بررسی نقش راهبردهای خودتنظیمی در حل مسائل ریاضی دانش آموزان

نویسنده

کارشناس ارشد گروه پژوهشی مشاوره و روان شناسی پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش راهبردهای خودتنظیمی دانش آموزان دبستان در حل مسائل ریاضی (معمولی و غیرمعمولی) است. جامعه مورد مطالعۀ این پژوهش، دانش آموزان کلاس چهارم دبستان شهرستان فسا بوده که از این جامعه 36 نفر از دانش آموزان کلاس چهارم دبستان های دخترانه و پسرانه به طور هدفمند انتخاب شدند. داده های این پژوهش از انجام تکالیف ریاضی، مشاهده عملکرد آزمودنی ها ضمن انجام دادن تکالیف ریاضی و مصاحبه دانش آموزان گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل و تعبیر و تفسیر یافته ها نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی در حل مسائل معمولی ریاضی نقشی قابل توجه ندارند. درحالی که این راهبردها نقشی مهم و قابل توجه در حل مسائل غیرمعمولی ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of students self-regulation strategies in solving mathematical problems

نویسنده [English]

  • Masume Samadi
(MA)
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the role of primary-school students self-regulation strategies in solving (usual & unusual) mathematical problems. The population of the study was the 4th grade students of the City of Fassa from which 36 boys and girls students of the 4th grade were purposefully selected. The results of the study are obtained from investigating the students mathematical tasks, observing the process of tasks accomplishments, and conducting interviews with the students concerning mathematical problem solving. Data analysis and explanation of the study results indicate that while students self-regulation strategies have not significant role in solving usual mathematical problems they are significantly influential in solving unusual mathematical problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulation strategies
  • solving mathematical problems
  • Elementary Students