بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند در کشور

نویسندگان

1 دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)؛ Jmah

2 دانشجوی دوره دکتری مدیریت سیستم‌ها دانشگاه تهران؛

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف؛

4 دانشجوی دوره دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران؛ reza

چکیده

حرکت جهانی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای تغییر ساختار آموزشی، با دگرگونی جوامع از جوامع سنتی به جوامع دانایی محور و بهره گیری از شرایط نوین ارتباطی پدید آمده است. مسئولان کشور تغییر شرایط جهانی و نیاز به تغییر در نظام آموزشی کشور را به خوبی درک کرده اند و این امر به وضوح در اسناد مصوب وزارت آموزش وپرورش به چشم می خورد. مسئولان به خوبی آگاه اند که آنچه در جامعهٔ دانایی محور ارزش محسوب می شود، تولید علم و دانش است. می توان مدارس هوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعهٔ دانایی محور را میسر خواهد ساخت. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی، چالش های توسعه مدارش هوشمند در ایران مورد بررسی قرار گرفته، و راهکارهایی برای رفع این چالش ها ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the challenges of smart schools development in Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Mahmudi 1
  • Soroosh Nalchigar 2
  • Seyed Babak Ebrahimi 3
  • Mohammadreza Sadeghi moghaddam 4
1 (phD), University of Imam Hosein University, Jmah
2 (MA), Tehran University
3 (MA), Sharif University
4 (MA), Tehran University, reza
چکیده [English]

Societies’ change from traditional to knowledge-based ones and the need to use the new communicative conditions leads in universal movement in the developed and developing countries to change the educational structure. The country’s authorities understood the change in global circumstances well and this is realized in the ministry of education’s approved documents. The authorities are completely aware that in a knowledge -based society, it is worth to produce science and knowledge. Smart schools can be considered as an educational setting which makes the fulfillment of knowledge-based society possible. In this paper, using the survey research method, the smart schools’ development challenges in Iran would be investigated and some strategies would be offered to meet these challenges.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Schools
  • Knowledge- Based Society
  • Educational Structure