نویسنده = احمدرضا نصراصفهانی
شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دورۀ ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه

دوره 20، شماره 4، دی 1400، صفحه 149-172

10.22034/jei.2021.275970.1834

الهام یوسفی همدانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ یاسمین عابدینی؛ محسن طاهری دمنه


گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان

دوره 20، شماره 2، تیر 1400، صفحه 95-118

10.22034/jei.2021.236444.1530

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمد جوادی پور؛ مهران عزیزی محمودآباد


بررسی میزان رعایت اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی

دوره 14، شماره 3، مهر 1394، صفحه 22-36

مجید بحرینی بروجنی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار؛ کبری سپهری بروجنی؛ فاطمه مقدسی بروجنی