کلیدواژه‌ها = یادگیری
ارزیابی عوامل موثر چابکی یادگیری در یادگیری الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22034/jei.2024.389586.2599

مستانه سلیمی؛ زهرا طالب؛ عصمت مسعودی ندوشن


بررسی خطاهای املایی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

دوره 15، شماره 3، مهر 1395، صفحه 109-124

سید بهنام علوی مقدم؛ سارا سلیمی؛ امیررضا وکیلی فرد


کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دبیرستان

دوره 14، شماره 4، دی 1394، صفحه 124-149

رسول عبداله میرزائی؛ امراله کوهی فائق؛ نعمت الله ارشدی


بررسی تأثیر آموزش تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان دختر پایۀ دوم دبیرستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 53-70

خدیجه محبوبی؛ منصور وصالی؛ مهدی سعادت


افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یک مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

دوره 8، شماره 2، تیر 1388، صفحه 7-30

مرجان میرشمشیری؛ محمود مهرمحمدی


بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند در کشور

دوره 7، شماره 4، مهر 1387، صفحه 61-78

جعفر محمودی؛ سروش نالچیگر؛ سید بابک ابراهیمی؛ محمدرضا صادقی مقدم


انتظارات بجا و نابجا از فلسفه تربیت

دوره 6، شماره 2، تیر 1385، صفحه 41-64

عیسی ابراهیم زاده