معرفی سبک APA جهت استفاده نویسندگان و پژوهشگران

نویسنده

کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارجاع به منابع مورد استفاده، اثر تألیفی یا تحقیقی را معتبر می سازد و از صداقت علمی مؤلف حمایت می کند. به منظور تعیین میزان درستی ارجاع به منابع علمی در آثار علمی، استفاده از یک شیوه استاندارد رفرنس دهی در داخل و تنظیم فهرست منابع ضروری است. شیوه های ارجاع دهی متفاوتی وجود دارد اما با توجه به کاربرد گستردة روش انجمن روان شناسی آمریکا (APA) در علوم اجتماعی در این مقاله سعی شده است به شرح مختصری از این روش پرداخته شود. در ابتدا شیوة رفرنس دهی در متن، نحوة تدوین فهرست منابع و نکات کلیدی آن، و در پی آن به صورت گسترده تری، همراه با مثال، به چگونگی استناد منابع مختلف پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing APA style for authors and researchers

نویسنده [English]

  • Maral Yaghmaeian
MA at Allāmeh Tabātabāi University
چکیده [English]

Reference to resources used in compilations and research reports validated them and supports academic honesty of author. Using a standard method of referencing in scientific literature is necessary to determine the correctness of referencing to resources. There are different referencing methods, however, due to widespread use of American Psychological Association (APA) style in social sciences, in this paper a brief description of this style is introduced. At first in-text citation and key points in creating a reference list would be disscussed and then using some examples, how to cite resource would be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America Psychological Association (APA) Style
  • in-text citation
  • creating a reference list