کج اندیشی های دانش آموزان پایه چهارم دبستان درباره پدیده های نجومی: بررسی دیدگاه های آموزگاران

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرروش، تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد مرند، آذربایجان شرقی

3 استادیار پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرروش، تهران

چکیده

هدف از مطالعة حاضر، بررسی مشکلات آموزش و یادگیری پدیده های نجومی مربوط به علوم تجربی پایة چهارم دبستان از دیدگاه آموزگاران این پایه است. تعداد 41 نفر از آموزگاران با سابقة پایة چهارم دبستان شهر تهران و شهرستان های استان تهران در این مطالعة کیفی شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات، از یک آزمون تشخیصی انشایی و انجام مصاحبة نیمه ساختار یافته استفاده شد. این آزمون دارای دو بخش چندگزینه ای و پاسخ های تشریحی آموزگاران بود. در بخش اول آزمون که در مقیاس لیکرت بود، آموزگاران مفاهیم چالش برانگیز نجوم را مشخص کردند و سپس در بخش دوم آزمون، تصورات و کج اندیشی های احتمالی دانش آموزان را توضیح دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش برخی مفاهیم مربوط به پدیده های نجومی مشکلاتی را برای آموزگاران ایجاد کرده است. همچنین دانش آموزان تصورات و کج اندیشی های گوناگونی از پدیده های نجومی داشته و علاوه بر کاربست ضعیف آموخته ها در موقعیت های مشابه، درک کاملی از مفاهیم نجومی ندارند. این یافته ها بر ضرورت بازاندیشی در شیوه سازماندهی مفاهیم مرتبط با پدیده های نجومی در محتوای آموزشی علوم تجربی پایة چهارم دبستان تأکید می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fourth grade primary school students’ misconceptions about astronomical phenomena: A survey of teachers’ views

نویسندگان [English]

  • Ābed Badriān 1
  • Akbar Nāseriāzar 2
  • Ashraf-alsādāt Shekarbāghāni 3
  • Rāmin Pureskandari 3
1 (PhD), Research Institution for Curriculum Development & Educational Innovations, Tehran-Iran
2 (Ph D), Islamic Azad University of Marand Branch, Marand, East Azarbaijan-Iran
3 (Ph D), Research Institution for Curriculum Development & Educational Innovations, Tehran-Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was to investigate the 4th grade primary school students’ misconceptions about astronomical phenomena from teachers’ views. A sample including 41 teachers in 4th grade in 18 educational districts of the city of Tehran and cities of Tehran province were selected and participated in the study. A qualitative and quantitative methodology was used for this investigation. Data were collected through open-ended questions and group discussion methods was developed aimed at identifying children’s naive theories about topics within the astronomy concepts in 4th grade science textbook. The analysis of both written responses and group discussion showed that most of the pupils had difficulties with the understanding of astronomical phenomena. The findings of this study are important to design appropriate teaching strategies in order to teach astronomical phenomena in schools. In the light of the study, it can be suggested that due to the Ministry of Education’s recent revisions of the science education curricula and instructional materials, further emphasis should be put on the astronomical phenomena and its modeling in relation to the course books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students’ Misconceptions
  • Astronomical Phenomena
  • Teachers’ Views
  • 4th Grade Primary School Science