مقایسة سیاست‌های جذب، تأمین و تربیت‌معلمان دورة ابتدایی بر اساس یادگیری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وابسته به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده


تأکید این مقاله بر مقایسة کارامدی روش‌ها و سیاست‌های قبلی جذب و تأمین معلم در دورة ابتدایی است و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان را بر اساس تفاوت‌های نحوة جذب، رشتة تحصیلی و ترکیب دو متغیر سپری کردن دورة آماده‌سازی و تناسب رشتة تحصیلی معلمان مقایسه می‌کند. برای پاسخ به سؤالات، از داده‌های مطالعة تیمز 2015 در پایة چهارم استفاده و اطلاعات مرتبط با معلم از طریق مصاحبة تلفنی تکمیل و تأیید شد. سپس داده‌های تکمیل‌شده با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیرة مقوله‌ای مدل‌سازی شدند. تحلیل‌ها با به‌کارگیری متغیرهای سابقة تدریس معلم و نوع مدرسه به‌صورت آماری کنترل شدند. نتایج نشان دادند، دانش‌آموزان بر اساس اینکه معلم آن‌ها از کدام شیوة جذب وارد آموزش‌وپرورش شده است، عملکرد ریاضی متفاوتی نداشتند. همچنین، تفاوتی بین پیشرفت تحصیلی ریاضیِ دانش‌آموزانی که معلمان آنان رشته‌های متفاوت داشتند، دیده نشد. ولی مقایسه بر اساس مدرک تحصیلی معلمان نشان داد، عملکرد تحصیلی معلمان دیپلم به‌طور معناداری پایین‌تر از سایر معلمان با مدارک بالاتر است. در ترکیب شیوة آماده‌سازی و رشتة معلمان نیز مشخص شد، عملکرد دانش‌آموزانِ معلمانی که صرفاً برای آموزش ابتدایی جذب و تربیت شده‌اند، نسبت به دانش‌آموزانِ معلمانی که برای آموزش به دانش‌آموزان ابتدایی تربیت نشده‌اند، برتری نداشت. در عوض، دانش‌آموزانِ معلمان آماده‌سازی شده برای رشته‌هایی به‌جز آموزش ابتدایی، از سایر گروه‌ها عملکرد بهتری داشتند. یافته‌های حاصل کارامدی روش‌های قبلیِ آماده‌سازی معلم را مورد تردید قرار می‌دهند و لزوم تأکید بر کیفیت تربیت‌معلم را گوشزد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of policies of primary school teachers’ recruitment and education based on the students' learning

نویسنده [English]

  • Masoud Kabiri
(PhD), Research Institute for Education (RIE), Iran
چکیده [English]

The focus of this article was comparing the previous types of recruitment of teachers in primary education. Three problems were studied, including comparing the students' math achievement based on the difference in various types of recruitment, type of majors, and the integrated variable of teacher education and majors of teachers. Statistical controlling was applied by two variables in each analysis. The data of TIMSS 2015 were used in the research, however, the information of teachers were validated by personal contacts with them. Then, data were analyzed using multiple regressions with categorical predictors. The results showed that grade 4 students’ mathematics achievement was independent from the ways in which their teachers were recruited. Also, there was no difference in the mathematics achievement of students whose teachers had different majors; however, comparison based on the teachers' education level showed that the diploma teachers' performance was significantly lower than other teachers with higher education levels. The integration of the teachers' preparation method and their major indicated that the students whose teachers were educated just for primary education did not outperform the students whose teachers were not educated for primary education, in the tests. Instead, the students of the teachers prepared for majors other than the primary school education outperformed the other groups of students. Findings have raised a number of questions about the effectiveness of teacher preparation programs in Iran, with emphasis on their qualitative improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Education
  • Achievement
  • Teacher Recruitment
  • Primary Education
  • TIMSS
ابوحمزه، فرهاد. (1368). مقایسه عملکرد فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمان حق‌التدریس. فصل‌نامة تعلیم‌وتربیت، 5(2)، 31-27.
تقی‌پورظهیر، علی، امین‌فر، مرتضی، و باقری، سیفعلی. (1388). بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب‌شده از نهضت سوادآموزی و معلمان جذب‌شده از آموزش عالی و مراکز تربیت‌معلم در دوره ابتدایی. فصل‌نامة تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(2)، 56-37.
دوستار، محمد. و کابینی‌مقدم، سلیمان. (1390). بررسی مقایسه‌ای عملکرد معلمان حق‌التدریس و رسمی در آموزش‌وپرورش استان گیلان. فصل‌نامة روان‌شناسی تربیتی، 2(3)، 28-13.
عبادی، غلامحسین، و الهام‌پور، حسین. (1386). مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان معلمان حق‌التدریس پاره‌وقت، سرباز معلم و رسمی در دروس ریاضی و علوم پایة پنجم ابتدایی شهرستان اهواز. مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی، 14(3)، 116-97.
صافی، احمد. (1381). تربیت و تأمین معلم در ایران (گذشته، حال، آینده). فصل‌نامة تعلیم‌وتربیت، 72، 44-11.
کبیری، مسعود. (1393). ارزشیابی کتاب ریاضی سوم دبستان (طرح پژوهشی منتشرنشده). تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش.
کبیری، مسعود، کریمی، عبدالعظیم، و بخشعلی‌زاده، شهرناز. (1395). یافته‌های ملی تیمز 2015: روند 20 ساله آموزش علوم و ریاضیات ایران در چشم‌انداز بین‌المللی. تهران: انتشارات مدرسه.
گراوند، منیژه، و عباس پور، عباس. (1391). مقایسه اثربخشی معلمان جذب‌شده از مراکز تربیت‌معلم و حق‌التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران. فصل‌نامة روان‌شناسی تربیتی، 24، 120-100.
Blömeke, S., Olsen, R., & Ute, S., (2016). Relation of student achievement to the quality of their teachers and instructional quality. In: Nilsen, T., & Gustafsson, J. (Eds.). Teacher quality, instructional quality and student outcomes: relationships across countries, cohorts and time. (pp. 21-50). Switzerland: Springer and IEA
DeMaris, A. (2004). Regression with social data: Modeling continuous and limited response variables. New Jersey: John Wiley & Sons.
Kyriakides, L. & Creemers, B. P. M. (2008). Using a multidimensional approach to measure the impact of classroom-level factors upon student achievement: A study testing the validity of the dynamic model. School Effectiveness and School Improvement, 19(2), 183–205.
LaRoche, S., Joncas, M., & Foy, P. (2016). Sample Design in TIMSS 2015. In: Michael Martin, Ina Mullis, & Martin Hooper (Eds.). Methods and procedures in TIMSS 2015 (pp. 3.1 - 3.37), Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center.
Rutkowski, L., Gonzalez, E., Joncas, M., & von Davier, M. (2010). International large-scale assessment data: Issues in secondary analysis and reporting. Educational Researcher, 39(2), 142-151
Tucker, P. D., & Stronge, J. H. (2005). Linkking teacher evaluation and student learning. Danvers, MA: Association for Supervision and Curriculum Development.