شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشرانهای تغییر در حوزة آموزش وپرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ گروه‌روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

4 عضو هیت علمی دانشگاه تهران

چکیده

غفلت از پیچیدگی‌های نظام تعلیم‌وتربیت، به دلیل گستردگی و اهمیت آن می‌تواند صدمات غیرقابل‌جبرانی به بار آورد. در مقالة حاضر پیشران‌های تغییر در حوزة آموزش‌وپرورش جهان از طریق متن‌کاوی در اسناد معتبر جهانی و نظر گروه خبرگان، بررسی و شناسایی شده است. سپس با برگزاری جلسة دلفی مشترک خبرگان، تأثیر پیشران‌های شناسایی‌شده بر هم سنجیده شده و موردبحث قرار گرفته است. آنگاه از طریق نرم‌افزار «میک‌مک» جایگاه هر پیشران تحلیل و بررسی شد. یافته‌ها حاکی از آن است که پیشران‌های «جهانی‌شدن (بین‌المللی‌شدن آموزش‌وپرورش)»، «تنوع‌طلبی»، «شبکة جهانی اینترنت (شبکه‌های اجتماعی)»، «انتقال از آموزش به یادگیری»، «شناسایی و به‌کارگیری الگوهای بهتر» و «توسعة فناوری و دیجیتال» دارای تأثیرگذاری بسیار بالایی بر سایر پیشران‌ها هستند، پیشران‌های «رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوسط» و «فردگرایی (شخصی‌سازی یادگیری)» جزو پیشران‌های اثرگذار تلقی می‌شوند، پیشران‌های «توسعة علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM)» و «یکپارچه‌سازی آموزش و محتوای آموزشی» نسبت به سایر پیشران‌ها مستقل هستند، و پیشران «عدم‌تمرکز یا پایان تولید برنامه‌های سازمان‌یافته رسمی (طراحی نظام‌هایی با انعطاف‌پذیری بیشتر)» خروجی و نتیجة کنش و واکنش سایر پیشران‌های این سیستم محسوب می‌شود که عنوان پیشران وابسته را در این مطالعه به خود اختصاص داده است. نتایج حاکی از آن است که حرکت آهسته ولی مداوم به سمت عدم‌تمرکز و مقاومت نکردن در برابر این تغییرات می‌تواند نظام آموزشی را از زیر سایة صرفاً الگوبرداری از نتایج سایر نظام‌های تعلیم‌وتربیت جهان و به‌دوراز دستاوردهای بومی و داخلی، خارج سازد و نویدبخش آینده‌ای روشن و شفاف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and structural analysis of the interactional effect of the change drivers on the field of education

نویسندگان [English]

  • Zohre Rahsepar 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Mitra Ezati 3
  • Mohammad Mehdi Zolfaghar Zade Kermani 4
2 Faculty member, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
3 Mitrā Ezzati (PhD), University of Tehrān
4 Mohammad Mehdi Zolfaghārzāde (PhD), University of Tehrān 3
چکیده [English]

Due to its wide range and importance, the education system has very important and complex elements that if we neglect to monitor their future variations, it can lead to undeniable and profound damages to the results that are expected to be achieved by societies. In the present paper, it has been tried to investigate and identify the change drivers in the field of the world’s education through text mining in global valid documents and then, measure and discuss the impact of the identified drivers on each other through holding the Delphi conference among the experts. After that, the position of each driver was analyzed and investigated through the Micmac software. The findings indicated that the drivers of “globalization (internationalization of education)”, “diversity”, “global internet network (social networks)”, “transition from educating to learning”, “identification and the use of better patterns” and “technological and digital development” have a great influence on other drivers and they are also influenced greatly by such drivers. The drivers of “economic welfare and the middle class increase” and “individualism (learning privatization)” are considered as the effective drivers. The drivers of “STEM Development (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)” and “integration of education and educational content” are independent of other drivers. Finally, the driver of “lack of focus or the end of the formal organized programs (designing systems with more flexibility)” is considered as the output and result of the action and reaction of other drivers of the system that are regarded as the dependent drivers in this study. The results suggest that moving slowly but steadily towards decentralization and not resisting against such changes could prevent the education system of just modeling the education system from the results of other education systems in the world, far from native contributions and could promise a bright and clear future.

