زین آبادی، حسن رضا.، و عبدالهی، بیژن. (1399). آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی. فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی، 14(49)، 7-23. (تابستان)

 

مقالات علمی معتبر بین المللی

سال 2010

 

Zeinabadi, H. (2010). Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of organizational citizenship behavior (OCB) of teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 998–1003. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.225

Zeinabadi, H & Rastegarpour, H. (2010). Factors affecting teacher trust in principal: testing the effect of transformational leadership and procedural justice. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1004–1008. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.226

 

سال 2011

Zeinabadi, H & Salehi, K. (2011). Role of procedural justice, trust, job satisfaction, and organizational commitment in Organizational Citizenship Behavior (OCB) of teachers: Proposing a modified social exchange model. Procedia Social and Behavioral Sciences, 29, 1472 – 1481. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.387

 

سال 2012

Jamshidi, L., Arasteh, H., Navehebrahim, A.  Zeinabadi, H & Damkjær Rasmussen, P. (2012). Developmental patterns of privatization in higher education: a comparative study. Higher Education, 64(6), 789–803. https://doi.org/10.1007/s10734-012-9529-0

 

سال 2013

Zeinabadi, H. (2013). Social exchange outcomes of transformational leadership: Comparing male and female principals of public primary schools in Iran. International Journal of Educational Management, 27(7), 730 - 743. https://doi.org/10.1108/IJEM-04-2012-0051

 

سال 2014

Zeinabadi, H. (2014). Principal-teacher high-quality exchange indicators and student achievement: Testing a model. Journal of Educational Administration, 52 (3), 404 - 420. https://doi.org/10.1108/JEA-05-2012-0056

 

مقالات ارائه شده در سمینارهای خارجی

 

2007

Salehi, K., Zeinabadi, H. R., & Kiamanesh, A. (2007). Developing economic and non-economic factors and indicators for outputs quality evaluation of vocational schools. JVET 7th International Conference:  Worcester College, Oxford, 6-8 July.

 

2010

Zeinabadi, H. & Saadatmand, M (2010). Gender differences in Transformational Leadership: Are female principals more transformational leaders than males? Paper presented in the ECER 2010-The European Conference on Educational Research, University of Helsinki, Finland (22-25 August).

Zeinabadi, H. & Behrangi, M. (2010). Role of Principal’s Transformational Leadership in Academic Achievement of Primary Schools Students: Introducing a Model. Paper presented in the ECER 2010-The European Conference on Educational Research, University of Helsinki, Finland (22-25 August).

Salehi, K., & Zeinabadi, H. (2010). Application of the Systems Approach for Quality Evaluation of Technical-Vocational Schools (TVS). Paper presented in the ECER 2010-The European Conference on Educational Research, University of Helsinki, Finland (22-25 August). http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/conferences/JVETabstracts.pdf.

Zeinabadi, H. R. (2010). Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of organizational citizenship behavior (OCB) of teachers. Paper presented in the World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2010), Antalya, Turkey (21-25 April).

Zeinabadi, H. R & Rastegarpour, H. (2010). Factors affecting teacher trust in principal: testing the effect of transformational leadership and procedural justice. Paper presented in the World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2010), Antalya, Turkey (21-25 April).

 

2011

Zeinabadi, H. R. & Salehi, K. (2011). Role of procedural fairness perception, trust in principal and job attitudes in organizational citizenship behaviors (OCBs) of teachers: retesting and merging two tested models in non-educational context. Paper presented at the International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY-2011), Istanbul–Turkey, 19–22 October.

Zeinabadi, H. R. & Salehi, K. (2011).  Role of intrinsic job satisfaction, value commitment and extra-role behaviors of teachers in students' performance: testing a model. Paper presented at the International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY-2011), Istanbul–Turkey, 19–22 October.

 

2014

Mosaddegh, H., Zeinabadi, H. R., & Norouzi, M. H. (2014). The Specifications of Iranian Model of Faculty Recruitment in Iranian State Universities: its Pros and Cons. Paper presented at the International Conference on 21st Century Education. Dubai Knowledge Village, 13-15 November.

 

2015

Zeinabadi, H. R., & Mahmoudi, Z. (2015). Knowledge Sharing Among Teachers: Testing the Effect of Knowledge Sharing Leadership in Iranian Schools. Paper presented at the Education and Leadership Symposium (SLS 2015), IBB, University of Teacher Education Zug, Zug, Central Switzerland.

Zeinabadi, H. R., & Mohammadvand, M. (2015). Motivation to Transfer of Instructional Technology Related Training Among Teachers of Iranian Schools: Testing the Effect of Technology Leadership. Paper presented at the Education and Leadership Symposium (SLS 2015), IBB, University of Teacher Education Zug, Zug, Central Switzerland.

 

2016

Zeinabadi, H. R., & Faeli, M. (2016). Science teacher's knowledge sharing in teaching: Testing the Theory of Planned Behaviour (TPB) model in Iranian schools. Paper presented at the XVII IOSTE Symposioum, Research Centre for Child Studies, Institute of Education, Minho University, Braga, Portugal (11–16 July).

