اشاعه و کاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی

نویسندگان

1 مشاور برنامۀ درسی و آموزش دفتر منطقه ای یونسکو؛

2 مدیر گروه تربیت بدنی و سلامت موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی؛

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بیان و بررسی چگونگی اشاعه و کاربست یافته ها و نتایج ارزشیابی برنامه درسی است. بدین منظور تلاش شده نخست تولید دانش برنامه درسی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به پرسش چگونگی کاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی پرداخته شود. فرایند اشاعه نتایج نیز از موضوعاتی است که در کنار کاربست یافته ها مورد توجه قرار گرفته شده است. پس از این مباحث، انواع الگوهای اشاعه و کاربست، مانند الگوهای CIHR ، اتاوا و دانش فرایندی معطوف به عملکرد ارائه شده اند. در این خصوص به الگوهایی تأکید شده که دست کم از دهه ۱۹۹۰ به این سو کاربری بیشتری داشته اند. در نهایت، مسائل مربوط به اشاعه و کاربست نتایج ارزشیابی عرضه گردیده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diffusion and implementation of curriculum evaluation results

نویسندگان [English]

  • Moharram Aghazadeh 1
  • Afsaneh Saneh 2
1 (PhD), Regional Office of Unesco-Tehran
2 (PhD) , Research institute for Curriculum Development and Educational Innovations ,Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is reviewing the nature of diffusion and implementation of curriculum evaluation results in a curriculum system. First, we discuss the knowledge construction in the field of curriculum, and then we will try to answer the question of how the evaluation results can be implemented and diffused. In addition, the process of result diffusion is one of main topics for discussion in this paper. After that, different models of diffusion and implementation such as CIHR, OTAVA and the performance-directed process knowledge would be presented. Here, the emphasis would be on models that have been used at least from 1990s up to now. Finally, the issues related to the diffusion and implementation of evaluation results would be presented.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diffusion
  • Implementation
  • evaluation
  • Curriculum