 اشرافی بوییه، شهزاده. (1392). مؤلفه های آینده پژوهی در محیط های آموزشی با تأکید بر آموزه های اسلامی (پایان نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
 اشرفی بوییه، شهزاده و اسکندری، مرضیه (1393). سناریوهای مدارس آینده. مقالة ارائه شده در نخستین کنفرانس آینده پژوهی، مدیریت و توسعه، مهرماه 1393، شیراز.
 براری، نوری؛ معینی، علی؛ رضایی زاده، مرتضی و عباسی کسایی، حامد. (1396). نقش و وظیفه معلم در محیط های دیجیتالی بر اساس نظریه ارتباط گرایی. فناوری آموزش، 11(3)،258-249.
 بل، وندل. (1391). مبانی آینده پژوهی: علم انسانی برای عصر جدید (ترجمة مصطفی تقوی و محسن محقق). تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم فناوری های دفاعی. (اثر اصلی در سال 2003 چاپ شده است).
 بلالی، مجید. (1394). آینده نگاری رسانه ملی در افق چشم انداز 20 ساله (پایان نامة منتشرنشدة دکترا). دانشگاه تهران.
 دراکر، پیتر. (1383). تلخیص چالش های مدیریت در سده 21 (ترجمة غلامحسین خانقانی). تهران: انتشارات فرا. (اثر اصلی در سال 1999 چاپ شده است).
 حجاج، امیر ارسلان؛ شیری یایچی، هاجر و میثم، حجاج. (1394). آینده پژوهی در آموزش (چاپ دوم). تهران: لوح سفید.
 چرخاب، ملیحه؛ حسین پور، محمد؛ نصیری، ماریا و کرایی، امین. (1393). شناسایی ویژگی ها و شایستگی ها در توسعه منابع انسانی آموزش وپرورش با رویکرد آینده پژوهی؛ مطالعه موردی: مدیران آموزش وپرورش استان خوزستان. مقاله ارائه شده در همایش های بین المللی صداوسیما: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21.
 رمضان پور نرگسی، قاسم؛ خالقی، آرمین؛ حاجی حسینی، حجت اله. (1396). شناسایی روندهای فناوری و پیشران هایِ تغییرِ شکل دهندهِ فرصت هایِ کارآفرینانه در حوزه آموزش. آموزش عالی ایران، 8(1)، 19-35.
 روحانی، آرش و آجرلو، سعید. (1394). آموزش نرم افزار MICMAC. تهران: آرنا.
 زالی، نادر و اژدری، میلاد. (1395). شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های توسعه استان گیلان با کاربرد روش تحلیل اثرات متقابل. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران، قم، موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم.
 سند تحول بنیادین نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز (1390). تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش.
 صبوری خسروشاهی، جبیب. (1389). آموزش وپرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش ها و راهبردهای مواجهه با آن. مطالعات راهبردی جهانی شدن، 1(1) 196-153.
 طاهری دمنه، محسن. (1394). بررسی تحلیلی تصاویر آینده جامعه ایرانی در ذهن جوانان کشور (بر اساس روش تحلیل لایه ای علّی- CLA). (پایان نامة منتشرنشدة دکترا). دانشگاه تهران.
 طاهری دمنه، محسن و نادری خورشیدی، علیرضا. (1393). آینده نگاری منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع. منابع انسانی ناجا، 9(36)، 49-30.
 مولایی، محمدمهدی و طالبیان، حامد. (1394). آینده پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری. مجلس و راهبرد، 23(86)، 5-32.
 Aubusson, P., & Schuck, S. (2013). Teacher education futures: today’s trends, tomorrow’s expectation. Teacher Development, 17(3), 322-333.
 Carrie, G. (2018). 4 Education Trends for 2018. Retrieved from https://www.scilearn.com/blog/4-education-trends-2018.
 Chesser, L. (2017). Modern Trends in Education: 50 Different Approaches to Learning. Retrieved Aug 15, 2017 from https://www.teachthought.com/pedagogy/modern-trends-education-50-different-approaches-learning/
 CORE Education. (2017). Ten Trends 2017. Retrieved July 21,2017 from http://core-ed.org/search-page/getForm?Search=Ten+Trends+2017&action_getSearchResults.
 Edwards, B. (2010). Trends in Governance and Decision-Making: a democratic analysis with attention to application in education. Policy Futures in Education, 8(1), 111-125.
 Freiberger, S. (2017). 5 Emerging Trends in 21st-Century Education. Retrieved from https://www.gettingsmart.com/2017/07/5-emerging-trends-in-21st-century-education/
 Heick, T. (2017). 13 Standards for A Near-Future School. Retrieved from https://www. teachthought.com/the-future-of-learning/avoiding-obsolescence-13-standards-near-future-school/.
 Heick, T. (2017). Stop Teaching Classes and Start Teaching Children. Retrieved from http://www.edtechupdate.com/trends/?open-article-id=7832465&article-title=30-of-the-most-popular-trends-in-education&blog-domain=teachthought.com&blog-title=teachthought---learn-better.
 Hofmeister, A. (2006). Educational trends and special education. Journal the Slow Learning Child, 16(2), 67-72.
 KnowledgeWorks Foundation: Institute for the Future (2010). Published the second Future Forecast, 2020 Forecast: Creating the Future of Learning. University Avenue, Palo Alto, California. Retrieved from http//: www.knowledgeworks.org/2020-forecast.
