آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره

نویسنده

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پائولوفریره یکی از متنفذترین متخصصان تعلیم و تربیت در قرن بیستم است. این مقاله ناظر بر کاربرد ایده های فریره در آموزش و پرورش است. بنابراین ابعاد اجتماعی وتربیتی نظریه انتقادی وی مورد مداقه قرار گرفته و برخی اصول کلیدی در آثار او شناسایی شده است. در این مقاله تصریح شده است که فلسفه پائولو فریره مبتنی بر رویکردی است که نشان دهنده دیدگاه کاربردی وی دربارهٔ دانش و ایده آل انسانی و نیز تعهدی ژرف به آزادی بخشی ستمدیدگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education and humanization: the critical theory of Paulo Freire

نویسنده [English]

  • Bakhtiar Shabani Varaki
(Ph D)
چکیده [English]

Paulo Freire has been one of the most influential educationists of the 20th century. This article focuses on the application of Ferirean ideas to education. It considers the critical, social and educational dimensions to Freires thought. A number of key instructional principles in Freires work are identified. The article suggests that Freires theory is built on a dialectical approach toward the world, a practical view of knowledge and the human ideal, and a deep commitment to the liberation of the oppressed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paulo Freire
  • humanization
  • educational schools
  • critical theory in education
  • dialectical approach
  • liberation of oppressed