بررسی روشهای آموزشی تعلیمات عشایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

آموزش از اساسی‌ترین نیازهای بشر است. بدون آموزش هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به بقای خود ادامه دهد. به‌دلیل اهمیت آموزش نظریه‌ها و دیدگاه‌های متعددی دربارهٔ آن ارائه شده که روزبه‌روز در حال رشد است. در همهٔ نظریات، به سه رکن اساسی فرایند آموزش، یاددهنده‌ و یادگیرنده، محتوا و مواد آموزشی در قالب فرایند یاددهی ـ یادگیری یا همان تدریس پرداخته شده است. هر نظریه یا دیدگاه، براساس معرفت‌شناسی حاکم بر آن، نگاه‌ متفاوتی به تدریس دارد.
این پژوهش، با هدف بررسی روش‌های آموزشی در تعلیمات عشایر جنوب کشور در زمان مدیرکلی محمد بهمن‌بیگی انجام شد. روش تحقیق از نوع تحلیل محتواست. منابع استفاده‌شده در این پژوهش، آثار به‌جامانده از محمد بهمن‌بیگی است که عبارت‌اند از کتاب‌های تألیفی ایشان و کتاب‌ها، مقاله‌ها، مستندها و پایان‌نامه‌هایی که دربارهٔ ایشان نوشته شده است؛ همچنین شامل مصاحبه‌هایی است که در این زمینه انجام شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد در تعلیمات عشایر نیز، مانند بسیاری از نظام‌های آموزشی، از روش‌های رایج در نظام‌های آموزشی استفاده می‌شود؛ ازجملهٔ این روش‌ها می‌توان به روش‌های ایفای نقش، روش آزمایشگاهی، روش نمایشی، روش سخنرانی، روش گردش علمی و روش پرسش‌وپاسخ اشاره کرد. اگرچه این روش‌ها امروزه جزو روش‌های سنتی تدریس‌اند، هنوز هم استفاده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the educational methods of nomadic education

نویسندگان [English]

 • Hasan Rostami 1
 • Mohammad Hossein Heudari 2
 • Babak Shamshiri 3
1 PhD Student, Department of Philosophy of Education, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch , Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Philosophy of Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a picture of the educational methods of nomadic education in order to open a new window to nomadic education and thus make the educational legacy of Mohammad Bahmanbeigi more and more to serve the serious goals of education. This research has been done with a qualitative approach and using content analysis method. In this research, we have examined the written works left by Mohammad Bahmanbeigi as well as the works written by his students. The results showed that although all educational methods were used in tribal education, but the most important methods of education in tribal education are laboratory method, play method, conference and poetry. The findings also indicate that the construction of teaching aids by teachers, the development of active methods in teaching and the use of materials found in nature are the characteristics of tribal teaching methods. Most of the methods used in this educational system are active teaching methods, which result in the use of hundreds of specialist doctors, judges, sample engineers, caretakers and compassionate teachers throughout Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational methods
 • poetry
 • conferences
 • plays
 • laboratory methods
 • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1402