چگونگی بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن تکالیف درسی علوم دورۀ ابتدایی کشور انگلستان: بررسی کتاب های راهنمای تدریس (معلم)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان؛

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی چگونگی بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای انجام دادن تکالیف درسی دانش آموز مندرج در کتاب های راهنمای تدریس (معلم) علوم دوره ابتدایی کشور انگلستان صورت گرفته است. منظور از فاوا به کارگیری انواع وسایل الکترونیکی مانند دوربین، ویدئو، وسایل صدابرداری، رایانه و اینترنت است. جامعهٔ آماری، شامل کتاب های راهنمای تدریس علوم (معلم)، پایه های اول تا ششم ابتدایی از انتشارات Ginn می باشد. واحد تحلیل، تکالیف درسی بود. یافته های پژوهش نشان می دهد حتی از پایه اول ابتدایی در بیش از یک سوم تکالیف، از دانش آموز خواسته می شود از فاوا استفاده کند. کم ترین میزان استفاده از فاوا به پایه دوم تعلق دارد و بیش ترین درصد استفاده از آن، مربوط به پایه های پنجم و ششم (42%) می باشد. نوع فناوری توصیه شده نیز برای شش پایه دبستان متفاوت است. به طوری که در تکالیف پایه های اول دبستان از وسایل صوتی و تصویری مانند رادیو، دوربین عکاسی و ویدئو و در پایه های بالاتر، از فناوری های پیچیده تری مانند چند رسانه ای ها و شبکه جهانی استفاده می شود. به عبارت دیگر، در پایه های پایین تر برای جلب توجه دانش آموز و نیز برای افزایش سواد رایانه ای و کمک به آموزش از فاوا استفاده می کنند اما در پایه های بالاتر، برای تقویت روحیهٔ پژوهشی و پژوهش محوری، تولید و دانش و محصولات جدید از این فناوری بهره می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of ICT when doing science homeworks at England primary schools: Evidence from science teachers’handbook

نویسندگان [English]

  • Bibi Eshrat Zamani 1
  • Seyyed Amin Azimi 2
1 (PhD), Isfahan University
2 MA in Educational Technology
چکیده [English]

The main purpose of this paper was to study how students use ICT when doing their homeworks according to the handbooks of England primary schools’ science teachers. By ICT, the researchers mean different kinds of electronic instruments such as digital camera, video, sound recorder, computer and internet. The population included the handbooks of England primary schools’ science teachers from grade one to six which were published by Ginn publisher. The unit of analysis was students’ homework. Findings of this study indicated that for doing more than one third of homeworks, ICT was needed. The Least utilization of ICT belonged to grade two students and the most use of ICT belonged to fifth and sixth grade students (42%). The kind of advised technology was different for each grade. In grade one, students had to use radio, digital camera and video for doing their homework, but in fifth and sixth grades, they had to use internet and multimedia for doing their tasks. At lower grades, ICT was used for attracting the students’ attention and increasing their computer literacy. However, at higher grades, ICT was used to rehearse the students’ research interest and knowledge construction.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers’ Handbook
  • Primary Schools
  • Information and Communication Technology (ICT)
  • Science Textbooks