تدوین الگوی ارائهٔ خدمات آموزشی‌وپرورشی به فرزندان دانش‌آموز شهدا و جانبازان و ایثارگران در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدهٔ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌شمال، تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدهٔ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدهٔ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ‌شمال، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تدوین الگویی برای ارائهٔ خدمات آموزشی‌ و پرورشی به فرزندان دانش‌آموز شهدا و جانبازان و ایثارگران در ایران اجرا شده است. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش نظریهٔ داده‌بنیاد استفاده شد. جامعهٔ آماری پژوهش عبارت‌اند از: 1. کلیهٔ اسناد و دستورالعمل‌ها شامل فرمان امام خمینی (ره)، دستور رهبر معظم انقلاب، مجموعهٔ مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش، اساسنامهٔ مدارس شاهد، اساسنامهٔ طرح شاهد و ایثارگران، قانون جامع ایثارگران، آیین‌نامهٔ مادهٔ 67 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، شیوه‌نامهٔ انتخاب و سامان‌دهی نیروی انسانی به مدارس شاهد، برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور، دستورالعمل آموزشی ‌و پرورشی طرح پراکندهٔ شاهد و دستورالعمل برنامهٔ هفتگی و ساعت کار آموزشی ‌و پرورشی مدارس شاهد؛ 2. مبانی نظری (پژوهش‌ها و مقاله‌ها و کتاب‌ها) و استفاده از حداکثر ممکن پژوهش‌ها و مقاله‌ها و کتاب‌ها؛ 3. هفتاد نفر از متخصصان و مدیران ارشد و میانی و دست‌اندرکاران. برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات در بخش اسناد و همچنین مبانی نظری از سیاهۀ بررسی اسنادی و در بخش متخصصان و دست‌اندرکاران از فرم مصاحبه استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از تحلیل محتوای کیفی و رعایت قواعد مقوله‌بندی و نرم‌افزار مکس کیودی‌ای‌ 12 استفاده شد. براساس یافته‌های پژوهش، تعداد 426 کد باز شناسایی و در قالب 85 کد محوری و هفت کد انتخابی تقسیم‌بندی شد که عبارت‌اند از: خدمات آموزشی، خدمات پرورشی ‌فرهنگی، خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی، خدمات تربیت‌بدنی و تندرستی، خدمات مالی، خدمات نیروی انسانی و خدمات فضا و تجهیزات. در این مقاله، متناسب با این ویژگی‌ها، الگوی مفهومی ارائهٔ خدمات آموزشی ‌و پرورشی به فرزندان دانش‌آموز شهدا و جانبازان و ایثارگران در ایران و همچنین تقسیم وظایف دستگاه‌های مرتبط ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model for providing educational services to the student children of martyrs, veterans and martyrs in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossien Kafrashi 1
 • Narges Hassanmoradi 2
 • mojtaba moazzami 3
1 Student of North Tehran Azad University
2 Associate Professor North Tehran Azad University
3 Associate Professor North Tehran Azad University
چکیده [English]

This research has been carried out with the aim of designing and compiling a model for providing educational services to the student children of martyrs, veterans and martyrs in Iran. To achieve this goal, the research method of data theory of the foundation was used. The statistical population of the research was 1- all documents and instructions, 2- theoretical foundations (researches, articles and books) and 3- specialists, senior and middle managers and stakeholders, upstream documents, maximum possible researches, articles and books and A total of 70 specialists and practitioners were selected as a sample. An interview form was used to collect data and information in the documentation section as well as the theoretical foundations of the documentary review checklist and in the specialists and stakeholders section. To analyze the research data, qualitative content analysis, observance of categorization rules and Max QD12 software were used. Based on the research findings, 426 open codes were identified in the form of 79 central and selected codes including educational services, educational-cultural services, counseling and psychological services, physical education and health services, financial services, manpower services and space services. Equipment. In accordance with these characteristics, in this article, a conceptual model of providing educational services to the student children of martyrs, veterans and martyrs in Iran was drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conceptual model
 • educational services
 • witness
 • veteran
 • selfless
 • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1402