بررسی نتایج کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران

نویسندگان

1 عضو هیئت تحریریه فصلنامۀ نوآوری های آموزشی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

این مقاله بر اساس نتایج به دست آمده از طرح پژوهشی "بررسی نتایج کاربرد فناوری اطلاعات در دبیرستان های شهر تهران"2، تهیه شده است. هدف آن، نوآوری در روش های یاددهی – یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. تحقیق یاد شده، طی دو سال تحصیلی (82-1381 و 81-1380) 789 دانش آموز پایه اول 13 کلاس در 13 دبیرستان را زیر پوشش داشته است. دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زبان انگلیسی (هر کلاس یکی از دروس) موضوعهای آموزشی رسمی بوده که با کمک فاوا تدریس شده است. برای گردآوری داده ها، از دو چک لیست یکی برای مشاهده روش های یاددهی – یادگیری مبتنی بر فاوا و یکی دیگر برای وضعیت فیزیکی، تجهیزات و نرم افزارها و از سه نوع پرسشنامه و سه نوع چک لیست مصاحبه (به تفکیک برای دانش آموز، معلم و مدیر) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ابزارهای مقایسه ای طرح سایتز "پودمان یک 2 و پودمان دو 3"، روش های آمار توصیفی و روش تفسیری (با توجه به پیشینه پژوهشی و تألیفی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد: استفاده از فاوا سبب توسعۀ یادگیری مشارکتی دانش آموزان می شود و آن ها را به کاوش در اطلاعات موجود در لوحهای فشردۀ آموزشی، اینترانت شبکه رشد دانش آموزی و شبکه مدرسه دانشگاه صنعتی شریف، شبکه اینترنت و ترجمه متون انگلیسی مربوط به دروس رسمی آن ها ترغیب می کند و از طریق تهیۀ گزارش مطالعات خود در زمینه هایی مانند: جدول تناوبی عناصر، خورشید و کهکشان، فیزیک اتمی، نیروگاه، الکترونیک، لیزر، نفت و ... به دانش افزایی و توسعه و تعمیق محتوای آموزشی می پردازد. در ضمن فعالیت های نوآورانه ای انجام می دهند (مانند: تبیین و تدوین گزارش تحقیق، طراحی تارنما 4 و قرار دادن گزارش تحقیق خود در آن، ترجمه و تایپ مطالب مرتبط با دروس رسمی) که با فعالیت های سایر دانش آموزان در کلاس هایی که فرایند یاددهی- یادگیری آن ها به روش سنتی انجام می گیرد، کاملاً متفاوت است. یافته های این تحقیق نشان دادند که معلمان توانستند با تغییر در روش تدریس خود، برای دانش آموزان فرصت تعامل فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the results of application of information & communication technology in high schools of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Haj-foroush 1
  • AbdolMajid Orangi 2
1 (MA)
2 (MA)
چکیده [English]

In this paper the aim was to see if using ICT affects the teaching – learning process of 13 first grade high schools of Tehran. For collected data, the authors used checklists, questions and interviews.

The results showed that changing their teaching methods, teachers could provide the interactive opportunities for students. In this way the students entrusted to do searches on the existent educational information of CDs, internet, intranet and available on line nets in Iran.

Meanwhile, they do innovative activities that differ with the activities of other students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • educational innovation
  • Learning Cooperative
  • Teaching
  • Learning process