 KnowledgeWorks Foundation: Institute for the Future (2012). Published the third Future Forecast, forecast 3.0: Recombinant Education: Regenerating the Learning Ecosystem. University Avenue, Palo Alto, California. Retrieved from http//: www.knowledgeworks.org /forecast-3.
 KnowledgeWorks Foundation: Institute for the Future (2012). Published Transforming to a World of Learning: A Federal Policy Agenda. University Avenue, Palo Alto, California. Retrieved from http//: www.knowledgeworks.org/transforming-world-learning-federal-policy-agenda-0.
 KnowledgeWorks Foundation: Institute for the Future (2015). Published our fourth Future Forecast, The Future of Learning: Education in the Era of Partners in Code. University Avenue, Palo Alto, California. Retrieved from http//: www.knowledgeworks.org/future-forecast-4.
 KnowledgeWorks Foundation. (2006). Institute for The Future. Map of Future Forces, Affecting Education. University Avenue, Palo Alto. Retrieved from http//: www.kwfdn.org/map
 Kraaykamp, G., & Notten, N. (2016). Parental cultural socialization and educational attainment: Trend effects of traditional cultural capital and media involvement. ELSEVIER: Social Stratification and Mobility, 7(45), 63-71.
 Modly, T. (2016). Five Megatrends and Their Implications for Global Defense & Security. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/government-public-services/assets/five-megatrends-implications.pdf
 Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2018). Science performance (PISA) (indicator). doi: 10.1787/91952204-en (Accessed on 11 February 2018)
 Pearson Company. (2017). 6 exciting education trends for 2017. Retrieved from https://www.english.com/blog/education-trends/
 Perez, P. (2015). 7 Must-Know Classroom Technology Trends that are Changing Education. Retrieved Jan 21 2017 from: https://www.securedgenetworks.com/blog/7-must-know-classroom-technology-trends-that-are-changing-education.
 Preus, B. (2007). Educational Trends in China and the United States: Proverbial Pendulum or Potential for Balance. Journal Articles; Reports – Evaluative, 89(2), 115-118.
 Research study conducted by the DaVinci Institute. (2007). The Future of Education. Retrieved from http://www.futuristspeaker.com/business-trends/the-future-of-education/.
 Saritas, O., & Smith, J. E. (2011). The big picture–trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak signals. Futures, 43(3), 292-312.
 Elementary Education - Current Trends. (2003). Retrieved Aug 15 2017 from http://education.stateuniversity.com/pages /1948/Elementary -Education-CURRENT-TRENDS.html.
 Swaminathan, S., & Yelland, N. (2012). Global Perspectives on Educational Technology: Trends and Issues. Childhood Education, 79(5), 258-260.
 Teachnology Incorporated. (2017). Current Trends in Education Categories. Retrieved from: http://www.teach-nology.com/aboutus/. Accessed Feb 11,2017.
 TeachThought Staf.f (2017). 10 Innovative Learning Strategies for Modern Pedagogy. Retrieved from http://www.edtechupdate.com/trends/?open-article-id=7832465&article-title=30-of-the-most-popular-trends-in-education&blog-domain = teachthought.com&blog-title=teachthought---learn-better.
 TeachThought Staff. (2017). 30 of the Most Popular Trends in Education. Retrieved from http://www.edtechupdate.com/trends/?open-article-id=7832465 & article-title=30-of-the-most-popular-trends-in-education&blog-domain=teachthought. Com & blog-title=teachthought---learn-better
 The Center for Digital Technology and Management (CDTM). (2015). The Future of Education (TREND REPORT 2015). Retrieved Aug 15, 2017
 The Education University of Hong Kong. (2016). Top 6 Trends in Education Today. Retrieved from: https://www.topuniversities.com/courses/education-training/top-6-trends-education-today.
 Trucano, M., Jimenez Iglesia, C. & Hawkins, R. (2012). Ten trends in technology use in education in developing countries that you may not have heard about. Retrieved March 5 2017 from: http://blogs.worldbank.org/edutech/some-more-trends.
 Vaillant, D. (2015). School leadership, trends in policies and practices, and improvement in the quality of education (Education for All Global Monitoring Report 2015, Document code: ED/EFA/MRT/2015/PI/09). Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232403.
 Vorontsov, A., & Vorontsova, E. (2015). Current Trends in Russian Scientific and Educational Development in the Context of Worldwide Globalization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214(2015), 1156-1164.