Zeinabadi, H. R., & Faeli, M. (2016). Factors influencing technology integration into science classrooms: proposing hypothesized models for the role of principal's technology leadership, science teacher's technology self-efficacy and technology acceptance constructs. Paper presented at the XVII IOSTE Symposioum, Research Centre for Child Studies, Institute of Education, Minho University, Braga, Portugal (11–16 July).

 

2017

Zeinabadi, H. R. (2017). Principal as a servant leader and teacher as a school citizen: Testing a model with mediating role of teacher’s workplace spirituality in Iranian schools. Paper presented at the World Education Leadership Symposium (WELS 2017), IBB, University of Teacher Education Zug, Zug, Central Switzerland (September 6-8).

 

2018

Zeinabadi, H. R. (2018). Role of principal’s technology-supported leadership in teacher’s acceptance and use of technology: A mixed study in Iranian schools. Paper presented at the ECER 2018-The European Conference on Educational Research, Free University of Bolzano, Italy (3-7 September).

Zeinabadi, H. R. (2018). Antecedents of technology integration into science teaching: Examining the aggregate role of principal and teacher related variables in the context of Iranian schools. Paper presented at the XVIII IOSTE Symposium, Malmo, Sweden (August 13-17).

 

2019

Zeinabadi, H. R. (2019). From principal’s leadership to student’s achievement: Testing a social exchange model as a less considered causal path. Paper presented at the World Education Leadership Symposium (WELS 2017), IBB, University of Teacher Education Zug, Zug, Central Switzerland (September 25-27).

 

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی

مقدمات مدیریت آموزشی

اقتصاد آموزش و پرورش

روشهای آماری در علوم تربیتی

کار عملی مدیریت در آموزشگاهها

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

کار عملی مدیریت در سازمانها

متون زبان خارجه در مدیریت

 

دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد / دکتری

طرحهای تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات (دکتری)

مبانی نظری مدیریت آموزشی (ارشد / دکتری)

تجزیه و تحلیل مدل های کمی در تصمیم گیری های مدیریت (دکتری)

آمار استنباطی (ارشد / دکتری)

آمار استنباطی پیشرفته (دکتری)

مدیریت آموزشی (کارشناسی / ارشد)

اصول مدیریت آموزشی (کارشناسی / ارشد)

روشهای آماری 1 (ارشد)

روشهای تحقیق پیشرفته و کاربرد کامپیوتر (ارشد)

آمار پیشرفته (دکتری)

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی (ارشد)

روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی (ارشد)

کاربرد نرم‌افزارهای آماری (SPSS و LISREL و AMOS) ( ارشد / دکتری)

مبانی کامپیوتر (ارشد)

مدیریت منابع انسانی (ارشد / دکتری)

نظارت و راهنمایی آموزشی (ارشد)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (ارشد)

 

رساله‌های دکتری (راهنما)

1392

یاسینی، علی (1392). طراحی مدل تبیین کننده تأثیر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه، رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

 

1394

حیدری فر، رضا (1394). طراحی، آزمون و پیشنهاد الگوی مدرسه نوآور: یک پژوهش آمیخته. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

1395

مصدق، هادی. (1395). آسیب شناسی و تدوین فرایند نوین جذب هیأت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم و ارائه الگوی مناسب. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

1396

حسین پور طولازدهی، شهره. (1396). طراحی، آزمون و پیشنهاد الگوی مدرسه پژوهش محور: پژوهشی آمیخته در سطح مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل، دانشگاه خوارزمی.

کرد فیروزجایی، فهیمه. (1396).  طراحی و آزمون الگوی پیشایندها و پسایندهای سکوت سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی استان خراسان شمالی. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل، دانشگاه خوارزمی.

ملایی نژاد، اعظم. (1396). نیازسنجی جامع آموزشی والدین دانش آموزان دوره ابتدایی در سه حوزه سلامت جسمانی، تربیت اجتماعی و تربیت دینی. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل، دانشگاه خوارزمی.

 

1397

مرد، سید محمد. (1397). طراحی الگوی رهبری موفق برای مدارس متوسطه دولتی شهر تهران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

حاتمیان، جمال. (1397). طراحی و آزمون الگوی پیشایندها و پسایندهای جامعه یادگیرنده حرفه ای: پژوهشی آمیخته در سطح مدارس ابتدائی شهرستانهای استان تهران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

سربازحسینی، علی اکبر. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی بهروزی سازمانی و ارزیابی وضع موجود آن در دانشگاه فرهنگیان. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

کچویی، محسن. (1397). بررسی نقش مدیران در انتقال آموزش‌های ضمن‌خدمت معلمان مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان‌های استان تهران: آزمون و ارائه الگوی اثر رهبری انتقال آموزش بر انگیزش انتقال آموزش. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل، دانشگاه خوارزمی.

