تبیین و ارزیابی رویکرد عقلانی به ترتیب دینی: قابلیت ها و کاستی ها

نویسنده

چکیده

یکی از رویکردهای اساسی در تربیت دینی – در میان رویکردهای مختلف – رویکرد عقلانی است. این پرسش همیشه پیش روی صاحبنظران حوزه تربیت و به ویژه تربیت دینی وجود داشته است که بهترین رویکرد به ترتیب دینی کدام است؟ رویکرد عقلانی به ترتیب دینی دارای موافقان و مخالفانی است که هر کدام ادله خاص خود را عرضه می کنند. مخالفان بر این باورند که تربیت دینی به اقتضای دینی بودن فعالیت مورد نظر، نمی تواند بر مبنایی استوار شود که به عقلانیت تاکید می کند؛ چرا که ملاک داوری از منظر عقل غیر از ملاک داوری در شرع است و این دو منظر، منتاقض نما هستند و نگاه عقلانی به تربیت دینی مانع فهم و پیشبرد اهداف این نوع تربیت است. موافقان البته بر این باورند که تربیت دینی بر مبنای عقل قابل استوار است، چرا که وجه عمده دین فعالیت دینی بر عقلانی بودن آن استوار و قابل توجیه است. این مقاله با طرح چالش های مذکور و تحلیل ادله موافقان و مخالفان این رویکرد، به قابلیت ها و کاستی های این رویکرد درحوزه ورود به تربیت دینی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Assessing the Rational Approach to Religious Education (Capacities and Reductions)

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi Sajādi
چکیده [English]

The rational approach is one of the main approaches to religious education. This approach has its critics and supporters. Critics of this approach believe that the rational approach – according to characteristics of rationality, cannot fit to the process that is religious; because, there is sharp distinction and conflict between religion and rationality. Therefore, based on critics views we could not speak about rational approach to religious education.

However, supporters of rational approach to religious education believe that there is close relation between rationality and religion; because religion is a rational–based activity. The study of critics and supporters view about rational approach to religious education is set forth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious education
  • rational approach
  • Rationality and religion