جایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب های درسی ادبیات فارسی و تاریخ دورۀ متوسطه: رشته علوم انسانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی،

2 عضو هیئت‌ علمی ‌دانشگاه ‌الزهرا،(س)؛

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نمادهای هویت ملی در کتاب های درسی دوره آموزش متوسطه انجام شده است. نماد های هویت ملی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند، شامل پرچم، سرود ملی، تقویم رسمی، جشن های ملی، هنر ایرانی، مکان های تاریخی، دفاع از سرزمین، نخبگان و مشاهیر ملی است. بدین منظور با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، کتاب های تاریخ و ادبیات فارسی دوره متوسطۀ رشته علوم انسانی در سال 1385 مورد بررسی، تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، آموزش هویت ملی در کتاب های درسی مورد نظر ناقص و گذرا بوده، و در میان دروس، صفحات و تصاویر این کتاب ها به نمادهای هویت ملی توجه متعادلی نشده است. از آنجا که پس از خانواده، نهاد آموزش وپرورش در شکل گیری شخصیت دانش آموزان نقش اصلی دارد و کتاب های درسی، محور کار مدارس می باشد، لازم است برای تکوین هویت ملی دانش آموزان در این کتاب ها، بیشتر به نمادهای هویت ملی توجه شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of national identity symboles in the secondary stage textbooks (the humanity field): evidence from Persian literature and history textbooks

نویسندگان [English]

  • Roghaieh Sadeghzadeh 1
  • Morteza Monadi 2
1 MA in Educational Psychology
2 (PhD), Alzahra University
چکیده [English]

In this research we tried to investigate the national identity symbols in the secondary school textbooks. The national identity symbols investigated in this study included the flag, the national anthem, formal calendar, national parties, Iranian art, historical places, defending the country, elites and the national celebrities.

The result shows that national identity education in the above mentioned textbooks was incomplete and there was not a balanced attention to national identity symbols among the lessons, pages and pictures of these textbooks Because education system, other than the family has an important role in developing the students’characters, and textbooks constitute the base of school works, so it is necessary to pay more attention to national identity symbols in these textbooks to gradually develop the students national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Symbols
  • National Identity
  • Textbooks
  • Secondary Stage