دهقانی زاده، مرضیه. (1397).طراحی و تبیین  الگوی پیشایندها و پسایندهای دانشگاه به عنوان سازمان فضیلتی (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان یزد). رساله دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

1398

حسنی راد، تورج. (1398). تبیین الگوی استفاده ازشبکه‌های اجتماعی به عنوان یک سیستم مدیریت آموزش در دانشگاه پیام نور. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

قمری، آزاده. (1398). بررسی راهکارهای شناسایی، جذب، توسعه (آموزش) و نگه‌داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران: ارائه یک الگو. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

رساله‌های دکتری (مشاور)

 

1390

نادری، امیر. (1390). طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دوره دبیرستان با تاکید بر آموزش های همگانی ناجا. رساله دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

 

1391

جمشیدی، لاله. (1391). الزامات کلان، میانی و خرد توسعه­ی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: ارائه الگو، رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

 

1392

شاه‌طالبی، سعیده. (1392). تدوین الگوی پیشایندها و پسایندهای اعتماد سازمانی در دانشگاه های جامع شهر تهران، رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

1393

حجازی، اسد. (1393). شناسایی عوامل موثر بر برنامه‌های توسعه آموزش کارآفرینی در آموزش ‌عالی ایران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

 

1394

پهلوان صادق، اعظم. (1394). طراحی و آزمون الگوی پیشایندها و پسایندهای هشیاری سازمانی: پژوهشی آمیخته در دانشده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

حیات، علی اصغر. (1394). طراحی و اعتبارسنجیاستانداردهای حرفه­ای مدیران مدارس متوسطهایران و نیازسنجی توسعه حرفه­ای مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

1395

علیمردانی، اکرم. (1395). طراحی الگوی برون سپاری فعالیت های آموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی.

سلماسی، مریم. (1395). شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان B2B و B2C بیمه های اتومبیل با استفاده از تکنیک تداعی (مطالعه موردی مشتریان یک شرکت کارگزاری بیمه در تهران). رساله دکتری رشته مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری، پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی.

صادقی، زینب. (1395). طراحی چارچوب مفهومی مدیریت آموزش در هرم مقوله‌ها، شناسه‌ها و مفاهیم علوم اعصاب تربیتی. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

1396

کریمی. مرضیه. (1396). طراحی نظام جامع آموزش زیست محیطی کارکنان پارس جنوبی. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

غلامحسین پور انوری، ثریا. (1396). طراحی الگو برای مدیریت استعداد در نظام مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، مورد: منطقه 13. رساله دکتری رشته مدیریت آموزش عالی. دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).

صفری، اکرم. (1396). طراحی الگوی رشد حرفه ای مبتنی بر همکاری معلمان در آموزش وپرورش. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی.

همتی، مریم. (1396). آینده‌نگاری و ارائه الگوی توسعه مراکز علمی‌کاربردی هلال احمر. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

نوراد صدیق، میترا. (1396). طراحی الگوی مدیریت استعداد مدیران مدارس غیردولتی متوسطه شهر تهران پژوهشی آمیخته. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

1397

تیموری، نازنین. (1397). طراحی الگوی جذب و تامین نیروی انسانی مبتنی بر نظام شایستگی در شرکتهای پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی. رساله دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی.

عبدالحسینی، بیتا. (1397). طراحی الگوی رهبری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی و بررسی وضع موجود. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی.

آندش، مهدی. (1397). شناسایی و اعتباریابی شاخص­های توسعه ­یافتگی آموزشی دانشگاه­های دولتی. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی.

کریمیان، حیدر. (1397). طراحی الگویی برای ارتقای شایستگی­های حرفه­ای دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان: مطالعه­ای به روش ترکیبی. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

غلامی، زهرا. (1397). طراحی و اعتبارسنجی مدل تبینی الگوی دانشگاه­ صنعت­یار در ایران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

ایزدیان، زینب. (1397). ترسیم نقشه مدیریت آموزشی ایران (بر اساس مطالعات علم­سنجی). رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

اندش. مهدی. (1397). شناسایی و اعتباریابی شاخص­های توسعه­یافتگی آموزشی دانشگاه­های دولتی شهر تهران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

صدریا. نگار. (1397). آسیب­شناسی نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان قزوین. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

1398

اربابی، مانیا. (1398). شناسایی و اعتباریابی شایستگی های مشاغل کلیدی سازمان امور مالیاتیکشور  (در اجرای طرح جامع مالیاتی). رساله دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

ابراهیمی. ایوب. (1398). طراحی الگوی مربیگری فرایند کارورزی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

طرحانی، عباس. (1398). طراحی الگوی تربیت (آموزش های رسمی دانشگاهی) مدیران مدارس. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

تنهایی، علیرضا. (1398). کارکردهای دانشگاه در ارتقاء امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری رشته مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

همت یار، زهرا. (1398). طراحی و آزمون الگویرهبری آموزشی بینش­مند برای مدارس ابتدایی. رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی.

 

دبیری همایش های ملی و بین المللی

دبیر اولین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران

دبیر اولین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

دبیر دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

 

عضویت در هیأت تحریریه مجلات داخلی / خارجی

فصلنامه نوآوری های آموزشی (علمی پژوهشی)

فصلنامه تعلیم و تربیت (علمی پژوهشی)