سیاست خود-بایگانی

این سیاست راه‌هایی را برای نویسندگان (نوآوری‌های آموزشی) تعیین می‌کند که بتوانند نسخه‌هایی از کار خود را در صفحات وب شخصی، صفحات وب شرکتی و مخازن موضوعی مختلف بایگانی کنند. نوآوری‌های آموزشی یک نشریه دسترسی باز (Open Access) است و مقالات می‌توانند بلافاصله براساس شرایط مجوز خلاقانه خاص (Creative Commons license) خود در دسترس قرار گیرند.

 نویسندگان همچنین می‌توانند اطلاعات چکیده و ارجاع (مثلاً عنوان، نام نویسنده، تاریخ‌های انتشار) مقاله خود را در هر زمان و هر جای دیگر از جمله شبکه‌های اجتماعی مانند LinkedIn، Facebook، وبلاگ‌ها و Twitter استفاده کنند، به شرط اینکه در صورت امکان پیوند به مقاله در سایت نوآوری‌های آموزشی قرار داده شود. ترجیحاً پیوند باید شامل شناسه شئ دیجیتال (DOI) باشد که در اطلاعات ارجاع درباره مقاله آنلاین یافت می‌شود. 

نسخه پذیرفته شده ممکن است در: وب سایت شخصی نویسنده و/یا بایگانی یا مخزن شرکت/مؤسسه نویسنده قرار گیرد. خود-بایگانی نسخه ارسال شده مشمول دوره تعلیق نمی‌شود.

نشریه نوآوری های آمورشی به صورت رسمی در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بایگانی میشود.