بررسی نوآوری های آموزشی در مدارس ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

وقوع انقلاب اطلاعاتی از سویی و پیشرفت روزافزون فناوری ها از سوی دیگر، نظام آموزشی سنتی را از بسیاری جهات به شدت تحت تأثیر قرار داده است تا تحولاتی را به آن تحمیل کند. عدم کارآیی نظام پیشین حافظه مدار در شرایطی که حجم علم در هر 5/5-5 سال دو برابر می شود، تغییر رویکرد سنتی به رویکرد حل مسئله را الزامی کرده است. همچنین پیشرفت در فناوری های ارتباطی، در نظام آموزشی تأثیر گذاشته و تحولاتی را در آن ایجاد کرده است. از این رو بررسی نوآوری های آموزشی 1 (شامل تغییرات در زمینۀ نظام های آموزشی، محتوای آموزشی، تغییراتی که به تحول سازمان آموزشی می انجامد و فناوری های جدید آموزشی)، در ایران از اهمیت ویژه برخوردار شده است. این پژوهش، براساس اطلاعات حاصله از مهم ترین نوآوری های به وقوع پیوسته در سطح جهان و تهیۀ و تدوین پرسشنامه ای محقق ساخته که از سوی 1316 نفر از دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستانی زن و مرد در سطح 14 استان کشور تکمیل شده، به بررسی میزان تحقق نوآوری های مزبور پرداخته است.  نتایج به دست آمده اولاً بیانگر نوآوری های آموزشی است که در سطح مدارس کشور محقق شده و ثانیاً بیانگر نوآوری های آموزشی است که معلمان و اولیای اجرایی_ آموزشی نوآور، تمایل به زمینه سازی سازمان آموزش و پرورش برای تحقق آن ها داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating educational innovations in Iranian schools

نویسنده [English]

  • Mortezā Manteghi
(PhD), Faculty member of the psychology department, Teacher Training University, Tehran
چکیده [English]

The traditional instructional system has been forced to undergo some modifications by various factors such as information revolution and the increasing developments of technologies. The inefficiency of the previous memory-oriented system in an era which the amount of scientific information is doubled every 5 year, has urged the teaching methods to shift from the traditional approach to a problem-solving approach. Therefore, a thorough study of the educational innovations in Iran (such as changes in educational systems, educational content, changes resulting in the transformation of educational organization, and new educational technologies) is considered as highly vital.

To this end, initially, the main innovations all over the world were studied and explained in this study. Then, based on the accumulated data, a questionnaire was developed and the realization of aforementioned innovations were studied in a sample comprising 1316 male and female junior and senior high school teachers across 14 provinces.

The results depicted the educational innovations currently applied in Iranian schools as well as the ones the teachers and the executive educational innovators have contrived to apply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational innovations
  • New Technologies
  • Male and female teachers
  • Traditional approach
  • Problem-solving approach