کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تحلیل محتوای کتاب‌های علوم دوره دوم ابتدایی براساس الگوی خلاقیت پلسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22034/jei.2024.378598.2532

داود طهماسب زاده شیخلار؛ حمزه برزگر؛ یوسف ادیب


شناسایی عوامل ایجادکنندۀ ترومای سازمانی در معلمان مدارس ابتدایی

دوره 21، شماره 3، مهر 1401، صفحه 69-100

10.22034/jei.2022.289525.1989

خالد غفوری؛ رضا هویدا؛ سعید رجایی پور؛ سید علی سیادت


تحلیل محتوای مجلة رشد دانش‌آموز بر اساس الگوی خلاقیت پلسک

دوره 18، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 159-177

پری مشایخ؛ راه‌علی طاهری


تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 (شماره های: 55-5)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 137-158

اکرم عینی؛ آذردخت کوهستانی نژاد طاری؛ مارال یغمائیان


آسیب شناسی و تحلیل کارکردهای تربیتی هنر در کتب درسی قبلی و تازه تألیف هنر پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، دی 1394، صفحه 60-78

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ علی کریمی گیلده؛ حجت حسنی


بررسی و تحلیل مؤلفه های حقوق بشر در کتاب های درسی دورة ابتدایی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-24

کورش فتحی واجارگاه؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد رضا لورائی؛ سیدرمضان عقیلی


تحلیل محتوای کتاب های درسی دورۀ آموزش ابتدایی براساس مؤلفه های شادکامی

دوره 11، شماره 4، دی 1391، صفحه 141-164

ابراهیم صالحی عمران؛ سهیلا هاشمی؛ منصوره ایران نژاد


تجزیه وتحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های آموزش سلامت

دوره 9، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 139-162

صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ کورش فتحی واجارگاه؛ میمنت عابدینی بلترک