بررسی و مقایسهٔ اثربخشی روش های آموزش ریاضی به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری دورهٔ ابتدایی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

برخی دانش آموزان، به رغم برخورداری از هوش طبیعی یا حتی بالاتر از طبیعی و دارا بودن حواس بینایی و شنوایی سالم، قادر به فراگیری مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه با استفاده از روش های متداول در مدارس نیستند. این قبیل دانش آموزان را، که در کتاب های روان شناسی با نام های گوناگون نامیده اند، ساموئل کرک، در سال 1963، به عنوان کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری مطرح کرد. یکی از انواع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان، ناتوانی یادگیری ریاضی است که حاکی از دشواری هایی در درک مفاهیم ریاضی است. در این پژوهش، اثربخشی سه روش آموزش تکلیف، آموزش فرایند یا توانایی، و آموزش تکلیف – فرایند در آموزش ریاضی به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی بررسی و مقایسه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که میان نمره های پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی ها در آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی اختلاف معناداری وجود دارد که ناشی از اجرای روش های آموزش است. به عبارت دیگر یافته های پژوهش نشان می دهند که روش آموزش تکلیف، آموزش فرایند یا توانایی، و آموزش تکلیف – فرایند در آموزش ریاضی به آزمودنی ها مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and comparing the effectiveness of methods of teaching mathematics to L. D. students of elementary schools

نویسندگان [English]

  • Hamidrezā Oreizi 1
  • Ahmad Abedi 2
1 (PhD), University of Isfahan
2 (PhD), University of Isfahan
چکیده [English]

Some school students, in spite of their normal intelligence and healthy visual and hearing sensation, are not able to follow educational instructions of the classroom and have difficulties to understand special concepts while are thought by the regular methods in schools. These students are usually named as learning disabled children. Mathematical learning disability is one of L. D. problems which leads to difficulty in understanding mathematical concepts. In this research, the effectiveness of three methods of teaching mathematics, i.e. task instruction, process or ability instruction, and task-process instruction in teaching mathematics, have been investigated. Research findings indicate that 1) there are significant differences between pre-test post-test marks on mathematical achievement as a result of applying different instruction methods; 2) task instruction method and process or ability instruction method are significantly influencing the L. D. students learning mathematics.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Disability
  • instructional methods
  • teaching mathematics
  • task instruction method
  • process or ability instruction method