آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن با استفاده از تکنولوژی آموزشی و روان شناسی رنگ ها

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

2 کارشناسی ارشد تفسیر قرآن

چکیده

در سال های اخیـر نقش رســانه های آمـــوزشی در ارائه اطــلاعات و مــهارت های لازم برای کمک به درک بهتر مخاطبان از موضوعات آموزشی، کاربردی کردن و تسهیل آموزش بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر شیوه ای برای آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن با استفاده از تکنولوژی آموزشی (چارت ها و نمودارها) و روان شناسی رنگ ها پیشنهاد می شود که آشنایی سریع و آسان مخاطب را با مفاهیم قرآن امکان پذیر می سازد. در این شیوه موضوعات کلی هر سوره در قالب یک چارت یا نمودار دایره ای ارائه می شود، که در آن، علاوه بر عینی کردن مفاهیم آموزشی برای مخاطب، او را با حجم تقریبی آیات مربوط به هر یک از موضوعات اصلی در سوره آشنا و تصویری روشن از محتوای سوره را به ذهن وی منتقل خواهد کرد. تاکنون در دیگر شیوه های موجود آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن به این روش عمل نشده است. این شیوه از انعطاف پذیری خاصی برخوردار است و با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های مخاطب آموزش در دو سطح عمومی و تخصصی را پیشنهاد می کند، به طوری که هم در آموزش های رسمی (دانشگاه ها و مدارس از جمله دبستان ها) و هم در آموزش های غیررسمی قابل استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching the Quran concepts and interpretation using educational technology and psychology of colors

نویسندگان [English]

  • Zohre Akhavan Moghaddam 1
  • Fateme Pirayesh Moghaddam 2
1 (PhD), Faculty of Quran Studies, Tehran
2 MA in Quran Interpretation
چکیده [English]

In recent years, the role of educational media in providing necessary information and skills to help the addressee to better understand the educational subjects has been paid attention more and more. In the present paper, a method is proposed to teach the concepts and interpretation of Quran using educational technologies (charts and diagrams) and color psychology, which makes possible the easy familiarity of addressee with Quran concepts. In this method, the total subjects of each sura are provided in the form of a chart or circle diagram. Such a diagram makes the addressee familiar with the approximate volume of verses, related to each of the main subjects in sura and conveys the obvious image of sura content to the mind of addressee. In the majority of methods used in teaching Quran concepts, it is not considered in this way. This method has special flexibility and considering the condition and characteristics of addressee, suggests the education at general and specialized level. So, it could be used both in formal teaching (university and schools such as primary schools) and informal ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran Education
  • Concept Education
  • Interpretation Education
  • Educational Technologies
  • color psychology