بررسی آرای دریدا و بهره جستن از آن برای بهبود فرآیند ارتباط کلامی در آموزش وپرورش

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با بهره گیری از آرای دریدا و تأکید بر ادعای او مبنی بر برتری نداشتن گفتار بر نوشتار، می کوشد اصول و روش هایی برای بهبود فرآیند ارتباط کلامی در آموزش وپرورش استخراج کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسد که برقراری رابطه ای منطقی میان نظر دریدا و فرآیند ارتباط کلامی، ناممکن است، اما تأثیرهای نهانی این دو بر یکدیگر می توانند، حلّال بسیاری از مشکلات ارتباطی باشند. به این منظور و در راستای وضوح بخشی به این ارتباطات، دوره های گوناگون تحصیلی با توجه به اهمیتی که می توانند نوشتار و گفتار در هر یک داشته باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بر این اساس چنین استنباط شده است که هرچه از دوره های ابتدایی آموزش به سمت دوره های بالاتر پیش می رویم، جنبه های پیچیده تر نوشتار مورد استفاده قرار می گیرند، به نحوی که در دوره دبستان، از جنبه های نمادین و تصویری نوشتار استفاده می شود و در دوره های راهنمایی و دبیرستان، توانایی های نوشتاری دانش آموزان و قابلیت های خاص نوشتار، هم چون امکان تفکر بیش تر در آن، چندوجهی بودن آن و قابلیت مورد تفسیر قرار گرفتن و ساختارشکنی نوشتارها، مورد استفاده قرار می گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Derrida’s ideas and their usage for improving verbal communicative process in education

نویسنده [English]

  • samāne khalili
(Ph D candidate) on Philosophy of Education at Tehran University
چکیده [English]

In this article using Derrida’s ideas and emphasizing his disagreement about supremacy of speech over writing, we are going to deduct some principles and methods for improving verbal communicative process in education. At first, it seems that establishing a logical link between Derrida’s ideas and verbal communicative process is impossible. However, the hidden effect of them on each other can solve a lot of communicative problems. So, we analyzed different educational levels according to the importance of writing and speaking in each of them. According to this research, we believe that we can apply simple style of writing at primary school level and more complicated dimensions of writing at upper educational levels. For primary school level, we recommend the use of symbols and pictures, and for guidance school and high school levels, we could use students’ writing capabilities and special opportunities that writing provides for students such as more possibility for thinking, being multidimensional, and having capacity for interpretation and deconstruction of written texts.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • deconstruction
  • Derrida
  • Speech
  • Writing
  • communication
  • Education