انتقال آموزه های دینی از طریق ارتباطات غیر کلامی در سیرۀ معصومین علیهم السلام

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،

چکیده

مهم ترین رسالت پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه هدی(ع) ابلاغ پیام الهی به بندگان خدا به رساترین روش بوده است و برای نیل به این هدف از تمام ابزارها و شیوه های کارآمد بهره جسته اند. یکی از شیوه های بدیع و تأثیر گذاری که آنان در ضمن گفتارها و بیانات شفاهی خود فراوان از آن استفاده کرده اند یاری جستن از زبان حرکات و اشارات و به کارگیری نماد ها و اشیا بوده است . محققان بر این باورند که در تفهیم و تفاهم و انتقال معانی ، استفاده از پیام های غیر کلامی در کنار گفتار و سخن می تواند نقشی مؤثر و جذاب ایفا کند به طوری که نفوذ و تأثیر بی بدیل این روش بر مخاطب انکار نا پذیر است . در این مقاله به نمونه های گوناگونی از روایات و سیرۀ معصومین(ع) اشاره شده است که در آن هامی توان شاهد خلاقیت های هنری آن پیشوایان بر حق در مجسم نمودن و به نمایش در آوردن حقایق دینی و معرفتی بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transmission of religious teaching through non-verbal interactions in Imams’ tradition

نویسنده [English]

  • Hamid Mohammad Ghāsemi
(PhD), Islamic Āzad University (Sāri Branch)
چکیده [English]

The most important responsibility of our holy Prophet and Imams (p.b.u.them) is to convey the God’s message in the most fluent way to the people. To achieve this goal, they used all possible and available instruments and methods. Some of the novel and most effective ones which were frequently used in their lectures and speeches were gestures, body language and also the available things and realia. Researchers believe that in order to convey a message, the use of non-verbal messages along with speech could play an effective role and its influence and impact on audience is undeniable.    In this paper, some examples from the Imams’ tradition (p.b.u.them) were mentioned, in which we can witness some of their artistic creativities in embodying and displaying the religious facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innocent
  • Display
  • Non -Verbal Interaction
  • Embodying
  • Message